PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ❤❤❤❤ 【 sms های عاشقانه و عارفانه 】 ❤❤❤❤صفحه ها : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

S.A.B.E.R
16-01-2012, 09:34
ﺑﺎﺯ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﯿﻠﺮﺯﺩ ﺍﺷﮑﻬﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻡﺁﺭﺍﻡ،ﺑﯽ ﺻﺪﺍ،ﺣﺲ
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ
ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﺸﻮﯼ…
.
.
.
ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻦ،
ﺷﻌﺮﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﻫﻤﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ. . .ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ
ﺍﻻﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﻤﯿﺎﺩ،ﺑﻪ ﺟﺎﺵ
ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺑﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﺷﮑﻢ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﻣﯿﺎﺩ..ﻋﺠﺐ ﻫﻮﺍﯾﯽ. . .
.
.
.
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﻣﺜﻞ ﯾﻪﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ!ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺯﯾﺎﺩ
ﺩﺍﺭﯼ!!!
.
.
.
ﻧﺎﺯ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻧﺎﺯ ﻣﻨﯽ،ﺑﻪﻓﮑﺮﻡ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺍﻣﺎ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﻣﻨﯽ
ﺣﺮﻓﺎﺕ ﺗﻠﺨﻪ ﺍﻣﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﻨﯽ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺍﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﯽ
ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﻣﺎﻋﺸﻖ ﻣﻨﯽ.

S.A.B.E.R
16-01-2012, 09:35
ﺩﺭ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻼ ﺑﺎﺭﯾﺪ ٬ ﻋﺎﺷﻖ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﺩ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ٬ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﺐ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﮐﺴﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. . .
.
.
.
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩ
٬ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ٬ ﮐﻪ
ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﺶ ﺳﯿﺮ ﺍﺳﺖ ٬ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﺪ ٬ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮﺩ. . .
.
.
.
ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ٬ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ٬ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮔﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
16-01-2012, 09:36
.
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ!ﺑﺮﺍﯼ
ﺷﺎﺭﮊ ﻣﺠﺪﺩ ٬ ﯾﮏ
ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻭﺱ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ!!
)ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﺧﺮ(!!!
.
.
.
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ٬ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ.
ﻧﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﯼ ٬ ﻧﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ٬ ﻧﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﯾﺎﺭﯼ
ﻣﺮﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ. . .
.
.
.
ﻣﯿﮕﻦ ﻏﻤﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﮕﻮ ٬ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸﺎﺕ ٬ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﺍﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻪ.
.
.
.
ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﻢ/ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻢ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﮐﻠﺒﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺍﺳﺖ/
ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﻫﺎﯼ ﺁﻥ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﯾﻢ! . . .
.

S.A.B.E.R
16-01-2012, 09:39
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ٬ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﺮ. . .
.
.
.
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻬﺎ
ﺳﺮﮎ ﮐﺸﯿﺪﻥ٬ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺯﺑﻮﻥ ﺑﯽ ﺯﺑﻮﻧﯽ ﺑﮕﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ. . .
.
.
.
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺷﺐ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﯼ٬ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﭼﻬﺮﻩ ﺩﻫﯽ٬ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯽ
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﻣﺮﺍ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯼ…ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ
ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺳﺘﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ ﻫﺮ٬ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ٬ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻭ
ﺍﺳﯿﺮﯼ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﯿﺮﯼ ﭼﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ٬ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ
ﯾﺎﺭ ﻭ ﻏﻢ ﯾﺎﺭ. . .
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺯﻝ ﻣﯿﺰﻧﻢ٬ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ٬ ﺍﺭ ﺗﻪ ﺩﻟﻢ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺍﮔﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺒﺮﻥ ﺑﻪ
ﺍﻭﻧﺎ ﻣﯿﮕﻢ:ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺶ
ﻣﯿﺒﺮﻥ!. . .
.

LIDA
16-01-2012, 09:59
دلبرک با هر تکان دلکشانش ناز می آید
شانه بالا می زند، دل می برد، طنّاز می آید
نرم نرمک خانه اش را در دلم جا می کند
دل ز جان پر می دهد تا با هزاران ناز می آید
یادت نرود همه ی خستگی مان از دنیاست
همه ی رفع فراموشی مان از دنیاست
یادت نرود
چه کسی همه ی گفتن تو از دنیاست


تکیه به شونه هام نکن .من از تو افتاده ترم. ما که به هم نمیرسیم بسه دیگه بذار برم. کی گفته بود به جرم عشق .یه عمری پرپرت کنم .حیف تو نیست کنج قفس .چادر غم سرت کنم .
گل به گل ، سنگ به سنگ این دشت
یادگاران تو اند
رفته ای اینک و هر سبزه و سنگ
در تمام در و دشت
سوکواران تو اند
در دلم آرزوی آمدنت می میرد

رفته ای اینک ، اما ایا
باز برمی گردی ؟
چه تمنای محالی دارم
خنده ام می گیرد

LIDA
16-01-2012, 10:03
بی تو من چیستم ؟ ابر اندوه
بی تو سرگردانتر ، از پژواکم
در کوه
گرد بادم در دشت
برگ پاییزم ، در پنجه ی باد

کجایی ؟ ای ز جان خوشتر ، شبت خوش باد ، من رفتم
بیا در من خوشی بنگر، شبت خوش باد من رفتم
نگارا، بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی
ز من دلخسته یاد آور، شبت خوش باد من رفتم

هر نیمه شب
کلماتت
در پاشویه چشمان من
آب تنی می کنند :
کاش هنوز هم تابستان
شمع دانی های همسایه بود که
رنگ به رنگ می شدند
از عاشقانه های ساده مان
حالا تو نیستی
و کنار بال پروانه ها بهار من
روبان سیاه زده است
تو نیستی و من
همیشه بهاری تمام شده ام
برای باغچه کوچک دلم ...
هیچ نیست جزء زوزه قطاری که ذهن زمان را میدرد و شتابان میرود تا مه آلود غروب اگر باران میبارد بر شیشه های قطور قطار گمان بارش رحمت حماقتی دیر پاست.
.

LIDA
16-01-2012, 10:32
اینجا برای از تو نوشتن مرا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو مینویسم و این ماجرا مرا کم استزندگي شايد همين باشد
يك فريب ساده كوچك
آن هم از دست عزيزي كه برايت هيچ كس چون او گرامي نيست
از دست گرامي تر عزيزانت
من كه باور كرده ام، شايد همين باشد...چه دردیست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن
برای دیگران چون کوه بودن ولی در چشم خود آرام شکستن

ديگر از تنهايی به ستوه آمده ام
ديوارهای خانه ام از بی کسی ترک خورده است.
اين کابوس کی تمام خواهد شد.
احساس می کنم مثل بچه بی گناهی هستم که بی مورد بزرگ شده ام
خيلی خسته ام ..از تنگی دنيا
پشت اين ديوار حقيقتی شيرين و دوست داشتنی هست
که هيچ وقت آن را لمس نکردم
هيچ وقت آن را نديدم و هر شب به اميد رسيدن به آن به خواب رفتم
خدايا مرا چگونه ساخته و پرداخته ای.....
اين قدر تنها؟؟؟؟ تنهايی تا به اين اندازه؟؟؟؟

LIDA
16-01-2012, 10:35
ماه من غصه چرا؟
آسمان را بنگر ، که هنوز
بعد صدها شبو روز
مثل آن روز نخست گرمو آبیو پر از مهر به ما می خندید.
ماه من غصه چرا؟
تو مرا داری و م هر شبو روز
آرزویم همه خوشبختی توست....


ما در چشمهای هم ساکتیم و در چشم های هم می شنویم و در چشمهای هم یکدیگر را می شناسیم
یکدیگر را می بینیم و چشم در چشم هم و گوش به زمزمه لطیف و مهربان دستها خاموشیمدر صفحه هاي تقويم
روزي به نام روز مبادا نيست
آن روز هر چه باشد
روزي شبيه ديروز
روزي شبيه فردا
روزي درست مثل همين روزهاي ماست
اما کسي چه مي داند ؟
شايد
امروز نيز روز مبادا باشد !
برایت آسمانی خواهم کشید
پر از ستاره های همیشه نورانی
تو در کنار من رویابرها
من غرق آنهمه مهربانی

دلم كوچك مي شود اگر لحظه اي
صداي بغض تورا بشنوم ...
دلت را به زير باران دعا مي گيرم ...
و مي دانم كه حتي با اخم نبودنها
دلت آسماني ست از ستاره ها ...
بخند بخند !
كه دلم با خنده تومي خندد ...!

LIDA
16-01-2012, 10:45
باید... ساکت بود !

شاید بوی پیراهنی در راه است ...

در سکوت پیغامیست که در هیاهو نیست ...
خاطرم نیست تو از بارانی؟
یا که از نسلِ نسیم؟
هر چه هستی ،گذرا نیست
هوایت ،بویت
فقط آهسته بگو
با دلم میمانی

کتابم را باز کردم ..."قصه من و کسی که رفت" ...خیابان ها از لای صفحاتش بیرون آمدند !و من مثل همیشه کشفهایم را پا کردم ...مثل همیشه ...من، خیابان و کسی که رفت ...!
من و کاغذ و قلم دربدر وادی حرف
که تو شاید گذری از لب این وادی کنی
و تو شاید کمی گوش کنی ...بشنوی این فریادم
خسته ام بس که شنفتم چه بی آوازم
و چرا مسکوتم
و چرا هیچ ندارم حرفی

LIDA
16-01-2012, 10:48
اینجا و بی چشمهای تو و مشتی واژه و این چند خیابان که تو اصلا بر نمیگردی !خیابانها را نگاه میکنم
و آدمها را ...ببین من چقدر تنهایم ...!
امشب صليب رسم كنيد، اي ستاره‌ها برخاستم ز بستر تاريكي و سكوت گويي شنيدم از نفس گرم اين پيام
عطر نوازشي كه دل از ياد برده بود اما دريغ، كاين دل خوش‌باورم هنوز باور نكرده بود
فالم را نوشیدم تلخ تلخ مجالی نیست مپرس شیرین یا تلخ؟!من به فاصله یک آه !در حسرت یک لبخند !نوشیدم

تلخ تلخ تمام زندگی ام را لاجرعه ...!


صدای باران را می شنوی؟...دانه های آن را لمس میکنی؟...سرت را بالا بگیر...بگذار روح آبی ات در فیروزه بی کران آسمان به پرواز درآید!ترنم باران را با تمام وجودت لمس کن...تا باور کنی تنها نیستی ...!

بدون هیچ "تویی" هستم !وحتی قفسم صاحب هیچ سقفی نیست ...وهیچ سایه ای حاضر نیست سایه من باشد ...ودرونم خلوت ترین خیابان زندگی ست

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:20
نه گل خواهد ز بوستان ها جدائی ، نه دل دارد خیال بی وفائی
ولیکن چرخش چرخ ستمگر زند بر هم رسوم آشنائی . . .

**********

غم زمانه خورم یا فراغ یار کشم ؟ به طاقتی که ندارم کدام بار کشم . . . ؟

**********

غم خانه عشق تو به رضوان ندهم ، یک خار تو را به صد گلستان ندهم
تو معدن عشق آرزوهای منی ، من کفر تو را به گنج ایمان ندهم . . .

**********

یک شب از عمرم صفحاتی خواندم ، چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم
همه دفتر عمرم ورقی بیش نبود ، همه تکرار تمنای تو بود . . .[/b]


*********


سردی نگاهتو بشکن ، فاصله سزای ما نیست ، با تو بودن آرزومه
این جدائی حق ما نیست . . .

*********


هر چه باشی نازنین ، ایام خارت میکند / هر چه باشی شیر دل دنیا شکارت میکند
هر چه باشی با لب خندان میان دیگران / عاقبت دست طبیعت اشک بارانت میکند . . .

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:27
من از خاری که در بالای دیوار است دانستم / که ناکَس کَس نمیگردد بدین بالا نشستنها

*********

عشق یعنی :
چون خورشید، تابیدن بر شب های دوست و چون برف ، ذوب شدن بر غم های دوست . . .

*********

ای کاش عشق نبود ، اگر هم بود یکی پیدا میشد که باورش کنه
نه اینکه به عشق شک کنه . . .

*********

گر از این منزل ویران به سوی خانه روم / دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم . . .

*********

هر آنکه از رفاقت دم میزد / ولی ناخوداگاه از خیانت دم میزد
تو رویاهام که با هر یک رفیقو / که با هر یک غم و شادی شریکو
به وقت خوش همه با تو رفیقو / به مشکل میرسی هر یک غریب
توی گفتار خویش دم از رفاقت / ولی بوئی نبردند از صداقت

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:30
دلم خوش بود که یارم با وفا بود / کمی از زندگیش از آن ما بود
ولی افسوس که فکر ما غلط بود / که زنگ تفریحش احساس ما بود . . .

*********

عمر من در عشق خوبان سر رسید / موی من از عشق خوبان شد سفید
صد من چون از کبوتر خانگیست / ناز کردن بر من از دیوانگیست
من چه دارم از تو پنهانش کنم ؟ / جان تقاضا کن که قربانت کنم

***********

آشق !
از این به بعد اینگونه بنویسید ! چون همیشه سرش کلاه می رود . . .

***********

دریا همیشه از من دلگیر است چون بزرگی دل دوستانم را به رخ او میکشم . . .

***********

گوشه تا گوشه صحرا بخواب و نهراس
گرگ ها خاطرشان هست که “آهوی” منی . . .

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:32
دستانت ، حلقه میزنند به دور کمرم این تنها (پــرانتـز) دوست داشتنیه زندگیه من است . . .

*********

وقتی برای موندنـت “فاصله ها” حَریص می شن
واسه یه لحظه بودنت ” ثانیه ها ” عــزیز می شن . . .

*********

دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی
صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی
شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین
بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی . . .

*********

میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد
برای بودنش ازش تشکر کن ، متشکرم که هستی . . . !

*********

بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند
و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد . . .

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:35
لعنت به همه قانون های دنیا ، که در آن شکستن دل پیگرد قانونی نـدارد . . . !

************

کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود
کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

************

پروانه پر ، گنجشک پر ، کلاغ پر…
دلم واسه دیدنت همیشه پر پر پر پر پر پر!

************

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم و میگویم :
تا گل من هست زندگی باید کرد . . . !

************

بیا تا من و تو جانانه باشیم / یکی شمع و یکی پروانه باشیم
به پای سایه های گل نشینیم / دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم . . .

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:38
بگویم و بدانی یا نگویم و میدانی ، فاصله دورت نمیکند ،
در خوبترین جای جهان جا داری ، جایی که دست هیچکس به تو نمیرسد . . .

**********

دوستان من مثل گندمند
یعنی یه دنیا برکت و نعمت ، نبودنشان قحطی و گرسنگی
و من چه خوشبختم که زردی خوشه های گندم در اطرافم موج میزند . . .

**********

اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بد
با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش میگذاشت و به خونه بر می گشت . . .

**********

چه قدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:41
می خوام به سردی شب هام بخندم / می خوام به پوچی فردام بخندم / وقتی می بینمت با دیگرونی / تو اوج گریه هام می خوام بخندم / می خوام داد برنم تنهای تنهام / می خوام وقتی میگم تنهام بخندم

***********

قشنگ ترین لحظات را کسی به تو میده که بتونه غمگین ترین لحظات را از تو بگیره

***********

عاشقی اولش خوبه آخرش سخته / نیست کنارم ، رفته خیلی وقته

***********

آیین عشق بازی دنیا عوض شده است / یوسف و زلخا هم عوض شده است / سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی / در عشق سال هاست که فتوا عوض شده است

***********

سراغ کلبه ی ما را کسی جز غم نمی گیرد ، خوشا روزی که غم هم گم کند ویرانه ی ما را

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:44
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟ / حالا که من افتاده ام از پا چرا

*********

امروز با غرورت باز م مرا شکستی با ناز وقهر و کینه مهرم زدل گسستی
دانی که بی تو هیچم ای ماه بی مروت باشد که بار دیگر قلب مرا شکستی

*********

دلم را شبی در حضورم شکستی نه آینه، حتی غرورم شکستی
ندادی به خلوتگاه عشق راهم پلی بود اگر در عبورم شکستی

*********

گفته بودی، از غرورم، از سکوتم، خسته ای من شکستم هر دو را
گفته بودم،از سکوتت،از غرورت خسته ام به خاموشی مغرورانه ات شکستی تو مرا

*********

غرور من که زسختی به کوه میمانست ، کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شد
دلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت ، چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد ؟

Soheil.DVBHS
16-01-2012, 12:47
کاش غرورم را که در پستوی سادگیم پنهان بود می یافتی
اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای در هم شکستن غرورم

*********

هیچ وقت مغرورنشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند

*********

دوستی شوخی سرد آدماست ، بازی شیرین گرگم به هواست
واسه کشتن غرورمن و تو ، دوستی توطئه ثانیه هاست

*********

دلم تنگه وقتی جای دیگه ای ندارم از تو هرگز گله ای
ندارم به جز تو فکر دیگه ای آخه تو برام یه چیز دیگه ای

*********

اندازه تموم ستاره ها یکم کمتر از خدا از بالا تا کف دریاها
شبح عشق تا روح مسیحا از پاکی یوسف تا کرخ زلیخا
از جنون مجنون تا قلب لیلا از عشق درگا تا گیتار لورکا
خیلی دوست دارم به خدا

GORJI
16-01-2012, 18:42
هیچ دلی بی بهانه نمیتپد ، نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر !قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند .بهترین ها همیشه میمانند ، شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند .عجب جوش و خروشی بود عشقت / خراب باده نوشی بود عشقت / بهشتم را به سیبی داد بر باد / عجب آدم فروشی بود عشقت .نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی .

GORJI
16-01-2012, 18:42
هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست .بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد .گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ، دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم .توی آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره ، پس هر وقت آسمون دلت ابری بود با دنیا نجنگ ، فقط اوج بگیر .

GORJI
16-01-2012, 18:43
باز آمدنم به خدمتت دیر نشد / اندیشه مکن دلم ز تو سیر نشد / یک موی تو را به عالمی نفروشم / تو جان منی ، کسی ز جان سیر نشد .خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه این خراب شده مال کیه !دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی .قلابت را بدون طعمه بینداز ، اینجا پر از ماهی هاییست که از زندگی سیرند .گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم / من و تو نکن ، که من کسی به جز تو نیستم .

GORJI
16-01-2012, 18:43
آسمانم انتهایش قلب توست / مهربان این آسمان از آن توست / آسمانم هدیه ای از سوی من / تا بدانی قلب من هم یاد توست .دعایت میکنم هر شب به عطر میخک و مریم / الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم .تو آن ستاره ی منی که گر شبی ز کلبه ام گذر کنی از شوق روی ماه تو صدای خنده ی دلم به عالمی سفر کند ."دوستت دارم" را برای هر دویمان فرستادی ، هم من ، هم او ، خیانت میکردی یا عدالت ؟پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا ، به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران .

S.A.B.E.R
16-01-2012, 18:44
.
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻏﻨﭽﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﺩﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺁﻣﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﻡ ﭼﯿﺪ
ﺷﻌﻠﻪﺁﻩ ﺷﺪﻡ ﺻﺪ ﺍﻓﺴﻮﺱ ٬ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ
ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻧﺮﺳﯿﺪ. . .
.
.
.
ﻣﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺑﺎ ﻏﻢ ﺳﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﻓﺖ/ﺑﺎ
ﺷﺐ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺯ
ﮐﻮﯼﺗﻮﮔﺮﯾﺨﺖ. . .
.
.
.
ﻣﺎﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﯾﺎﺭﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺩﻝ ﭼﯿﺰﯼ
ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ/ﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺰﻭﻥ ﺳﺮﺩﯾﻢ ٬ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻪ
ﺑﻬﺎﺭﯾﻢ
.
.
.
ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺮﯾﻨﻢ. . .
.

S.A.B.E.R
16-01-2012, 19:29
ﺍﮔﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ/
ﮐﻠﺒﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ. . .
.
.
.
ﺍﺯ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﻋﺰﯾﺰﺕ ﮐﯿﻪ؟ﮔﻔﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ
ﺍﺱ ﺑﺰﻥ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﻩ!
.
.
.
ﻣﺮﺍ ﻋﻬﺪﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ/ﻣﺮﺍ ﻗﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺎﻥ
ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻥ ٬ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ. . .
.
.
.
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ٬ ﺷﻬﺮ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ ٬ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺩﯾﺪﯼ ﺍﯼ ﺩﻝ ﮐﻪ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺭﻩ ﭼﻪ
ﮐﺮﺩ؟
ﭼﻮﻥ ﺑﺸﺪ ﺩﻟﺒﺮ ﻭ ﺑﺎ ﯾﺎﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
16-01-2012, 19:30
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ ٬ ﻓﺮﺽ ﮐﻦ
٬ ﻣﺮﮒ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﻣﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮﺽ ﮐﻦ ﺟﻨﮕﻞﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ٬
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻭ
ﺑﺒﯿﻦ/ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻋﺎﺷﻖ
ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻐﺾ ﭼﺸﺎﺗﻮ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ/ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ
.
.
.
ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻫﻨﻮﺯ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻭﻭﻧﻪ/ﯾﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺁﺳﻮﻧﻪ
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺋﯿﺰﺯﺭﺩﯼ ٬ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺒﺰﯼ
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺍﺑﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺩﺷﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻕ ﻧﯿﺎﺯﯼ ٬ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﯼ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺭﺍﻫﯽ ٬ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺗﮑﯿﻪ
ﮔﺎﻫﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
16-01-2012, 19:32
.
ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ/ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﻢ:ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯿﻤﯿﺮﺩ
ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻋﺸﺎﻕ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. . .
.
.
.
ﻗﺎﺻﺪﮎ ٬ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ/
ﻧﺎﻣﻪﻋﺎﺷﻘﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ
ﻗﺎﺻﺪﮎ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺯ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ. . .
.
.
.
ﺑﺮﮒ ﺑﺮﮒ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﺧﺰﺍﻥ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺩ/ﺍﯼ
ﮔﻞ ﻧﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ/
ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻻﯾﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ ٬ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ. . .
.

K I N G
16-01-2012, 22:27
تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم
شاید به جرم عشق ما متهم باشیم
باز در حضور تو آشفته خویشم
در سفره عشقت درویش درویشم. . .
.
.
.
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .
.
.
.
واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !
.
.
.
دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی
کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .
.
.
.
من و یاد تو و یک سینه تنگ
شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ
کمی با چشمهایم مهربان باش
مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .

K I N G
16-01-2012, 22:27
خوش به حال آنکه قلبش مال توست
حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست
.
.
.
رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت … نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه . . .
.
.
.
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،
دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .
.
.
.
بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .
.
.
.
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد
بخــند
تا برآورده شوند . . .

K I N G
16-01-2012, 22:28
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .


.
.
.
اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم
شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .
.
.
.
گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی
من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .
.
.
.
آب و هوای دلم آنقدر بارانیست
که رخت های دلتنگی ام را
مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .
.
.
.
حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار …
دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .

K I N G
16-01-2012, 22:29
مبادا مثل برگی زرد باشیم / رفیق مردم بی درد باشیم
مزن بر عاشقان از پشت خنجر / بیا ای دل همیشه مرد باشیم . . .
.
.
.
شب در خم گیسوی تو عابر میشد / با هر نفست بهار ظاهر میشد
ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم / با دیدن چشمان تو عاشق میشد . . .
.
.
.
من و باران، من و دریا، من و تو / من و شب‌بو، من و فردا، من و تو
دوباره عاشقی را می‌سراییم / من و مجنون، من و لیلا، من و تو . . .
.
.
.
به بند دلت میاویز
رخت خاطره ام را
گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند . . .
.
.
.
ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ ٬ ﺷﻬﺮ
ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ
ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ ٬ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺖ
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ. . .

K I N G
16-01-2012, 22:30
دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود
نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟
.
.
.
همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است
اما اینبار موجب مرگ میشود ترک عادتِ با تو بودن . . .
.
.
.
به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟
چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟
.
.
.
رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را
مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .
.
.
.
سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس
به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

S.A.B.E.R
17-01-2012, 09:49
.
ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،ﻻﺑﻼﯼ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺗﮑﻪ ﺍﯼ ﺭﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻤﺎﻥ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ
ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ
ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﯿﻢ. . .
.
.
.
ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. . .
.
.
.
ﺳﻮﺩﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ
ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺩﻡ ﻫﺮﭼﯽ ﺭﻓﯿﻘﻪ ﮔﺮﻡ،ﮐﻤﺮ ﻫﺮﭼﯽ ﻧﺎ
ﺭﻓﯿﻘﻪ ﺧﻢ
ﺭﻭﯼ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﻪ ﮐﻢ،ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺷﻤﻨﺎﺕ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ
ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﺕ ﻧﻢ،ﺍﯾﺸﺎﻻ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﻏﻢ. . .
.
.
.
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻢ،ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮑﯽ
ﺷﻮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺕ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 09:57
.
ﮔﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩ،ﻭﻟﯽ
ﺧﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﮐَﺲ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﺭﺍﺯ ﻣﻦ. . .
.
.
.
ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍﻧﮕﺎﻫﻢ ﭘﺮ ﺯ ﺧﺎﺭ ﺍﺳﺖ،ﮔﻠﻢ ﺗﺎﺭﺍﺝ
ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻗﺴﻢ،ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮ،ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻮﺧﺘﻦ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ،ﺁﺗﺶ
ﺑﮕﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺸﻢ. . .
.
.
.
ﮐﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ؟!
ﻗﻞ)ﺏ(ﻡ؟!
ﺭ)ﻭ(ﺣﻢ؟!
ﺝ)ﺱ(ﻣﻢ؟!
ﯾﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﻮﯼ ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ؟!!
.
.
.
ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ…
ﺩﺳﺖ ﮐﺪﺍﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺮﺍﺑﻢ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:00
ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺯﯾﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻤﺎﻥ،ﺍﺑﺮ ﺭﺍ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﺖ ﮐﻨﺪ. . .
.
.
.
ﻫﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺴﺴﺴﺲ!
ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﺭ!
ﺍﻭﻣﺪﻡ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ﻭ ﺑﺮﻡ!
.
.
.
ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﻝ ﻫﺮ ﮐﺲ،ﺩﻝ ﻧﯿﺴﺖ
ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺯ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺳﻨﮓ،ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺑﯿﺨﺒﺮ ﺍﺯ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﻧﺪ.…ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻢ. . .
.
.
.
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂﯾﺪ،ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ
ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻭﺩ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ…ﺣﺘﯽ
ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ. . .
.
.
.
ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺳﻨﮏ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺑﺸﯽ
ﯾﺎ ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺳﯽ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:01
.
ﻋﯿﺐ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ،ﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎﺭ
ﺩﻝ ﻣﺎ ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺟﺶ،ﺩﯾﺶ
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﮐﺎﺵ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﭼﻮﻥ
ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﻧﺴﻮﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺰﺍﻥ ﺁﺭﺯﻭ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻨﻢ/ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ/ﺯﺷﺖ
ﯾﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ. . .
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﻡ ﺑﺨﻮﺍﺏ/ﺍﮔﻪ
ﺍﺷﮏ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺨﻮﺍﺏ
ﺍﮔﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ،ﺗﻮ
ﺳﯿﺮ ﺑﺨﻮﺍﺏ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﺳﺖ…ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:03
.
ﺳـﻼﻣﯽ ﭼﻮ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺵ ﺁﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﻭﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﺩﺭﻭﺩﯼ ﭼﻮ ﻧﻮﺭ ﺩﻝ ﭘﺎﺭﺳﺎﯾﺎﻥ
ﺑﺪﺍﻥ ﺷﻤـﻊ ﺧـﻠﻮﺗـﮕـﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﯾﯽ
.
.
.
ﻧـﻤﯽﺑﯿﻨـﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﻣﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ
ﺩﻟـﻢ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ. . .
.
.
.
ﺍﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯ ﻣﻦ/ﻣﻦ ﭼﻪ
ﮔﻮﯾﻢ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺍ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻟﺬﺕ ﻭ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﻣﻦ/ﻃﺎﻟﺒﻢ ﺁﻥ
ﻟﺬﺕ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ/ﻧﻬﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺍ
ﺩﺭﯾﻐﺎ،ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺗﺶ ﺍﻓﺮﻭﺯ/ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ
ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﭼﺮﺍ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﺒﺚ ﺑﺴﺖ/ ؟ﭼﺮﺍ ﺩﺭ
ﺑﺴﺘﺮ ﺁﻏﻮﺵ ﺍﻭ ﺧﻔﺖ؟
ﭼﺮﺍ ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ/ﺑﻪ ﮔﻮﺵ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﮔﻔﺖ؟
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:04
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻏﺮﺑﺖ ﺍﯾﺎﻡ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ/ﻣﺮﻍ ﺍﻣﯿﺪ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻏﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﺩﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﻨﺪﻡ/ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ. . .
.
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺑﺨﻨﺪ ٬ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺒﺨﺶ ٬ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ
.
.
.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ٬ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ/
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺷﺐﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻦ
ﻧﯿﺎﯼ/ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻮ
ﻧﺨﻮﺍﯼ
.
.
.
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ٬ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ
ﺑﻬﺎﺭﺵ. . .
.
.
.
ﺍﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺁﺧﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺩﻟﺖ ﺷﺪﻡ/
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ٬ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ
ﺷﺪﻡ
ﺑﺪﺭﻗﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ ٬ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﯼﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ/
ﻧﺰﺍﺭ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ٬ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺳﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩ/ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻮﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:09
.
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﻮ ﻧﺸﺪﻩﮐﻬﻨﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯﻧﺪ/ﮔﺮ ﮐﻨﺪ
ﯾﻮﺳﻒ ﺯﻫﺮﺍ ﻧﻈﺮﯼﻧﻮﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺩﺭﺗﭙﺶ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺐ ﺁﻣﺪﻧﺶ/
ﺁﺳﻤﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻗﺪﻣﺶ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ
ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﮐﺎﺵ ﺷﻮﺩ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺍﻡ ﻋﯿﺪ ﻓﺮﺝ/ﮐﻪ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻥ ﺗﺎ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮﺑﺸﻢ،ﺗﻮ
ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺩﻧﯿﺎﻣﯿﺸﻢ. . .
.
.
.
ﺁﺭﻭﻡ ﺯﻝ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯿﺖ!
ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﺘﻢ!!
.
.
.
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻓﺎﻝ ﻏﺰﻝ ﻭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ/ﻫﺮ
ﮐﺠﺎ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺁﻣﺪ،ﺧﻮﺏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻡ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ،ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ/
ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻝ ﺗﻨﮕﯿﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻞ ﺯﺩﻥ ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ،ﮔﻞ
ﺷﺪﻥ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﺖ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺭ ﮔﻠﻬﺎ. . .
.
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:11
ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ/ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭ
ﻫﻢ ﺑﺮﺩﯾﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ/ﺑﺮﺍﯼ
ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﯾﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
.
.
.
ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﮔﺮﺩﻭﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﯼ
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ. . .
.
.
.
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ/ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﻝ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ/ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺒﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺁﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ/ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﻋﺸﻖ:
ﺟﺬﺍﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ
ﻣﺘﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﺩﻭﺳﺘﯽ
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﻣﺤﯿﺖ
ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
ﺯﺷﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﺪﺍﺋﯽ
ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ:ﺗﻮ. . .
.
.
.
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ
ﻧﮕﯿﺮﻥ!
ﻏﻢﻭﺣﺴﺮﺕﻭ ﻧﺘﻬﺎﺋﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 10:12
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺍﻟﻔﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ/ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ
ﺩﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ/ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺭﻭﺯ ﺭﺟﻌﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ. . .
.
.
.
ﮔﻔﺖ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ،ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻭﻡ،ﺍﯾﻦ
ﻏﻠﻂ ﺍﻣﻼﺋﯽ ﻣﺮﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺯﯼ ۱۰۰ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ. . .
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﺮﺍﺩﯼ ﺑﻔﺮﺳﺖ/ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺯﺩﻩ
ﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻬﺪﯼ/ﻧﺬﺭ ﮔﻞ
ﻧﺮﮔﺲ،ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ
ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ،ﺭﻭﺯ ﺟﺪﺍﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ. . .
.
.
.
ﺑﯽ ﺩﻝ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻡ ﻭ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ
ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﻢ ﺩﻝ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ
ﺭﻭ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻦ ﺍﯼ ﺩﻝ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺩﮔﺮ
ﮐﻨﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﺒﯿﺐ ﺩﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ

GORJI
17-01-2012, 12:46
دلم باغی پر از ریحان و گل بود / به روی رود عشقت مثل پل بود
نگاهم کردی و ویران شد این دل / مگر چشم تو از قوم مغول بود؟
.
.
.
همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است
اما اینبار موجب مرگ میشود ترک عادتِ با تو بودن . . .
.
.
.
به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟ / عروس این چمن بودی چه می‌شد؟
چرا چون باد رفتی از کنارم؟ / همیشه مال من بودی چه می‌شد . . . ؟
.
.
.
رها کردی چرا دست دلم را؟ / به خاک و خون کشیدی حاصلم را
مرا تو می‌کشی صدبار در روز / ولی من دوست دارم قاتلم را . . .
.
.
.
سراسر خواب من کابوس، کابوس / ندارم در شبم فانوس، فانوس
به دل آمد بگویم من تو را دوست / ولی لب وا نشد، افسوس، افسوس . . .

GORJI
17-01-2012, 12:47
حـالا کـه میـخـواهـی بـروی لطفــا قـدمـهـایـت را تنـدتـر بـردار ...
دلـم را فـرستــاده ام دنبـالِ نخــود سیـــاه . . .
.
.
.
مبادا مثل برگی زرد باشیم / رفیق مردم بی درد باشیم
مزن بر عاشقان از پشت خنجر / بیا ای دل همیشه مرد باشیم . . .
.
.
.
شب در خم گیسوی تو عابر میشد / با هر نفست بهار ظاهر میشد
ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم / با دیدن چشمان تو عاشق میشد . . .
.
.
.
من و باران، من و دریا، من و تو / من و شب‌بو، من و فردا، من و تو
دوباره عاشقی را می‌سراییم / من و مجنون، من و لیلا، من و تو . . .
.
.
.
به بند دلت میاویز
رخت خاطره ام را
گرد باد های فراموشی حرمت نمی شناسند . . .

GORJI
17-01-2012, 12:47
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد
بخــند
تا برآورده شوند . . .
.
.
.
نکند یوسف عمرم رود از مصر خیالت / باز آواره ی تنهایی چاهم بکنی . . .
.
.
.
اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم
شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .
.
.
.
گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی
من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی . . .
.
.
.
آب و هوای دلم آنقدر بارانیست
که رخت های دلتنگی ام را
مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است . . .

GORJI
17-01-2012, 12:48
من و یاد تو و یک سینه تنگ
شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ
کمی با چشمهایم مهربان باش
مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ . . .
.
.
.
خوش به حال آنکه قلبش مال توست
حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست
.
.
.
رفتـن کسـی کـه لایـق نیسـت ... نـعمـت اسـت نـه فـاجـعه . . .
.
.
.
گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم ،
دل من عاطفه را می فهمد ، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .
.
.
.
بجز دستت ندارم یار دیگر / بجز آیینه بازی کار دیگر
چو بستی چشم را آیینه بشکست / نگاهم کن فقط یک بار دیگر . . .

GORJI
17-01-2012, 12:50
تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم
شاید به جرم عشق ما متهم باشیم
باز در حضور تو آشفته خویشم
در سفره عشقت درویش درویشم. . .
.
.
.
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست . . .
.
.
.
واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنم . . . !
.
.
.
دلم غرق تماشا بود، رفتی / میان اشک و آه و دود رفتی
کنار حسرتی دیرینه ماندم / بهار من، گل من، زود رفتی . . .
.
.
.
توی چشمای قشنگت یه غمی پنهونیه
خونه ی دلت گرفته انگاری بارونیه
نگو نه با خودتم چند روزه قهری نگو نه
بغضی تو گلوت نشسته چند روزه زندونیه
تورو اینجوری نمیخوام تورو اونجوری میخوام
تورو هرجوری که باشی تورو اونجوری میخوام

GORJI
17-01-2012, 12:50
تو که دل ما رو بردی، صد تا عیب ما شمردی
این همه ناز و عشوه، بگو از کجا آوردی
.
.
.
تو که دست ما رو خوندی، ما رو سر کار نشوندی
دل ما رو هم سوزوندی، ما رو ته خط رسوندی
.
.
.
اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت / دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت .
.
.
.
هوا خوب و بدش فرقی نداره ، به هوای تو نفس میکشم هنوز !
.
.
.
نفس را با تو میخواهم ، تو که از نسل گلهایی / سیاهی را نکن باور ، تو خود خورشید فردایی .

GORJI
17-01-2012, 12:50
این عشق برای من هیچ نداشت ، اما گلهای بالشم را "باغبان " خوبی بود اشک های هر شب من .
.
.
.
کاش دنیا ساعت بود و من و تو عقربه های آن تا هر یک ساعتی یه بار به هم میرسیدیم !
.
.
.
الهی شهر عشق آتش بگیرد / جدایی دق کند ماتم بگیرد / الهی تا زمین هست و زمان هست / کسی عشق تو را از من نگیرد .
.
.
.
وقتی فراموشت خواهم کرد که عقلم خاموش ، نفسم قطع ، روحم در آسمان و بدنم زیر خاک باشد !
.
.
.
من ، تو ، ما ، یادت هست ؟ تمام شد ! حالا : تو ، او ، شما ، من هم به سلامت !

GORJI
17-01-2012, 12:51
مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست ، که همواره دلم برای مهربانیت تنگ میشود .
.
.
.
گر روی تو امشب نبینم چه کنم ؟ / گر من تو به آغوش نگیرم چه کنم ؟ / من زین شب ظلمانی محکوم شدم / از دیدن روی تو محروم شدم !
.
.
.
تو که با ما کار نداری، کاری جز فرار نداری
خاک زیر پاتیم اما، سره سازگار نداری
.
.
.
تو که با ما یار نبودی، کشتی ما رو با حسودی
دلتو به ما ندادی، اما دل ما ربودی
.
.
.
بگو از کجا آوردی، اون دو تا چشم وحشی
از اون چشای مستت، یه بوسه باید ببخشی

GORJI
17-01-2012, 12:51
دلم خوش بود که یارم با وفا بود / کمی از زندگیش از آن ما بود
ولی افسوس که فکر ما غلط بود / که زنگ تفریحش احساس ما بود ...
.
.
.
عمر من در عشق خوبان سر رسید / موی من از عشق خوبان شد سفید
صد من چون از کبوتر خانگیست / ناز کردن بر من از دیوانگیست
من چه دارم از تو پنهانش کنم ؟ / جان تقاضا کن که قربانت کنم
.
.
.
آشق !
از این به بعد اینگونه بنویسید ! چون همیشه سرش کلاه می رود ...
.
.
.
دریا همیشه از من دلگیر است
چون بزرگی دل دوستانم را به رخ او میکشم ...
.
.
.
گوشه تا گوشه صحرا بخواب و نهراس
گرگ ها خاطرشان هست که "آهوی" منی ...

GORJI
17-01-2012, 12:51
گفته اند: روز محشر با کسی که دوستش داری محشور خواهی شد!
یعنی ما با هم! چقدر برای تموم شدن دنیا بی تابم
.
.
.
دستانت ، حلقه میزنند به دور کمرم
این تنها <پــرانتـز> دوست داشتنیه زندگیه من است ...
.
.
.
وقتی برای موندنـت "فاصله ها" حَریص می شن
واسه یه لحظه بودنت " ثانیه ها " عــزیز می شن ...
.
.
.
دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی
صدای غربت من را از احساسم تو می خوانی
شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین
بیا ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی ...
.
.
.
میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد
برای بودنش ازش تشکر کن ، متشکرم که هستی ... !

GORJI
17-01-2012, 12:52
بهترین دوست خواهی بود حتی اگر سختی راه ، چشمانت را از من دور کند
و بهترینی حتی اگر طنین صدایت به گوش من نرسد ...
.
.
.
یا رب سببی ساز که یارم به سلامت بازآید و بٍرَهانَدَم از بند ملامت
خاک ره آن یار سفرکرده بیارید ، تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت ...
.
.
.
لعنت به همه قانون های دنیا ، که در آن شکستنِ دل پیگردِ قانونی نـَدارد ... !
.
.
.
کاش در دهکده ی عشق فراوانی بود / توی بازار صداقت کمی ارزانی بود
کاش اگر گاه کمی لطف به هم میکردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود ...
.
.
.
بوی مهربانی میآید
کجا ایستاده ای ؟ در مسیر باد !؟

GORJI
17-01-2012, 12:52
دلبری٬ با دلبری دل از کفم دزدید و رفت
هرچه کردم ناله از دل٬ سنگدل نشنید و رفت
گفتمش: ای دلربا دلبر٬ ز دل بردن چه سود؟
از ته دل٬ بر من دیوانه دل خندید و رفت
.
.
.
برای تو ، مردن بهانه نمی خواهد ، وقت نبودنت خود مرگیست برای خودش . . .
.
.
.
اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت / زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت
دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی / دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت . . .
.
.
.
تنهایی یعنی
من یه موبایل دارم که صدای زنگش رو یادم نمیاد
.
.
.
خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن
خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . .

GORJI
17-01-2012, 12:53
خسته ام ، فردا نگاهت را برایم پست کن / یک بغل حال و هوایت را برایم پست کن
دلم از آواز غمگین شب پر است / لطفا آن لحن خوش صدایت را برایم پست کن . . .
.
.
.
از درد دوست نداشتن هایت گفتم
خیانت را تجویز کردند
گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . .
.
.
.
گاه اوج خنده ما گریه است / گاه اوج گریه ما خنده است
گریه دل را آبیاری میکند / خنده یعنی این که دلها زنده است
زندگی ترکیب شادی با غم است / دوست میدارم من این پیوند را
گرچه میگویند شادی بهتر است / دوست دارم گریه با لبخند را
.
.
.
به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی
اونی که زود میرنجه
زود میره، زود هم برمیگرده.
اما اونی که دیر میرنجه
دیر میره، اما دیگه برنمیگرده . . .
.
.
.
عشق یعنی قلم از تیشه و دفتر از سنگ / که به عمری نتوان دست در آثارش برد . . .

GORJI
17-01-2012, 12:53
اگه چشمم تو رو خواست قول میدم چشممو ببندم
اگه زبونم تو رو خواست قول میدم گازش بگیرم
اما اگه دلم تو رو خواست چه کار کنم . . . ؟
.
.
.
روزی گذر عشق به ماتم افتاد ، ماتم زده شد به حال ما غم افتاد
زان پس بشری به چهره ام خنده ندید ، موها همه چون ریش و دندان افتاد . . .
.
.
.
دست از پا خطا کنی تعویض میشوی
همین حوالی کسی شبیه توست
این است پیام عشق های امروزی . . .
.
.
.
دوست داشتن تصاحب نیست ، توافقه
هنر اینه که پرنده جَلدت بشه ، نه اینکه پرهاشو قیچی کنی . . .
.
.
.
آدمها را به اندازه لیاقت آنها دوست بدار
و به اندازه ظرفیت آنها ابراز کن . . .

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:12
.
ﻧﮕﺎﻩ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺴﺮﺕ
ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ. . .
.
.
.
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﻝ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ،ﺍﮔﺮ ﻋﯿﺐ ﺍﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ. . .
.
.
.
ﻧﺮﻭ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎﻡ/ﺍﮔﺮ ﭼﻪ
ﺩﻟﺨﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎﻡ
ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺵ ﮔﺬﺷﺘﻢ/ﺑﻪ ﺟﻮﻥ
ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎﻣﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ. . .
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ،ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻭ ﺑﺮﮒ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺪﺍﺋﯽ ﺑﺮﮒ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺭﻭﺡ ﺳﺤﺮﯼ ﻧﺎﺯ ﺩﻣﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﯼ،ﻣﺜﻞ ﻏﺰﻟﯽ
ﺗﺎﺯﻩ،ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﯼ
ﺍﯼ ﻗﺼﻪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻣﻦ،ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﻧﺪﯾﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﯼ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:13
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﯾﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻋﻤﻖ ﺩﺍﺭﻩ،ﻭﻟﯽ ﭘﺮ
ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻤﮑﻨﻪ. . .
.
.
.
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﺮﺩﯼ!
.
.
.
ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﺷﮑﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ/ﮔﺮ
ﻟﺒﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﮐﻨﺪ،ﯾﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯿﻢ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﺳﻮﯼ ﺩﻟﺖ/
ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﺑﺎﻍ ﺗﻮﺍﻡ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﻮﭘﮏ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ/
ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﻮﺍﻡ. . .
.
.
.
ﻣﺎ ﺍﺭ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ/ﺣﻠﻮﺍ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﭽﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. . .
.
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:14
.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻭ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺘﺎﻋﺖ ﮐﺮﺩﻡ/
ﻗﺎﺻﺪﮎ ﮐﺎﺵ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﯾﺎﺩﺕ
ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﺪﻣﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ،ﺍﮔﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﻧﮑﻨﻢ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ. . .
.
.
.
ﺑﻪ ﺷﮑﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﺖ،ﻗﺪﻡ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ
ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﺑﮕﯿﺮﻩ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﮔﺮﯾﺰﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﺎﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻠﺦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺗﻮ ﺍﯼ ﻧﺎﺯﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺍﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﯽ
ﺯﻧﺪ
ﺑﻪ ﺩﺷﺖ ﭘﺮ ﻣﻼﻝ ﻣﺎ،ﭘﺮﻧﺪﻩ ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﺪ.
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:15
ﺳﺎﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭﯾﺎ ﭘﺲ ﺍﺭ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍ
ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﻧﺪ
ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻗﺼﻪ ﻋﺎﺩﺕ. . .
.
.
.
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﻏﺮﻕ ﺗﺮﺩﺩ،ﺟﺎﺩﻩ
ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻏﺮﯾﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ،
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ
ﺧﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺳﻨﮓ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻣﯿﺰﺩﻡ،
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ. . .
.
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﯾﻪ ﺳﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ
ﺷﻤﻌﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﭘﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺣﺴﺮﺕ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺷﻤﻊ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﺵ
ﺳﻮﺧﺖ،ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ
ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:15
ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﻓﺒﻞ ﺍﺯ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﺴﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ،ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ. . .
.
.
.
ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺑﺒﯿﻨﻢﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯿﮑﺸﻢ
ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﻭ ﮐﺠﺎﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﮒ ﭘﺎﺋﯿﺰﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺩﻡ/
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ
ﯾﺎﺩﻡ. . .
.
.
.
ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﻮﮒ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ/ﮔﻞ ﻣﻦ
ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﻏﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻏﻤﮕﯿﻨﻦ ﺷﺐ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻨﻦ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﮐﻮ؟
ﯾﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺁﻧﺴﻮﯼ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﺧﺪﺍﺋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﺳﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:16
ﺍﺑﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺷﺶ ﻗﺼﺪ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ/
ﻋﻘﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﮎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ
ﺭﻓﺖ
.
.
.
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺑﺴﺎﺯﯼ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﯿﭽﯽ
ﻧﮕﯽ
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺘﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻧﮕﯽ
ﺁﺧﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻥ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺭﻓﺘﻨﯽ،ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻧﺪﻥ
ﻧﺨﻮﻥ. . .
.
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻓﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﺩﻝ ﺷﺐ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﺎﮎ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺪﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﺳﺖ
ﻭ ﺗﻮ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺑﮕﻮ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ
ﺣﻀﻮﺭﻡ/ﻣﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ
ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﻏﺮﻭﺭﻡ
ﺑﮕﻮ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ/ﮐﻪ
ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻢ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﭼﺮﺥ ﻭ ﻓﻠﮏ ﺩﻭﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ/ﺑﺮ
ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ
ﺍﯾﻦ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ،ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺖ ﺧﻠﻖ،ﺍﯼ
ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﺸﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:18
.
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ
ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﺶ
ﺷﻠﻮﻏﻪ ٬ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﭙﻪ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺩ/ﺍﯼ
ﮐﺎﺵ ﺩﻣﯽ ﺍﺭ ﺳﺮ ﮐﻮﯾﻢ ﮔﺬﺭﺕ ﺑﻮﺩ
ﻣﻦ ﻣﺮﻍ ﺍﺳﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ/ﺍﯼ
ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺯﯾﺮﭘﺮﺕ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﮏ
ﻣﯿﺰﻧﻦ؟
ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻤﻮﻧﻦ ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﮔﻔﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ/
ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﮎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺗﺮﮎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ/ﭼﻮﻥ
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺟﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﯿﺎﻟﻢ/
ﺧﻮﺑﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﭙﺮﺳﯽ ﺣﺎﻟﻢ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:19
.
ﻣﯿﮕﻢ ﺷﺒﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺩﻋﺎﺕ ﮐﻨﻦ/
ﻧﻮﺭﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺪﺭﻗﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ ﮐﻨﻪ. . .
.
.
.
ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ٬ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﯼ
.
.
.
ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺸﻪ٬ ﺍﻣﺎ
ﯾﮏ ﮔﻞ ﺗﺸﻨﻪ ٬ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺭﯾﺪﻧﺸﻪ
ﯾﮏ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺳﻪ ٬ ﺍﻣﺎ
ﻗﻠﺐ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻪ. . .
.
.
.
ﺣﺒﺎﺏ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ
ﻣﯿﺸﻨﺪ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﻧﺠﯿﺒﯽ ٬ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ٬ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 13:20
ﮔﺮ ﺟﻔﺎﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﮑﻪ ﮐﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ/ﺭﻭﯼ
ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﻟﯿﻤﻮ ﻧﺨﻮﺭ ﺗﺮﺵ ﮐﻨﯽ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ!
ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺑﺨﻮﺭ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ ٬ ﻣﻨﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩ
ﮐﻨﯽ!!
.
.
.
ﻣﻌﻤﻮﻻﺁﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﺑﺸﻦ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺭﻥ
ﻭﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﺑﺸﯽ. . .
.
.
.
ﺁﻧﻔﺪﺭ ﺭﺍﻩ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺭﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻡ/
ﺻﻮﺭﺗﻢ ﮔﺮﺟﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻡ
ﺩﺭ ﻏﺮﯾﺒﯽﭘﻨﺠﻪ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﺸﯿﺪﻡ/
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪﻡ. . .
.
.
.
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺭﺍﻩ ﻋﺒﻮﺭ.
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰﻡ ٬ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻧﻢ ﺳﻨﮓ
ﺻﺒﻮﺭ

LIDA
17-01-2012, 13:21
ماضی بعید لحظه های سرخوشی و امتداد خالی دست ها نترس!چادر سیاهی که بر فال من افتاده تنها گاهی در باد می لرزد...!


شب ها می آیند و فاصله تنگ تر میشود ...سرد است خاطر خود را ندیدن و تنها دیگری بودن ...و مبهم است در دیگری گم شدن و دیگری ندیدنت ...همین است شاید رسم عشق ...!

آخر این جاده شاید راه به سپیدی باز شد ...تو برو نمان ! شاید جسم بی جانم یاری ام داد ...می آیم... اما تو درنگ نکن راه طولانیست !

رویایی پوشیدم ...آنقدر سیاه با تو ...لباسم که گم می شود ...نشانه خوبی نیست !غیر ممکن در نگاهمان اشتی نمی کند ...ممکن نیست ما شویم ...!
نگاهت که می کنم می آیی !آرام در مردمک چشمانم می نشینی ...ومن مثل همیشه مهمان حضورت می شوم ...درست مثل آن روزها که زخم های کهنه ام را مرهم می شوی ...ومن امشب ...مهمان آن چشم هایم ...!

LIDA
17-01-2012, 13:24
انگار کسی دارد جای خالی ام را هاشور می زند ...دل من ولی شور می زند !برای حرف های تازه و بلندم ...که روی خط سکوت از هم می پاشند ...چقدر غم انگیز است شعر های نگفته و پیشانی سیاه ...!زیر ایوان بودم من زمان باران جسم من اینجا بود و دلم تنها بود در کنار ان همه غم هایم روح من تنها بود در بیابانی گرم ولی چشمان من با اشکهایم بودند


برای من هرگز نرفته ای ...

هرگز دور نیستی ...

من باور دارم ...

تو را جایی در طول جاده دوباره خواهم دید ...!

تقدیم به او که نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گلهای باغ می آورد و گیسوان بلندش را به باد می داد و دست های سپیدش را به آب می بخشید و شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند
خداحافظ!
اما
این بوسه
روزی
تو را شاعر خواهد کرد..
چنان که مرا،
بوسه ی سلام..

LIDA
17-01-2012, 13:27
گاهی روی سایه ات دراز می کشم ...و لبخند می زنم ...دیگر هیچ تاریکی ترازوی ترس هایش را روی شانه هایم میزان نمی کند ...!


کاش فردا را یکی پیدا کند....
لحظه را در لحظه سر گردان کند.....

هیچ گمان ندارم روزی همسفر باشیم ...تورا شوق مقصد هست ...و مرا شوق جاده ...آرزویم باتو بودن بود ...

اما آرزو بهتر است آرزو بماند ...!گفتی که :
" سکوت کن کهسکوت تو دیدنیست... "
گفتم :
"زین بعد فریاد می کنم،اندوه پاره های دل منشنیدنیست..."از من تا دور ترین ستاره راهی هست ...از دور ترین ستاره تا من نشانی ...از من اما نه راهی ست تا تو ...
نه نشانی ...!

LIDA
17-01-2012, 13:32
........مشقم کن
وقتی که عشق را
زیبا
بنویسی
فرقی نمی کند
که قلم
از ساقه های نیلوفر باشد
یا از پر کبوتر......


می گویی تنها نرو... مراقب باش !از این جاده هایی که تو را می برند بی من می ترسم ...و کاش یک بار حتی

می فهمیدی که این صورت مساله های زمینی به خدا از سواد من فراتر است ...!

همه مان با همان قطره اول باران آمرزیده شدیم ...اما ظاهرا من جا مانده ام !از همان بارانی که گفتند ...شاید آن لحظه ...لعنت به همان لحظه که می دانی ...!


ميداني بدون تو تمام فرداهايم بي خاطره خواهند بود ...و من بي هيچ خاطره ای گذشته ام را ورق مي زنم ...
و در انبوهي از بي خاطره بودن گم مي شوم ...!


وقتی که دیگر کسی نیست تا برایش کلمات را کنار هم بگذاری ...اندیشه ات را باید به فراموشی بسپاری ...
چرا که دلت را فراموشی گرفته است !برای او که تنها رفت ...!

LIDA
17-01-2012, 13:36
ضربه می زنی با لبخند خورد می شوم !سرد ...خاموشم ...تا فرو نریزم !نبودنت دردیست ...بودنت مرهم نیست ...!
كاش امشبم آن شمع طرب مي آمد
وين روز مفارقت به شب مي آمد
آن لب كه چون جان ماست ، دور از لب ماست
اي كاش كه جان ما به لب مي آمد

تو در میان این سطرها دراز کشیده ای !سر انجام روزی به خواب خواهی رفت ...روزی که سکوت در میان هر هجا سکنی کند ...و من نقطه ای را که آغاز تمام پایان هاست در آخر این سطرها خواهم گذاشت ...!


تمام احساس زيباي بودنت ...در ازدحام اين فاصله ها ...از ميان انگشت هايم به زمين ريخت !و من ...
آري ؛ من !شكستم از خود ...!

من در عمق خاموشی ها به خواب رفته ام ...دیگر نمی شود فصل ها را دید ...و بوی نم را احساس کرد ...نمی شود آرام بیدار شد ...و به فردایی تازه فکر کرد ...من در عمق خاموشی ها به خواب رفته ام ...!

LIDA
17-01-2012, 13:40
لحظه تاریک مثل هر شب استرس فردا و بغضی که خفه ام می کند !خیلی از من دوری ...خیلی ...!

صدای زنگ در ...اندیشه پایان یک انتظار ...دویدم ...کاش تو باشی ...اینبار هم تا رسیدم پشت در بیدار شدم !!!
بگذار جاده ها بروند ...تو برگرد ...وقتی نباشی ...به اندازه ی تمامِ جاده هایی که به تو نمی رسند ...به بن بست می خورم ...!

تو ساده ترین چشم ها را داری ...و من چه ساده به سادگی چشمانت دل بستم ...ولی تو ساده از من گسستی !می بینی ...زندگی درست به اندازه ی چشمان تو و دل من ساده است ...!

مي مانم ...

مي روي ...

لعنت به اين افعال !

كه ماندن را براي من صرف كرد و رفتن را براي تو !!!

LIDA
17-01-2012, 13:51
باران نم نم ریز و من،در امتداد من، نگاهم و پاهایم و خیسِ خیابان و آدمهای هراسان و چتر باران، باران و اشکهای ناپیدا،روی گونۀ من.چه فرصت خوبی، که هر چه بغض دارم،در این خیابان خیس بترکانم

هنگامی که از جاده های شب عبور میکنی در این اندیشه مباش
که خورشید برای تو بیگانه طلوع خواهد کرد
و قلبی که به هوس گفت دوستت دارم
بدان هرگز معنی لغت عشق را نخواهد داشت
تنها که هستم در آسمانی ...و وقتی کنارمی آسمان در من !هر کجا باشم آسمان مال من است ...ستاره ی من !!!
چشمانم غرق در اشک ...سکوت را به مهمانی فرا خواندم ...سرزنشم کرد!من ...و باز من ...اشک ریختم ... به میمنت غم !دلم دریاست ...اما گاهی تلاطمی کافیست ...تا آواره ترین باشم ...!


من یک ضلع ...تو یک ضلع ...هیچوقت هندسه را دوست نداشتم !مساحت این مثلث بی قاعده را این بار تو حساب کن ...!

S.A.B.E.R
17-01-2012, 16:56
.
ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻫﺎ ﻧﺠﯿﺒﯽ ٬ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ
ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ٬ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺒﯽ. . .
.
.
.
ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻗﻨﺪ!
ﺗﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﻓﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺗﻠﺨﯽ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺭﻭ ﺣﺲ ﻧﮑﻨﯽ!
.
.
.
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﺘﺎﺑﺪ،ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ
ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺮﻭﺩ
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ،ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ. . .
.
.
.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺷﺖ. . .
.
.
.
ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﻤﺮ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 16:58
.
ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺍﺭ ﺳﺮ ﮔﯿﺴﻮﯾﻢ ﺑﻨﺪ/ﭘﻨﺪ ﺑﺲ ﮐﻦ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻡ ﭘﻨﺪ
ﺩﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﻋﺒﺜﯽ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ/ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ
ﺁﺧﺮ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ. . .
.
.
.
ﺩﯾﺪﯼﺁﻧﺮﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥﯾﺎﺭﺗﺮﯾﻦ/
ﺳﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺯ ﻋﺸﻘﺶ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺗﺮﯾﻦ
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ/ﭼﻪ
ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪ،ﭼﻪ ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭﺗﺮﯾﻦ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﺳﺖ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﺪﻥ ﺭﺥ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻫﺮﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭﯾﺎ ﻫﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻪ
ﺑﺮﺍﺵ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﯾﺎ
ﻧﻪ
ﻣﻬﻢ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬﺷﺘﻪ ﺍﻭ،ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﻧﺎﻟﻪ
ﮐﻨﺎﻥ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ
ﭼﻮﻥ ﻏﺮﯾﻘﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﺯ/ﺩﺍﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 16:59
ﻫﻤﻪ ﺑﻐﻀﺸﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻧﻤﯿﺂﺩ/
ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺩﻭﺭﯼ ﭼﺮﺍ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻧﻤﯿﺂﺩ
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺒﺪ
ﻋﺸﻖ/ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﭽﮑﺪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ
ﻣﯿﺮﻭﯾﺪ. . .
.
.
.
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﺩﻝ ﺑﻪ ﮐﺲ/ﻋﺎﺷﻘﻢ
ﮐﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﻡ ﺑﺮﺱ. . .
.
.
.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ
ﺑﺎﺯﯼ/ﭘﯿﺶ ﺍﺳﻢ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻘﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﺎﺯﯼ!
.
.
.
ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭﺋﯽ/
ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﺋﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
17-01-2012, 17:01
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺨﺮﺩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﻟﯽ/ﻭﻟﯽ
ﻧﻔﺮﻭﺷﻢ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ. . .
.
.
.
ﻧﻮﺭ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ ﺍﺳﺖ،
ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﺮﺍﺩﺵ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ،
ﻋﺸﻖ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ. . .
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺸﻘﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮ ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ. . .
.
.
.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺑﺎﺭﯾﺪﻥ ﺍﺳﺖ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻢ. . .
.
.
.
ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﮔﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺍﺷﮏ
ﻫﺎﺳﺖ/ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﻡ ﺍﺷﮑﯽ
ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩ ﮐﺴﯽ
.

MAMAD*50 CENT
17-01-2012, 18:58
وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی!..
.
.
.
.
.
عاشقی مقدور هر عیاش نیست، غم کشیدن کار هر نقاش نیست..
.
.
.
.
.
یه بار دیگه بگو آره ، نگو سخته چه دشواره، به پای قلب سرد تو، شدم مجنون و آواره..
.
.
.
.
.
گاهی خیال می کنم از من بریده ای، بهتر زمن برای دلت برگزیده ای، از من عبور می کنی و دم نمی زنی، تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای..
.
.
.
.
.
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش “علف هرز” و “گل سرخ” یکیست..

MAMAD*50 CENT
17-01-2012, 19:03
تا قاف ترین قله ی هستی، سیمرغ ترین همسفرم باش، من مرغ اسیر دل دریاچه ی نورم، تا پر بکشم سوی خدا بال و پرم باش.
.
.
.
.
شبی از سوز گفتم قلم را / بیا بنویس غم های دلم را

قلم گفتا برو بیمار عاشق ، ندارم طاقت این بار غم را
.
.
.
.
۱=۰+۱ تو ‘یک’ هستی و من ‘صفر’ ،من باشم یا نباشم تو یک هستی… ولی اگر تو نباشی من هیچم…! ! !
.
.
.
.
آیا میدانید که ؟ ….
.
.
.
.
واقعا نمیدانید ؟….
.
.
.
.
جدی نمیدونی ؟ ….
.
.
.
.
خاک تو سرت یعنی نمیدونی من دوست دارم ؟
.
.
.
.
اگر یاد گلی کردی نگاهی بر رخ خود کن / اگر یاد خزون کردی نگاهی جانب ما کن . . .

GORJI
18-01-2012, 08:14
سخت است هنگام وداع ؛ آنگاه که در می یابی چشمانی که در حال عبور است ، پاره ای از وجود تو را نیز با خود خواهد برد.


——————————————-


در دریای نیلفام خوابهای شیرین شب ، صدف های رنگین خیال را می کاوم ، شاید مروارید رویای تو را در آن یابم.

——————————————-

تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم… شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم… تو چیستی که از هر موج تبسم تو… بسان قایق سرگشته ی روی مردابم…

——————————————-

بخواب همچو مهتابی که آرام پشت کوه ها می رود و مرا از پرتوش بی نصیب می دارد

تو نیز بخواب و مرا از عشقت بی نصیب دار

باشد که عشق در وجوت بماند،

و آنچنان وجودت از عشق آکنده شود که ذره ذره ی وجودت را بگیرد

آنگاه عشق از وجوت سرریز شود…

باشد که پرتوی از ذره های لبریز شده اش به من بتابد

و مرا از زمین و زمان بی نیاز سازد

ای امید نا امیدی های من

——————————————-

دوست دارم همیشه از تو بنویسم بی انكه در جستجوی قافیه ها باشم بی انكه واژه ها را انتخاب كنم دوست دارم از تو بنویسم كه میدانم هنوز دوستم داری و هر سپیده دم یك سبد مهربانی از تو دریافت میكنم

——————————————-

GORJI
18-01-2012, 08:15
چه انتظار عجیبی!! تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی

عجیب‌تر كه چه آسان ، نبودنت شده عاد ت

نه كوششی نه وفایی ؛ فقط نشسته و گوییم : خدا كند كه بیایی

——————————————-

آسمون به دریا گفت : این بالا خیلی خوبه ٬ همه جا رو میشه دید ، دریا گفت: این پایین از اون بالا هم بهتره ٬ چون فقط تو رو میشه دید …

——————————————-

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق

——————————————-

دوست دارم شب را به غم سر کنم ٬ دفتری را از اشک چشمم تر کنم ،

نام آن دفتر نهم دیوان عشق ٬ عشق را عنوان آن دفتر کنم…

——————————————-

دوستی فصل قشنگی است پر از لاله سرخ ٬ دوستی تلفیق شعور من و توست

دوستی رنگ قشنگی است به رنگ خدا ٬ دوستی حس عجیبی است میان آفتاب و آب

——————————————-

GORJI
18-01-2012, 08:15
خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای، درست در نقطه آغاز هستی…

——————————————-

چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی

این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی

اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو

چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی

——————————————-

در سرزمین عاطفه هایم چون گل روئیدی و من باغبانی آموختم ، اما کدام گل احساس باغبان را می فهمد؟ آیا هیچ گلی هست که باغبان را به اندازه ی یک قطره شبنم یا یک گلبرگ بشناسد و دوست بدارد ؟

——————————————-

من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید

——————————————-

صداقت و مهربانیت را می ستایم صداقت را از کلامت و مهربانیت را از نگاهت

——————————————-

GORJI
18-01-2012, 08:16
مرا این گونه باور کن : کمی تنها ، کمی بی کس ، کمی از یادها رفته ، خدا هم ترک ما کرده ، خدا دیگر کجا رفته !!! نمی دانم مرا آیا گناهی هست؟ که شاید هم به جرم آن غریبی و جدایی هست؟ مرا این گونه باور کن..

——————————————-

كلاغ و طوطی هر دو زشت و سیاه آفریده شدند. طوطی اعتراض كرد و زیبا شد، كلاغ هم راضی به رضای خدابود. اكنون طوطی در قفس است و كلاغ آزاد

——————————————-

خط پیشانی هر جمع خط تنهائیست ،همه گلچین گل امروزند .در نگاه هر کس حسرت بی فردائی است .نقش هر خنده که بر روی لبی می شکفد نقشه ای شیطانی است .زیر لب زمزمه شادی مردم برخاست هر کجا مرد توانائی بر خاک نشست

——————————————-

عشق ان چیزی است که بیشتر از هر چیزی داشتنش را دوست داریم وبیشتر از هر چیزی دادنش را دوست داریم وهیچ کس در نمی یابد که عشق همان چیزی است که همواره داده می شود و پذیرفته نمی شود .

——————————————-

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی، دختر همسایه نیست که بهش چشمک بزنی، غذا نیست که بهش ناخونک بزنی، رفیق نیست که بهش کلک بزنی عشق مقدسه , باید جلوش زانو بزنی

——————————————-

GORJI
18-01-2012, 08:16
شبی غمگین , شبی بارانی و سرد مرا در غربت فردا رها کرد دلم در حسرت دیدار او ماند مرا چشم انتظار کوچه ها کرد به من می گفت تنهایی غریب است ببین با غربتش با من چه ها کرد تمام هستی ام بود و ندانست که در قلبم چه آشوبی به پا کرد او هرگز شکستم را نفهمید اگر چه تا ته دنیا صدا..

——————————————-

یکی محبت میکنه یکی ناز میکنه ! اونی که ناز میکنه همیشه محبت میبینه اونی که محبت می کنه همیشه تنهای تنهاست

——————————————-

ای چراغ دل تاریكم از این خانه مرو، آشنای تو منم بر در بیگانه مرو، شمع من باش و بمان نور ز تو اشك ز من، جانفشان تو منم در بر پروانه مرو، سوختی جان مرا آه مكن، اشك مریز، از بر عاشق دلداده غریبانه مرو.

——————————————-

1) یكی دلش به 100 دل بنده 2) یكی 100 دل به یه دل میبنده 3) یكی دل به یه دل میبنده و تا آخرش پابنده 4) یكی هر بار به یكی دل میبنده 5) یكی دل میبنده تا بخنده 6) یكی دلش آكبنده مونده به كی دل ببنده 7) حالا تو دلت شماره چنده؟؟؟

——————————————-

دیشب در قلبم زمین لرزه ای به وسعت ٨ ریشتر اتفاق افتاد آنقدر شدید که حتی انعکاس آن را در مغزم نیز احساس کردم تمام مویرگ ها ، سرخرگ ها و سیاهرگ های من در هم تنید درختان و ساختمان های قلبم فرو ریخت خون هم چو سیلی در بدنم جاری گشت و هزاران بلاهای دیگر ………. اما تو چه ساده از همه این حوادث گذشتی فقط به خاطر. فقط به خاطر یک آبادی دیگر…

——————————————-

S.A.B.E.R
18-01-2012, 09:08
ﺩﯾﺮﮔﺎﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ/ﻗﺼﻪ ﻏﺮﺑﺖ
ﺻﺤﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ/ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﺩﮔﺮ ﺁﺋﯿﻨﻪ ﺯ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ/ﮐﻪ ﺍﺳﯿﺮ ﺷﺐ
ﯾﻠﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮﺩﻡ/ﻫﻤﺪﻡ ﺳﺮﺩﯼ
ﯾﺦ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﺎﺵ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ/ﺗﺎ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ. . .
.
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ،
ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﻣﮋﻩ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺑﻤﻮﻥ ﺑﮕﻮ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ،ﺩﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻭ
ﻏﻤﻪ/ﺗﻤﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻮﺋﯽ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺍﺧﻤﺎﺕ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ!
.
.
.
ﻫﻤﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﻥ،ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﮔﻢ
ﺷﺪﯼ،ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﯽ ﺧﯿﺎﻟﺸﻮﻥ ﺭﺍﺣﺖ
ﺑﺸﻪ؟!
.
.
.
ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ،
ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﻣﻨﮕﺮ،ﺩﻝ
ﻣﺎ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 09:10
.
.
ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺖ،ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﺪ،ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﺋﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺗﻮﺳﺖ،ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ
ﻧﮑﻦ،
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ
ﻧﮑﻦ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﺍﺳﺖ،ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻞ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﻭ
ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
.
.
.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎﺋﯿﻢ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻧﮑﺮﺩ،ﺑﺮﮐﻪ
ﻃﻮﻓﺎﻧﯿﻢ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻧﮑﺮﺩ،
ﺍﻭ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻏﺰﻝ ﻫﺎﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﺳﺖ،ﺑﯽ ﺳﺮ
ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﻢ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻧﮑﺮﺩ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﺍﺷﮏ،ﮔﺮﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺒﺎﺭ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ
ﻣﻦ،ﺍﯼ ﻏﻢ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻦ
.
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 09:10
ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﺯﻻﻝ ﺍﺳﺖ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻓﺎﻝ ﺣﺎﻓﻆ ﺯﺩﻡ ﺁﻥ ﺭﻧﺪ ﻏﺰﻝ ﺧﻮﺍﻥ ﻫﻢ
ﮔﻔﺖ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﯽ. . .
.
.
.
ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻕ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﺻﺪ ﺁﻩ ﺍﺳﺖ،ﺍﺯ
ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﺗﯿﺴﺘﻢ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖﺧﺪﺍ ﺁﮔﺎﻩ
ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﮔﻮﻫﺮ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻧﺰﻥ ﺑﺮﺳﻨﮓ ﻫﺮ ﻧﺎﻗﺎﺑﻠﯽ،
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﭘﯿﺪﺍﺷﻮﺩ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺎﺑﻠﯽ. . .
.
.
.
ﺷﺐ ﺷﮑﺴﺖ،ﭘﯿﻤﺎﻥ ﺷﮑﺴﺖ،ﻋﻬﺪﯼ
ﺷﮑﺴﺖ،ﻗﻠﺒﯽ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺩﻟﻢ ﺁﻫﯽ
ﻧﺸﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺯﻝ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ،ﺭﺍﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ
ﻓﺎﺵ ﻣﯿﺸﻮﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 09:11
.
ﻣﺎ ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺑﺎ ﻏﻢ ﺳﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺭﻓﺖ/ﺑﺎ
ﺷﺐ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺯ
ﮐﻮﯼﺗﻮﮔﺮﯾﺨﺖ. . .
.
.
.
ﻣﺎﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﯾﺎﺭﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺩﻝ ﭼﯿﺰﯼ
ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ/ﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺰﻭﻥ ﺳﺮﺩﯾﻢ ٬ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻪ
ﺑﻬﺎﺭﯾﻢ
.
.
.
ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺮﯾﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ/
ﮐﻠﺒﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 09:12
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﮋﻣﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ ٬ ﻓﺮﺽ ﮐﻦ
٬ ﻣﺮﮒ ﻗﻨﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﻣﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮﺽ ﮐﻦ ﺟﻨﮕﻞﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ ٬
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭ ﻭ
ﺑﺒﯿﻦ/ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻋﺎﺷﻖ
ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻐﺾ ﭼﺸﺎﺗﻮ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ/ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﻢ ﻧﻢ
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ
.
.
.
ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﻫﻨﻮﺯ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻭﻭﻧﻪ/ﯾﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺁﺳﻮﻧﻪ
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﺋﯿﺰﺯﺭﺩﯼ ٬ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﺎﺭ ﺳﺒﺰﯼ
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺍﺑﺮ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﺑﺮ ﺑﻬﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺩﺷﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻕ ﻧﯿﺎﺯﯼ ٬ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯﯼ
ﺗﻮ ﺍﮔﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺭﺍﻫﯽ ٬ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺗﮑﯿﻪ
ﮔﺎﻫﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 11:13
ﭼﻮ ﺑﻪ ﮔﺸﺘﯽ ﻃﺒﯿﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺎﺯﺍﺭ/ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺯ
ﺑﻬﺮ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ
.
.
.
ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻧﺰﻥ،ﺍﯾﺮﺍﺩ ﺑﺮ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﮕﯿﺮ،
ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺝ ﺭﺍ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﺮﺩ. . .
.
.
.
ﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻏﺰﻝ
ﺑﮕﻢ/ﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﺸﺎﺕ ﻗﺼﻪ
ﺑﮕﻢ
ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻨﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺗﺎ ﺯﻧﺪ ﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺟﻮﻥ
ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ!
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﮔﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ،ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﮔﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ!!!
.
.
.
ﺩﮔﺮ ﺣﺲ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ،ﻫﻮﺍﯼ ﻗﻠﺐ
ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﺗﻮ
ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 11:14
ﺑﯿﺎ ﺑﺸﮑﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﻗﻠﺐ ﺧﺴﺘﻪ/ﺑﺒﯿﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ
ﺩﻟﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺯ ﺻﺒﺢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺣﯿﺮﺍﻥ ﺗﺮﻡ ﮐﻦ/ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﮏ
ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ. . .
.
.
.
ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ﺭﺧﺴﺎﺭ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ/ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﺯ
ﯾﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻧﻨﮓ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ/ﺍﺋﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﺁﺋﯿﻨﻪ ﯾﮑﺮﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ،
ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ؟؟
.
.
.
ﺩﻟﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺟﺰ ﻏﻢ ﻧﻤﯽ
ﮔﻨﺠﺪ،ﻏﻤﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﮐﺎﺭ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ/ﺩﻝ ﭼﻮ
ﺩﺍﺩﯼ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺭﻓﯿﻘﺎﻥ ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺵ/
ﯾﺎ ﻣﺰﻥ ﻻﻑ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺩ
ﺑﺎﺵ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 11:18
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍﻫﺖ ﻏﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ/ﺩﺭﻭﻥ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﺕ ﻣﺎﺗﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻐﺾ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ،ﻣﺮﻭ ﯾﺎﺭ/ﺑﺠﺰ
ﺩﻭﺭﯼ ﺯ ﺗﻮ ﺩﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺗﺎ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ/ﺩﺭ
ﺟﻮﺍﺑﻢ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﻟﯿﻠﯽﻭ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﻧﺪ،ﻋﺸﻖ،
ﺗﻔﺴﯿﺮﯼ ﺯ ﺯﻫﺮﺍ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ،ﮐﺰ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ
ﻣﻨﺰﻝ/ﭼﻮﻥ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺭﺳﯿﺪﻥ. . .
.
.
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﺮﺩ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ،ﻣﻦ
ﮔﺮﯾﺰﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
.
.
.اگه عشق رو واسه شکست خوردن گذاشتن،
اگه واسه دلتنگ بودن گذاشتن،
اگه واسه تنها بودن گذاشتن،
میخوام عشقی نباشه،دل شکستن نباشه، یا تنهایی نباشه،

S.A.B.E.R
18-01-2012, 11:37
.
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺡ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ. . .
.
.
.
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺁﻩ/ﺩﺭ ﺷﺒﯽ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﯿﺎﻩ
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺭﺩ/ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ
ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ. . .
.
.
.
ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﺁﺗﺶ ﺩﻭﺯﺥ ﺍﺛﺮﯼ/ﭼﻮﻥ ﺑﻪ
ﺁﺗﺶ ﮐﺪﻩ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﯾﻢ. . .
.
.
.
ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ،ﭘﺲ ﺗﺎ
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ. . .
.
.
.
ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺩﻝ ﭘﺎﮎ ﻭ ﻧﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ/ﭼﻨﺪﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺝ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ/ﺑﺎ
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﺍﺭﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 11:42
ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺭﻡ/ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯿﺨﻨﺪﻡ ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ
ﺑﮕﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ،
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ/ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﺗﻮ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ. . .
.
.
.
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﯾﻪ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺗﻮﭖ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ،
ﻭﺳﻂ ﺭﺍﻩ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ!
ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ! . . .
.
.
.
ﺗﻮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﻏﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺒﺮﺩ/
ﺣﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﺮ ﺍ ﻏﻢ ﺑﺒﺮﺩ. . .
.
.
.
ﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ/ﮐﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﺎﺯﺩ. . .
.
.
.
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻏﺮﻭﺏ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺵ،
ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻃﻠﻮﻉ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ
ﺑﺎﺷﻢ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 11:46
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ،ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰﻡ ﻭ
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻣﯿﺪﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﮒ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﺍ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ،ﻭ ﺗﻮ
ﻫﻢ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ. . .
.
.
.
ﺳﺨﻦ،ﺁﻏﺎﺯ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻼﻡ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﻭﻓﺎﯼ ﺗﻮ ﭼﻨﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﮎ ﺷﻮﻡ/ﺁﯾﺪ ﺍﺯ
ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﯼ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺗﻮ. . .
.
.
.
ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﻭﺭﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺩﻝ ﭼﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ. . .
.

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 12:23
پروردگارا : آرامش را همچون دانه های برف آرام و بی صدا بر سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزند ببار

***********

دارد برف می آید،در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند

***********

زمستان بهانه است برف از آسمون خسته میشه!
پاییز بهانه است برگ از درخت خسته میشه!
اس ام اس بهانه است دلم برات تنگ میشه!

**********

سوزی که برف داره،بارون نداره/معرفتی که تو داری،هیچ کس نداره!

**********

امیدوارم روزای زمستونیت مثل دل من که از عشق تو لبریزه گرم باشه
روزای زمستونیت قشنگ

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 12:28
تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلت/میتوان گفت که من چلچله باغ توام
مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف/سخت محتاج به گرمای توام

*********

عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها
عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست

***********

گل یخ زمستان تو هستم
اسیر ناز چشمان تو هستم
مرا پرپر مکن ای جانم ای دوست
که من مشتاق دیدار تو هست

***********

دعا میکنم غرق باران شوی
چو بوی خوش یاس و ریحان شوی
دعا میکنم در زمستان عشق
بهاری ترین فصل ایمان شوی

************

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی
به که گویم که تو گرمای دستان منی
گرچه پاییز نشد همدم و همسایه ی من
به که گویم که تو باران زمستان منی

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 12:32
دل سیاه شب و بارش تلالو ماه / صدای حسرت و اندوه و ناله و صد آه
بیا که بغض فروخورده ی دلم واشد / و نور صاعقه ای ناگهان هویدا شد

**********

لبهای مرا از همه استثنا کن
یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن !

**********

دلم کرده هوایت نازنینم
فدای بوسه هایت ! نازنینم
تمام صورتت پنکیک پوش است
بگو بوسم کجایت نازنینم

**********

اس ام اس برو پیش اونی که فکر میکنم. اگه کار داشت مزاحمش نشو. اگه خواب بود آروم ببوسشو برگرد. اگه تو رو خووند بهش بگو که دوسش دارم.!

**********

بوسه یعنی عشق خالی از گناه. بوسه یعنی قلب تو از آن من. بوسه یعنی تو همیشه مال من!

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 12:53
بوسه یعنی وصل شیرین دو لب
بوسه یعنی عشق ، در اعماق شب
بوسه یعنی مستی از اعماق عشق
بوسه یعنی آتش و گرمای تب

**********

به امید نگاهت ایستادن به رویای شانه هایت سر نهادن گونه های زیبایت را بوسه دادن مرا خوش تر از این آرزویی است

**********

شب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد .بیدار باش من با سبدی پر از بوسه می آیم و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت میکارم تا بدانی ای خوبم دوستت دارم

**********

یک بار برای دیدن دریا قدم به ساحل گذاشتی… اما امواج دریا هزاران بار برای بوسیدن قدمگاهت تا روی ساحل پیش آمدند.

**********

می خوام یه چیز بگم ، گر چه دوریم ز هم / نمی ذارم توی دلم ، جا بگیره غصه و غم

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 12:58
از وقتی که رفتی جات خیلی خالیه / نمی تونم توصیف کنم که حالم چه حالیه

**********

کلمات محبت آمیز، کوتاه و آسان است ، ولی بازتاب آن ها واقعا بی انتهاست


**********

دیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه بر گشتم !

**********

هیچ گاه ویترینی نداشته ام تا دلم را در آن به نمایش بگذارم ، در قامت یک فروشنده ی دوره گرد عاشق تو شدم ، از این روست که تمام خیابان های شهر ، عشق مرا می شناسند

**********

بوسه یعنی لذت دلدادگی ، لذت از شب لذت از دیوانگی
بوسه آغازی برای ما شدن ، لحظه ای با دلبری تنها شدن
بوسه آتش می زند بر جسم و جان ، سه یعنی عشق من با من بمان

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 13:00
بی تو میشه زنده بود اما نمیشه زندگی کرد

**********

بیب بیب برو کنار ، این اس ام اس یه بار بوسه داره ، برو کنار خیس نشی !

**********

بوسیدن قول ماندن نیست شروع با هم بودنه. درک و هم را فهمیدن و حس به هم رسیدنه

**********

اگر عاشق شدی نترس ، راهت رو ادامه بده ، عشق پله و تو رهگذر ، پس عبور کن

**********

شب شده ، تاریکی شب رنگ روزگار منه / همیشه از تو نوشتن ، هر شب و هر شب کار منه

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 13:02
عشق بر تدبیر خندد زان که در صحرای عقل / هرچه تدبیر است جز بازیچه ی تقدیر نیست

**********

اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم / میان عشق و زیبایی تو را من دوست دارم

**********

ساده نوشتن را چون ساده زیستن دوست دارم ، پس ساده می نویسم دوستت دارم

*********

تو صمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت / دل تو با همه ی آیینه ها نسبت داشت
تو همان ساده دل سبز نجیبی که خدا / در میان دل پاکت صدف آیینه کاشت

*********

کی به اندازه من دوستت داره / بی تو یک لحظه ای آروم نداره
بی تو که خواب توی چشماش نمیاد / اسمی جز اسم تو یادش نمیاد

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 13:05
یک روز رسد غمی به اندازه کوه / یک روز رسد نشاط اندازه دشت
افسانه زندگی چنین است گلم / در سایه کوه باید از دشت گذشت

***********

تو رو دارم این همون خوشبختیه تو رو داشتن التیام سختیه
تو رو دارم بی نیازم از همه چه قشنگه دست تو تو دستمه

***********

تا کدوم ستاره دنبال تو باشم تا کجا بی خبر از حال تو باشم
مگه میشه از تو دل برید و دل کند بگو می خوام تا ابد مال تو باشم

**********

در وصف تو از ازل کم آورده دلم اندازه صد غزل کم آورده دلم
در عشق تو من ماهی ریزی هستم دریایی تو ! بغل کم آورده دلم

**********

آسمانم دلم برای تو، آنقدر تنگ می شود که آغـوشم برایش کهکشان است !!

Soheil.DVBHS
18-01-2012, 13:18
تو را نه عاشقانه
و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه
که تو را عادلانه در آغوش می کشم

**********

نمی خواهم نبودنت
از شمارش انگشتانم بیشتر شود
اما این روزها کاری از دستانم بر نمی آید

*********

من از تبار تیشه‌ام، با من غمی هست
در ریشه‌ام احساس درد مبهمی هست
جز زخم، این دنیا نخوردم تلخ و شیرین
آیا در آن دنیا امید مرهمی هست؟

***********

غم تو مرا کفایت می کند
غصه ام را بس زیادت می کند
صورتم بارانی و مویم پریشان می شود
دوریت ویران مرا از یاد نامت می کند
از زبان سرخ تو خون دلی خوردم ولی
دل صدایت می کند،سر را فدایت می کند

*********

تورا زیباترین می دانم ای دوست
ز رویت عشق را می خوانم ای دوست
مرا در عاشقی کردی تو مجنون
چه لیلاوش شدی در جانم ای دوست!

LIDA
18-01-2012, 13:39
پیدا می شوی و سر از تنهایی ام در می آوری ...

گم می شوم در چشمانت ...

گم می شوی ...

و پیدا می شوم در تنهایی ام ...!دیروز به آغاز بودنت رسیدم ...هنوز انتهایش را نیافتم !انتها یعنی ...دیگر سنگریزه های فاصله را نبینم ...
پس کی به انتهایت میرسم ؟!...
دلم صدا می زند تورا

...

در کوچه باغ های فراموشی،

دو باره گم شده ای

مثل سالهای کودکی

دوری فقط تعبیری ست که فاصله ها از ما دارند،اما
بی خبرند از نزدیکی دلهایمان!

امشب هم صبر کن ...

بگذار خدا فکر کند تا آخرش هم صبور بودیم !

بگذار دست های من خشک شوند ...

از قطره های مداوم ...

شاید بعد ...

بعد از امشب دنبالت آمدم ...!

LIDA
18-01-2012, 13:42
تو آدم ها را اما در یک سبد می ریزی و به دوش می کشی بزرگتر ها آنجا می مانند وکوچکتر ها از لابلای سوراخ ها
می گریزند
عروسکش را محکم در آغوش کشید ...نگاهی به دریا ..عروسک را آرام بوسید و به دریا انداخت ...عروسک غرق شد ...این آخرین یادگاری بود ...

قاصدک روی دستم نشست ...چشم بستم ...می خواستم تمام آرزوهای ته مانده را بخوانم !اما ...دست ها لرزید ...قاصدک را فوت کردم !بدون هیچ آرزویی ...!
از وقتی رفته ای جای « تو »در آرزوهايم یک آدمک کاغذی گذاشته ام !آدمک کاغذی احساس ندارد ...چشـم ندارد، بیچاره گوش هم ندارد ...طفلکی حتی دهـان هم ندارد ...آدمک کاغذی اما « دروغ » نمی گويد ... !!!

هزار كشتي ازين نيل گذشت و هنوز...
من و تو مانده كه اعجاز در كدام عصا ست!!!!

LIDA
18-01-2012, 13:47
روزی من نیستم ...روزی تو نیستی ...و روزی همه ی ما به بی رنگی اي مداوم مبتلا می شویم ...!بیا ببین ...

چقدر حرفهای من به انتظارمانده اند ...!

وقتی‌ از غربت ایام دلم می‌گیرد
مرغ امید من از شدت غم میمیرد
...
دل به رویای خوش خاطره‌ها میبندم
باز هم خاطره‌ها دست مرا می‌گیرد


منم، منی که دیگر هیچ چیزی را دوست نمی دارم
به نشان نا رضایتی از امر تغییر پذیر.
نفرت هم نمی ورزم به هیچ چیز
به نشان نارضایتی تمام عیار از امر تغییر ناپذیر.


همه هستی من آیه تاریکی است
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاه شکفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

LIDA
18-01-2012, 13:53
گفتم : تو ش‍‍‍‍ـیرین منی. گفتی : تو فرهـادی مگر؟
گفتم : خرابت می شـوم. گفتی : تو آبـادی مگـر؟
گفتم : ندادی دل به من. گفتی : تو جان دادی مگر؟
گفتم : ز کـویت مـی روم. گفتی :تو آزادی مگـر؟
گفتم : فراموشم مکن. گفتی : تو در یادی مگر؟
پیاده رو های شهر ...با جای پاهای تو خط کشی شده اند ...تمامشان را به مقصد تو ادامه می دهم ...تمامشان را به دنبال تو می دوم ...تمامشان را به خاطر می سپارم ...به دیوار می خورم ..به دیوار !!!


هزاران سلام تقدیم توباد تویی که اگر کوه بودم،ذره ذره ابم کردی و اگر جنگل بودم ... کویر !اره کویر !واژه غریبی که با دلسنگت هم آغوشه تو مثال کویریبودیو من اون شاخه گل کوچکی که تو دلت جونه زده بوده .آسمان صفحه ی سفید ابری ست وهوا تاریک ...خانه مان مثل همیشه شیروانی دارد و دودکش !فقط مداد زردم گم شده چراغ همیشه خاموش است ...!

راستی! بگذار همین گونه کودکانه بماند ...خنده های گه گاه !بیا بزرگ نشویم ..بیا قرار بگذاریم من و تو !
غم های بزرگانه را دچار نشویم ...

LIDA
18-01-2012, 14:01
قلبم کاروانسرایی قدیمی است. من اما صاحبش نیستم. صاحب این کاروانسرا هم اوست. کلیدش را به من نمی دهد، در ها را خودش میبندد، خودش باز میکند، اختیار داری اش با اوست.
تـا بـه كنار مـن بــودي بـود بجـا قــرار دل
. رفــتي و رفــت راحت از خاطــر آرميــده ام
تا تو مراد من دهي ، كُشته مرا فراق تو
تا تو به داد من رسي من به خدا رسيده ام

قول بده که خواهی آمد ...اما هرگز نیا !اگر بیایی دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم ...
من خو کرده ام به این انتظار ...به این پرسه زدن ها در اسکله و ایستگاه ...اگر بیایی ، من چشم به راه چه کسی بمانم ؟!...
من تمام مدت حواسم به پشت سرم بود ...و مدام با خودم می گفتم :اینک دستهایش بر شانه هایم می خورد ...و نگاهش به من می گوید که ..."نرو"...!


كنار نهر جاري زندگي
دست بر آب زدم
و گرفتم از آب
قايق كاغذي رؤيا را
و شنيدم كه خاك
وعده مي داد به نيلوفر باغ
وعده سبز بهار ....

LIDA
18-01-2012, 14:08
اگر در شعر هایم جا بمانم اگر در لحظه هایم بمیرم بوی باران بگیرم شاید بهار همیشگی باشدولی آن وقت
چشم های ابری مرا توان دیدن باران نیست بگذار جاری شوم من توقف و جاماندن را حتی در نگاه تو نمی خواهم
تنها نداشته ام تویی هستی که دارمت دیگر چه قار از سوالهای بی جواب دیگر چه آه از دردهای بی حساب
خیالت تخت حرف از حرافی گذشته است دیگر دل از نمک نیاز بریده ام حالا تنها داشته و نداشته ام تویی هستی که فقط دارمت فارغ از قارو آه ./نفهمیدی توی خودت بودی و در من ... هیچگاه نگفتمت درمنی اما حالا میگویم در من بمان... بمان...
دیروز
تو را برای همیشه فراموش کردم و
امروز دوباره دیروز تکرار شد
تا فردا خدا بزرگ است

خودت را آبی ترین عاشق نامیدی اما هرگز نه عشق دیدی و نه عاشق بودی فقط آبی شدی تا دیگر حتی به آسمان نگاه نکنم و دل خوش کنم به نسیمی که گاهی فقط گاهی شاید به من بوزد

LIDA
18-01-2012, 14:18
به گريه بر سر راهش فتاده بودم دوش
به خنده گفت از اين رهگذر چه مي خواهي
چه پُرسي از من مدهوش راز هستي را
ز مست بي خبر از خود خبر چه مي خواهي
از ابتدای این راه که انتهایش می رسد به آینده ای که ترسیم کرده ای را با چشم بسته می روم ...حواست باشد ...شاید یک هو زد به سرم!و این راه تا این جا آمده را با چشم باز برگشتم ...!


دل تنگتر از همیشه‌ام و بارانی تر از ابرهای که نمیخواهند..اما میبارند !!!تمام حقایق با دروغ‌ها پیوند میخورند،جاده‌ها بی‌ وفا هستند، مسافران بی‌ وفا هستند.کسی‌ که جانت را برایش فدا میکنی‌ بی‌ وفاست
دروغ استاز یک گوشه ی اتاق

به گوشه ی دیگر سفر می کند ...

تمام فاصله اش تا من

همیشه همین قدر است ...

تنهایی !!!

LIDA
18-01-2012, 14:39
آخرین درودهایم نثار آنانی باد که کاستی هایم را می دانند و باز دوستم می دارند !
بی تابی من از بودن تو نیست ...از صبحی است که نمی آید ...و غمی که پشت لبخند ماه پنهان است ...بی تابی من از توست ...تویی که هیچ وقت ...هیچ وقت ...هیچ وقت نیامده ای ...!
اینبار در خواب می آیم ...آنقدر راه می روم ...راه می روم ...تا به آخرین پس کوچه ی دنیا برسم !شاید در انتهای جهان دری باشد ...که تو پشت آن در انتظار من به خواب رفته ای ...!
سر تا پاي‌ خودم‌ را كه‌ خلاصه‌ مي‌كنم، مي‌شوم‌ قد يك‌ كف‌ دست‌ خاك‌ كه‌ ممكن‌ بود يك‌ تكه‌ آجر باشد توي‌ ديوار يك‌ خانه، يا يك‌ قلوه‌ سنگ‌ روي‌ شانه‌ يك‌ كوه، يا مشتي‌ سنگ‌ريزه، ته‌ته‌ اقيانوس؛ يا حتي‌ خاك‌ يك‌ گلدان‌ باشد؛ خاك‌ همين‌ گلدان‌ پشت‌ پنجره...
تنها كسي كه خوب مرا درك ميكند
يك روز زادگاه مرا ترك ميكند

GORJI
18-01-2012, 14:58
به نامردمان مهر کردم بسی
نچیدم گل مردمی از کسی
بسا کس که از پا در افتاده بود
سراسر توان را زکف داده بود
به حیلت گری خنجر از پشت زد
بخونم ز نامردی انگشت زدنفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درامدی. نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد
نمیبخشمت
کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده
باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست
به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بستهمه از مرگ می ترسن ما از رفیق نامرد
دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

GORJI
18-01-2012, 14:59
اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفای بی مروت

غمم دادی و غمخوارم نکردی سروکارت به فردای قیامت.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

من همیشه تشنه ما بودم و تو همیشه از من سیر بودی…

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

بیخودی به خودت زحمت نده!

این بذرهای تنفر که در دلم می کاری

هرگز جوانه نخواهد زد…

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

شکستنی رفع بلاست..اما…باور نمیکند دلم

– - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است

پوقتی با این انهدام سخت از چشمانم افتادی !

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

GORJI
18-01-2012, 14:59
مگر با باد نسبتی داری؟… چقدر شیبه تو یک لحظه آمد مرا پیچاند و رفت

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

دیگر نکنم ز روی نادانی قربانی عشق او غرورم را
شاید که چو بگذرم از او یابم آن گم شده شادی و سرورم را

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

دلم صاف نمی شود با تــو حالا تو هــی به مهـربانی ام دخیل ببند

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

چگونه در این چشم های زیبا
جا داده ای
این همه دروغ را؟!

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

پشت پا خوردم ز هر کَس که گفت یار منه

چون که دیدم روز و شب در پی آزار منه

هرکه دستی از محبت حلقه کرد بر گردنم

دیدم این دست محبت ، حلقه دار منه . . .

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

GORJI
18-01-2012, 14:59
از چشم هیچ کسی نمی شود خواند که دوستتان دارد یا نه …. !

بس که برای نفر قبلی گریه کرده ، حالت چشمانش عوض شده

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

جلوتر نیا!

خاکستر می شوی.

اینجا دلی را سوزانده اند…

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

تنها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند

گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند..

عاشق که شدی کوچ میکنند

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

به من نگو نمی خوام اسمی ازت بیارم

هر چی که بود تموم شد نگو دوست ندارم

همش نگو نمی خوام به پای تو بسوزم

من اشتباه کردم عاشقتم هنوزم

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

با تو از عشق میگفتم

از پشیمانی

و از اینکه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!…

در جواب صدایی بی وقفه می گفت:

“دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد!!!”

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

GORJI
18-01-2012, 15:00
از آدما دلم شکست واسه همیشه

دلم می خواد دعا کنم اما نمی شه

دوسش داشتم دوسش … قد نفسهام

بدون اون نمی تونم من خیلی تنهام

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

گفته بودی :
- یا تو یا هیچکس!!!!
ولی من ساده انگار فراموش کرده بودم
که این روزها هیچکس هم برای خودش کسیست

…کسی حتی مهم تر از من

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

هنوز نیامده ای خداحافظ ؟

تقصیر تو نیست

همیشه همین گونه بوده ، برو اما من پشت سرت دست نه ، دل تکان می دهم

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

بی آشیانه را شوق ماندن نیست

سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

از حساب و کتاب بازار عشق

هیچ گاه سر در نیاوردم !

و هنوز نمی دانم چگونه می شود

هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی

من بدهکارت می شوم ؟

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

GORJI
18-01-2012, 15:00
نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که بر وجودم نشاندی ، به خاطر نمکی که بر زخمم گذاردی

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

ای دلم دیدی که ماتت کرد و رفت
خنده ای بر خاطراتت کرد و رفت
من که گفتم این بهار افسردنیست
من که گفتم این پرستو رفتنیست
آه عجب کاری به دستم داد دل
هم شکست و هم شکستم داد .

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

اگر می دونستی چقدر دوستت دارم هرگز قلبم را نمی شکستی ، گرچه خانه شیطان شایسته ویرانی است

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

آری این منم ، این منم همان عاشقی که بر تو جان می داد ، و تو کسی هستی که برای رسیدن به خوشبختی به روی جسدهای بی جان غرور انسانها قدم می گذاشتی ولی افسوس ، افسوس که راه ات برای رسیدن به هدف هایت اشتباه بود ، و افسوس که من برای آدمی مثل تو غرورم را شکستم ، افسوس !

- – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – -

GORJI
18-01-2012, 15:01
هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

بلرزید کوه ها از غم ، خیانت را رصد کردند / میان آسمان عشق به ماه من حسد کردند

بغرید رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسید / قیامت کرد زمین وقتی ، ستاره ماه را دید . . .

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره دوست درامدی. نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد
نمیبخشمت

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد …

از عاشقی تباهی

از زندگی مصیبت

از دوستی شکست و

از سادگی خیانت

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم ، به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم ، چه سود از مهر ورزیدن ، چه حاصل از وفا کردن ، مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم

GORJI
18-01-2012, 15:01
چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خیانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست !

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود ، کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود .

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

GORJI
18-01-2012, 15:02
هرچه ها میکنم
گرم نمیشود خاطرم
بوی تعفن خیانت از دهانم میآید
هــــــــــا….
خاطر من و
خیال تو و
خیل خیانت …

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

همیشه تاریکی کریه نیست !
آبروی نور را برده این خیانت روشن.

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد .

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ،

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

GORJI
18-01-2012, 15:02
خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،
فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ،
هرگز تبرئه ای نیست
آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد …

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

با عشق به من به من خیانت کردی
دل دادم و تو رد امانت کردی
رفتی و چه آسوده ز من دل کندی
هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! …

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست
به خیانتکاری چون تو دیگر هرگز اعتماد نخواهم کرد

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت
هر که با من بود یار من نبود
هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت
خود ندانستم از این غمها چه سود

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

دانه هایی از عشق کاشتم
و خوشه هایی از غم برداشتم
خیانت
تکرار
و رویش نفرت. …

sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms sms

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:49
ﺍﮔﺮ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﻝ ﺁﺑﯽ ﺳﺖ٬ ﺗﻮﺋﯽ ﻓﺎﻧﻮﺱ
ﺷﺒﻬﺎﯾﺶ
ﺍﮔﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻡ ﺍﺯ ﮔﻞ ٬ ﺗﻮﺋﯽ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ. . .
.
.
.
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ٬ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﻡ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺩﻝ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻼ ﺑﺎﺭﯾﺪ ٬ ﻋﺎﺷﻖ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﺩ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ٬ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﺐ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﮐﺴﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. . .
.
.
.
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩ
٬ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:50
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ٬ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﺍﺯ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ.
ﻧﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﯼ ٬ ﻧﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ٬ ﻧﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﺮ ﯾﺎﺭﯼ
ﻣﺮﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﭼﻨﯿﻦ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ. . .
.
.
.
ﻣﯿﮕﻦ ﻏﻤﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﮕﻮ ٬ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸﺎﺕ ٬ ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﻭ ﺭﺳﻮﺍﺕ
ﻣﯿﮑﻨﻪ.
.
.
.
ﻫﺮ ﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﮐﻨﻢ/ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻢ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﮐﻠﺒﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﺰﻭﻥ ﺍﺳﺖ/
ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﻫﺎﯼ ﺁﻥ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﯾﻢ! . . .
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯾﻢ ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯾﻢ/ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺑﺸﻨﻮ ﺻﺪﺍﯾﻢ
ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻨﻢ/ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﻣﻮﺝ
ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﻢ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:51
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺧﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ. . .
.
.
.
ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺍﻡ،ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺗﻮ
ﺭﺍ/ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺐ ﭘﻮﺝ ﺍﺳﺖ،ﻣﻦ ﺑﯿﺪﺍﺭ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ
.
.
.
ﻣﯿﮕﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺎ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ،
ﺍﯾﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻣﺖ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻫﺮ ﺩﻓﻌﻪ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ
ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ؟؟!
.
.
.
ﺍﺷﮏ ﺭﺍﺯﯼ ﺍﺳﺖ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺍﺯﯼ ﺍﺳﺖ،ﻋﺸﻖ
ﺭﺍﺯﯼ ﺍﺳﺖ
ﺍﺷﮏ ﺁﻥ ﺷﺐ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ! . . .
.
.
.
ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺩﻟﻢ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪ/
ﺁﺭﯼ،ﺩﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:51
ﺭﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﻧﮕﻮ،ﭼﻮﻥ
ﻣﯿﮕﺮﯾﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. . .
.
.
.
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺍﮔﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺖ،ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺭﻓﺘﻪ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﻣﺎﻧﻪ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﺩﻟﻢ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ/ﺷﻮﻕ
ﻏﺰﻝ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ/ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﻭ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺑﺮﮒ ﮔﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻭﺩ/
ﺗﺸﻨﻪ ﺭﺍ ﺁﺏ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺩ. . .
.
.
.
ﺁﻭﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ/ﺣﻖ ﺑﺎ
ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻮﺩ،ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﻢ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻧﺪ/
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺗﺎ ﺁﻣﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ/ﺑﻐﻀﻢ
ﺍﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﻭ ﻭﺩﺍﻉ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:54
ﻧﻪ ﮔﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺟﺪﺍﺋﯽ،ﻧﻪ ﺩﻝ
ﺩﺍﺭﺩ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﺋﯽ
ﻭﻟﯿﮑﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮﺥ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ
ﺭﺳﻮﻡ ﺁﺷﻨﺎﺋﯽ. . .
.
.
.
ﻏﻢ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺭﻡ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻍ ﯾﺎﺭ ﮐﺸﻢ؟ﺑﻪ
ﻃﺎﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﺪﺍﻡ ﺑﺎﺭ ﮐﺸﻢ؟ . . .
.
.
.
ﻏﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻧﺪﻫﻢ،ﯾﮏ
ﺧﺎﺭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻧﺪﻫﻢ
ﺗﻮ ﻣﻌﺪﻥ ﻋﺸﻖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﯽ،ﻣﻦ ﮐﻔﺮ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﺪﻫﻢ. . .
.
.
.
ﯾﮏ ﺷﺐ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ،ﭼﻮﻥ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻡ
ﻫﻤﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻋﻤﺮﻡ ﻭﺭﻗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻫﻤﻪ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺗﻤﻨﺎﯼ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﻔﺮﺳﺖ،ﮔﺮ ﻻﯾﻖ
ﮔﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﺭ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﺍ،ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺮ ﺩﻟﺖ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻡ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﻔﺮﺳﺖ!
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:57
.
ﻣﻮﺟﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﺕ ﺑﺎﺷﻢ،ﺍﺑﺮﻡ
ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺑﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻢ
ﺩﺭ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﻞ ﺟﻠﻮﻩ ﻧﻤﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﻣﻦ،ﭼﻮﻥ
ﺧﺎﺭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻢ. . .
.
.
.
ﺳﺮﺩﯼ ﻧﮕﺎﻫﺘﻮ ﺑﺸﮑﻦ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺰﺍﯼ ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻣﻪ
ﺍﯾﻦ ﺟﺪﺍﺋﯽ ﺣﻖ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﻧﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻞ ﯾﺎﺱ ﻫﻮﯾﺪﺍﺳﺖ/
ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ
ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ،ﺍﯾﺎﻡ ﺧﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ/
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﯿﺮ ﺩﻝ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﮑﺎﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ/
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺩﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺷﮏ ﺑﺎﺭﺍﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﯼﺩﯾﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ/ﮐﻪ ﻧﺎﮐَﺲ ﮐَﺲ ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﺩ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎﻻ
ﻧﺸﺴﺘﻨﻬﺎ
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 15:59
.
ﺳـﻼﻣﯽ ﭼﻮ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺵ ﺁﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﻭﺷـﻨﺎﯾﯽ
ﺩﺭﻭﺩﯼ ﭼﻮ ﻧﻮﺭ ﺩﻝ ﭘﺎﺭﺳﺎﯾﺎﻥ
ﺑﺪﺍﻥ ﺷﻤـﻊ ﺧـﻠﻮﺗـﮕـﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﯾﯽ
.
.
.
ﻧـﻤﯽﺑﯿﻨـﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﺪﻣﺎﻥ ﻫﯿﭻ ﺑﺮ ﺟﺎﯼ
ﺩﻟـﻢ ﺧﻮﻥ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺳﺎﻗﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ. . .
.
.
.
ﺍﻭ ﺷﺮﺍﺏ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯ ﻣﻦ/ﻣﻦ ﭼﻪ
ﮔﻮﯾﻢ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺍ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻟﺬﺕ ﻭ ﻏﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﻣﻦ/ﻃﺎﻟﺒﻢ ﺁﻥ
ﻟﺬﺕ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ/ﻧﻬﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﺭﺍ
ﺩﺭﯾﻐﺎ،ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺗﺶ ﺍﻓﺮﻭﺯ/ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ
ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﭼﺮﺍ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﻋﺒﺚ ﺑﺴﺖ/ ؟ﭼﺮﺍ ﺩﺭ
ﺑﺴﺘﺮ ﺁﻏﻮﺵ ﺍﻭ ﺧﻔﺖ؟
ﭼﺮﺍ ﺭﺍﺯ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ/ﺑﻪ ﮔﻮﺵ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﮔﻔﺖ؟
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 16:00
.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ:
ﺑﺨﻨﺪ ٬ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺒﺨﺶ ٬ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ
.
.
.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ٬ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ/
ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺯ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺷﺐﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻦ
ﻧﯿﺎﯼ/ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻮ
ﻧﺨﻮﺍﯼ
.
.
.
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ٬ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺵ
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﺶ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ
ﺑﻬﺎﺭﺵ. . .
.
.
.
ﺍﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺁﺧﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺩﻟﺖ ﺷﺪﻡ/
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ٬ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ
ﺷﺪﻡ
ﺑﺪﺭﻗﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ ٬ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﯼﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ/
ﻧﺰﺍﺭ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ٬ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺮﻑ ﺳﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩ/ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﺘﺮﺱ ﺯﯾﺮﺍ
ﺍﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 16:01
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ٬ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭﻡ ﻣﯿﺂﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺩﻝ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻼ ﺑﺎﺭﯾﺪ ٬ ﻋﺎﺷﻖ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﺮﻭﺩ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ٬ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﺐ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ
ﮐﺴﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. . .
.
.
.
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩ
٬ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ٬ ﮐﻪ
ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﺶ ﺳﯿﺮ ﺍﺳﺖ ٬ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﺪ ٬ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 16:02
.
ﺟﺰ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ/
ﻫﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﮐﻞ،ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ
ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ/ﺯﯾﺮ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺗﻮ/
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎﯼ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺏﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻨﻮﺯ،ﭼﻮﻥ ﺗﻮ
ﺭﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﯽ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ
.
.
.
ﺗﺎ ﮐﻮﺭ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ/ﺗﺎ ﻣﻮﺭ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ
ﮔﺮ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ/ﺍﺯ ﺑﻬﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻣﺰﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ. . .
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ/ﺑﯿﻦ ﻏﻢ ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺟﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ
ﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﯾﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ/ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎ ﻭ ﺩﺭ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ
ﺍﺳﯿﺮ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﺧﺸﻤﻢ/ﺗﻮ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻝ
ﺩﺭﯾﺎﺋﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ. . .
.

S.A.B.E.R
18-01-2012, 16:03
ﺯ ﻏﻤﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺯﻭﻕ ﺷﮑﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ/ﺑﺨﺪﺍ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺟﺮﺍﺕ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
.
.
.
ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﯾﻪ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ
ﺻﺪﺍ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ. . .
.
.
.
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺖ،ﻗﺼﻪ ﻣﺎ
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ
ﺣﯿﻒ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ،ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯽ ﺣﺮﻭﻡ
ﺷﺪﻩ. . .
.
.
.
ﺍﮔﺮ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻡ
ﻫﺴﺘﯽ
ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﻫﻞ ﻭﻓﺎ
ﻫﺴﺘﯽ. . .
.
.
.
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺍﺳﺖ. . .
.

LIDA
18-01-2012, 19:27
این بود ...تمام دوست داشتن تو !این بود ...همه دنیای تو بودن !و این است ...همه رفتن تو !دریغ از تلخترین اه...که بگوییم ..." خداحافظ برای همیشه ..."

وارد بازی ات شدم !بی آنکه حتی بازی را بلد باشم ...بی آنکه حتی بازی ام داده باشی ...با کفش های خسته دویدی روی تنهایی ام ! و خلوت کلمه هایم را پر از خیابان کردی ...


مغرورانه اشك ريختيم چه مغرورانه سكوت كرديم چه مغرورانه التماس كرديم چه مغرورانه از هم گريختيم غرور هديه شيطان بود و عشق هديه خداوند هديه شيطان را به هم تقديم كرديم هديه خداوند را از هم پنهان كرديم

وقتي مي بينمت به سويت مي دوم ...و تند از كنارت رد مي شوم !تو مي ماني و جاي پايم و لبريز از حس...
و نمي داني بايد هنوز هم دوستم داشته باشي يا تو هم بگذري ...!
فاصله من تا تو يك ثانيه است !

همان يك ثانيه اي كه تو چشمانت را به روي من مي بندي ...

و من براي هميشه مي روم ...!

LIDA
18-01-2012, 19:30
از خاطرات گذشته گذر می کنم تا........... تا اینکه امروز شایدم فردا به تو برسم ولی باز هم می ترسم چون.......
شاید فردایی دیگر از تو هم گذر کنم ای خاطره کوتاه...........


چقدر شعر خواندم و ...... نیامد!!ای خدا............کسی شعرم را نمیخواند تا باران بیاید؟!!هی هوار.......... تو کجایی باران؟!!!!امشب بیا امشب بیا و دلت قرص باشد که اشتباهم را تکرار نمیکنم بیا و خاطرت جمع این بار چترم را باز نخواهم کرد!!!
امشب درست همان شبی است که انتظار میکشم ساده و آرام دل خوش میکنم به نم نم باران و سیگار انتظار را پک میزنم بی آنکه بدانم آسمان ابری نیست!!!!!از سکوت باد می ترسم و سیگار را به زمین هدیه می کنم
قبل از اینکه به خط تعارف رسیده باشد!!! چشمها را پاک کردم و باران تمام شد!!!
قاصدك آرزوهايم را رها مي كنم ...

زمين مي خورد ...

بر باد مي روم !

اينجا ناكجا آباد است ...

بدون هيچ باد و آبادي ...!منم و چند تا قناري ..
با يه زندگيه ساده...
يه درخت بيدو سايه ا ش...
همينم واسم زياده...

LIDA
18-01-2012, 19:32
ابر ها نباریده اند ...

اما ...

خیابان ها خیس اند ...

فرشته ها گریسته اند شاید ...
یک نفر هست که از پنجره‌ها
نرم و آهسته مرا می‌خواند
گرمی لهجه ی بارانی او
تا ابد توی دلم می‌ماند
در خاطراتم دست کاری می کنم !

هر وقت ... هر جا دلتنگ شدم ...

تو را می سازم ...!
ما همونیم
که می تونیم
پشت بوم آفتابو با شبنم آبپاشی کنیم
ما رو دست کمنگیر

" آدم " من میشوی ؟!برای " حوا " بودن " تو " را کم دارم ...نترس !خدا در آغوش من است ...گناه تو " دوست داشتن " من است !چه عذابی بالاتر از " بودن " در آغوش یکدیگر در " جهنم " این زندگی .... !!!

LIDA
18-01-2012, 19:38
چه خوب بود که می شد دوباره در بزنم
به خوابگاه نگاهت همیشه سر بزنم
تو پلک هم بزنی من محو تو بشوم
بدون آنکه نگاهی به دور و بر بزنم
بلند شو از دلت شروع کن .شاید دوباره همدیگر را پیدا کنیم .
درونم از غصه و ماتم مثال روح بی خوا ب است دلم غمگین تنم سنگین سرابی در چشم رنگین خودم شرمگین
از این ننگی که در خواب است

در اوج می ایستم ...دستم را روی چشمانم می گذارم و با انگشتانم حصاری می کشم از من تا تو ...
تا دنیایی که ساختی برایم و این روزها کم کم دارد ویران می شود !

خطوط چهره ات در خاطرم خاکستریست و نگاهت بی رنگ ...خوب آموخته ام نبودن از بودنی که سرتاسر شکستن است زیباتر است !گام هایم پر از تردید است و دلم تنها ...

LIDA
18-01-2012, 19:41
روزی دستانم را گرفتی و گفتی ببین... این دنیای ماست! دنیای ما آدمک ها پر از خطوط سیاه و سپید است ...

گر مرا می جویی میان این خطوط پنهانم !


از هراس شب به آینه پناه می برم ...سایه ای در میان تصویری نامفهوم ...مرا به بیراهه می کشاند !و من گم می شوم از بی خبری ...آن دم که باران می بارید و قطره های آن بر روی گونه ام مینشست تو را یافتم!
تو همان قطره بارانی بودی که بر روی چشمانم نشستی ،

همچنان به صداي قدم‌هايي گوش سپرده‌ام ...كه نزديك مي‌شوند و نمي‌رسند !دور مي‌شوند و نمي‌روند !


با این غروب از غم سبز چمن بگو

اندوه سبزه های پریشان به من بگو

اندیشه های سوخته ی ارغوان ببین

رمز خیال سوختگان بی سخن بگو

LIDA
18-01-2012, 19:46
تو که در باور مهتابی عشق , رنگ دریا داری... فکر امروزت باش... ! به کجا می نگری...؟ زندگی ثانیه است.... وسعت ثانیه را می فهمی...؟ هیچکس تنها نیست... ما "خدا" را داریم...


من دلم سخت گرفته است
ازين ميهمان خانه مهمان كُش كه روزش نيز تاريك است ...

اي غم ، تو که هستي از کجا مي آيي؟
هر دم به هواي دل ما مي آيي
باز آي و قدم به روي چشمم بگذار
چون اشک به چشمم آشنا مي آيي!

من اگر تاریکم
مثل شب های دگر
پشت این پنجره ها
تو چرا خاموشی ؟
*
من اگر می بارم
مثل باران بهار
تو چرا نمناکی؟
شیشه هم احساس دارد

آنگاه که روی شیشه مه گرفته ای نوشتم . . . . .

آرام گریست!!

GORJI
19-01-2012, 08:18
آسمانم انتهایش قلب توست
مهربان این آسمان از آن توست
آسمانم هدیه ای از سوی من
تا بدانی قلب من هم یاد توستدوستت دارم
رازیست که در میان حنجره ام دق میکند
وقتی که نیستی
تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم
شاید به جرم عشق ما متهم باشیم
باز در حضور تو آشفته خویشم
در سفره عشقت درویش درویشمآب و هوای دلم آنقدر بارانیست
که رخت های دلتنگی ام را
مجالی برای خشک شدن نیست
اینگونه است که دلم برایت همیشه تنگ است
دعایت میکنم هر شب به عطر میخک و مریم
الهی در دلت هرگز نباشه غصه و ماتم .

GORJI
19-01-2012, 08:19
گفتم به گل زرد چرا رنگ منی ، افسرده و دلتنگ چرا مثل منی
من عاشق اویم که رنگم شده زرد ، تو عاشق کیستی که هم رنگ منی
گرچه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم
من و تو نکن ، که من کسی به جز تو نیستم .
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست
قلب من جایگاه رفیقی است که شقایق ها حسرت آن را می خورند .
هدفم بود که هرگز نشوم عاشق کس
چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست .

GORJI
19-01-2012, 08:19
پروردگارا
آرامش را همچون دانه های برف
آرام و بیصدا
به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند
بباران
به انگشتانم که می نگرم به یادت می افتم
چون عزیزانم انگشت شمارند .
من و یاد تو و یک سینه تنگ
شبی تار و سه‌تاری خسته آهنگ
کمی با چشمهایم مهربان باش
مزن ای دوست بر آیینه‌ات سنگ
میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست .
خرابتم
نذار هرکی از کنار ما رد میشه
بگه این خراب شده مال کیه !

GORJI
19-01-2012, 08:20
نفست باران است
دل من تشنه ی باریدن ابر
دل بی چتر مرا میهمان کن .
جای خالیت را نفس عمیق می کشم
عطرت از تو باوفاتر است .واقعیت است جاذبه تو
از بس جذابی
می خواهم تو را به نیوتن ثابت کنمبهترین ها همیشه میمانند
شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند .خونه ی اجاره ای داری برای یه آدم تنها ؟
قلبشو پیش میده
جونشو ماه به ماه !

GORJI
19-01-2012, 08:20
اگر چه عاشقی پر شور بودیم
به خود نزدیک و از هم دور بودیم
شب و روز از جدایی می‌سرودیم
من و تو وصله‌ای ناجور بودیمشادیهایم هدیه به تو
کم بودنش را بر من خرده مگیر
این تمام سهم من از دنیاست .هیچ دلی بی بهانه نمیتپد
نمیدانم بهانه ها دلگیرند یا دلها بهانه گیر !دیدگانت را نبند
نگاهت را ندزد
تو که میدانی آیه آیه ی زندگیم از گوشه ی چشمانت تلاوت می شود .
خوش به حال آنکه قلبش مال توست
حال و روزش هر نفس، احوال توست
خوش به حال آنکه چشمانش تویی
آرزوهایش همه آمال توست

GORJI
19-01-2012, 08:21
از تمام دار دنیا تنها یک چیز دارم
دوستت !
هنوز هم نمیدانم اینجا چه فصلیست ، که من کال ماندم و به تو نمی رسم !
خنده های تـو
آرزوهای مـن انـد
بخـند
تا برآورده شوند
چون خیالت همه شب مونس و دمساز من است
شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی
اندازه ی یه سر کبریت دلم برایت تنگ شده
کوچیکه ولی دنیا رو به آتیش میکشه

FARID_GM
19-01-2012, 08:58
امروز باز هم پستچی پیر محله ما نیامد؛ یا باید خانه ام را عوض کنم یا پستچی را
تو که هر روز برایم نامه مینویسی؛ مگر نه…؟این هم از یک عمر مستی کردنم
سالها شبنم پرستی کردنم
ای دل غصه هر جدایی را بخور
چوب عمری باوفایی را بخور
ای دل دیدی که ماتت کردو رفت
خنده ای بر خاطراتت کردو رفت
من که گفتم این بهار افسردنیست
منکه گفتم این پرستو رفتنیست
آه عجب کاری بدستم داد دل
هم شکست و هم شکستم داد دلهمینکه ارزش نداره حسه آدم، همینکه دوسم نداری بسه واسم
حست اشتباهی بود یادم میمونه، نگاتو ازم نگیر از پا میافتمروزگارا…. تو اگر سخت به من میگیری، باخبر باش که پژمردن من آسان نیست.
گرچه دلگیرتر از دیروزم، گرچه فردایی غم انگیز مرا میخواند.
لیک باور دارم…. دلخوشیها کم نیست…. زندگی باید کرد…..حالا دیگه تورو داشتن محاله، دل اسیر ارزوهای محاله
غبار پشت شیشه میگه رفتی، ولی هنوز دلم باور نداره
حالا راه تو دوره دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگیم سوت و کوره.

FARID_GM
19-01-2012, 08:58
هیچ وقت نشد بهت بگم که من چقدر دوستت دارم
هیچ وقت نشد ، نفهمیدی که من فقط تو رو دارمحکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود، دلباخته سفر بود، اما همسفر نداشت.
حکایت کسی است که زجر کشید، اما ضجه نزد، زخم داشت و ننالید.
گریه کرد اما اشک نریخت.
حکایت من،حکایت کسی است که پر از فریاد بود، اما سکوت کرد تا همه ی صداها رو بشنود!!!به تکرار نبودنهات به تکرار تو غمگینم
نمیخندم نمیتونم مثله یک بغض سنگینمدوباره من، دوباره تو، دوباره طعنه های تو،
دوباره اشکای منو، نیشو کنایه های تو،
دوباره من، دوباره تو، دوباره خاطرات تو،
دوباره غصه های من،دوباره قصه های تو،دوباره گریه های من،دوباره خنده های تو…های فلانی…. شاید زندگی همین باشد؛ یک فریب ساده و کوچک آنهم از دست عزیزی که زندگی را جز برای او و جز با او نمی خواستی؛ آری شاید زندگی همین باشد…..

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 08:59
توی دنیا واسه تو عزیزترینم ، آسمونا زیر پامه اگه با تو رو زمینم
تو با من یه همیشه آشنایی ، تو با من دیگه از همه جدایی
ای عزیز هم قبیله ، با تو از یه سرزمینم ، تا به فردایی دوباره ، با تو هم قسم ترینم

**********

پازل دل یکی رو بهم زدن هنر نیست ، هر وقت با تیکه های شکسته دل یک نفر یک پازل جدید براش ساختی هنر کردی !

**********

هر کسی هم نفس شد دست آخر قفسم شد
من ساده به خیالم که همه کار و کسم شد
اون که عاشقانه خندید خنده های منو دزدید
زیر چشم مهربونی خواب یک توطئه می دید

*********

یادت باشه یا تو به یادم می مونه ، یادی کن که یاد ما هم به یادت بمونه

*********

در مدرسه ی زندگی در کلاس دنیا ، سر زنگ املا ، یادمان باشد برای محبت تشدید بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها کم نشود

FARID_GM
19-01-2012, 08:59
به خدا خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تورو تو قلبم بگیرن گفتم ببخشیداینجا جای دوستمه الان برمیگرده….گورستان ما خاک نیست، گورستان ما قلب کسانیست که میپنداریم دوستمان دارندمی نویسم خاطرات با اشک و آه
در شبی تاریک و غمگین و سیاه
می نویسم خاطرات از روی درد
تا بدانی دوریت با من چه کردچه دردی بیشتر ازاین که دردم را نمی دانی ، به چشمم خیره میمانی ، نگاهم را نمی خوانی ،
بمن گفتی چراسنگی ، چرا اینگونه دل تنگی ، من از درد تومیمیرم ، نگودیگرنمی دانی…نمیدونی چه کاری بادلم کردی، نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی
نمیشناسی منو ازمن چقدردوری، تواین روزا چه بیرحمانه مغروری

FARID_GM
19-01-2012, 09:00
شریکم با تو
در این درد ، منم مثل تو غم دارم
منم محتاج لبخندم ، منم دستاتو کم
 دارم ،
از این بازی
طولانی ، منم مثل تو دلگیرم ، منم با عشق درگیرم،م…کاش میشد غصه ها رو تا کنم
پشت پرچین نگاها جا کنم
کاش میشد در امتداد لحظه ها
لحظه اى را نیز با تو نجوا کنمنمیدونم گنجشکها که شبیه هم هستند چه جوری همدیگرو میشناسند
و
نمی دانم که چند نفرشبیه من هستند که تو دیگه منو نمیشناسی!هیچکس اشکی برای ما نریخت
هرکه با ما بود از ما می گریخت
چند روزیست حالم دید نیست
حال من از این و آن پرسید نیست
گاه بر روی زمین زل میزنم
گاه بر حافظ تفعل میزنم
حافظ دیوانه فالم راگرفت
یک غزل امد که حالم را گرفت
گفت: ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم!دلتنگ تو امروز شدم تا فردا
فردا شد و باز هم تو گفتی فردا
امروز دلم مانده و یک دنیا حرف
یک هیچ به نفع تو تا فردا

FARID_GM
19-01-2012, 09:01
خواستم انقدر کمیاب شوم تا دلی برایم تنگ شود، نمیدانستم فراموش میشومامروز که محتاج توام جای تو خالیست
فردا که میایی به سراغم نفسی نیستهرچه خواستم نیامد به دست
چون که بیگانه بودم به این دنیای پست
پی اب بودم کوزه به دست
چون که اب یافتم ، کوزه شکستدیشب در جاده های سکوت در ایستگاه عشق هر چه منتظر ماندم ، کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد و من تنهاتر از همیشه به خانه بر گشتموقتی خدای مهربون بنده هاشو می آفرید، با قلم طلا نوشت قصه ی خوب سرنوشت،

نوبت ما که رسید قلم طلا نوکش شکست با جوهر سیاه نوشت قصه تلخ سرنوشت!

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:01
دوست داشتن ساده اما دل سپردن سخت است ، دل دادن ساده اما فراموش کردن سخت است ، عاشق شدن ساده اما عاشق ماندن سخت است

***********

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو
یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو

***********

چقدر در رویا با نگاه هایم نگاه هایت را ببوسم اما باز تو نیامده باشی !

***********

میدونی چندتا دوستت دارم ؟ یه دونه ولی مردونه !

***********

دنیا نباشد ! فقط کوچه ای باشد و باران و دوستی که زلال تر از باران است

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:04
غزل غزل به یاد تو / قدم قدم به پای تو / ستاره های آسمون / یکی یکی فدای تو

**********

حکایت تو که دنیا را نیازرده ست / دلی گرفته در آیینه های افسرده ست
حکایت منه در مشت روزگار دچار / پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ست

**********

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق / هم دعا کن گره ی تازه نیفزاید عشق
شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد / شمع حق داشت ، به پروانه نمی آید عشق

**********

به کلبه ی کوچک قلبم دعوتت می کنم تا بدانی در اجاق سرد دل چیزی جز یاد تو نمی سوزد

**********

وقتی از دوری تو تموم میشه تحملم / توی دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:06
دلم گم کرده راهش را ، و چشمانم نگاهش را / شبیه آسمانی که ، شبی گم کرده ماهش را

********

تو طراوت بهاران ، تو سخاوت زمینی / در کرانه های قلبم ، بهترین ، تو بهترینی

********

عشق برای یک مرد فقط صفحه ای از کتابه ولی برای یک زن تموم تاریخ زندگیشه

*********

در کوهپایه های عشق دست کسی را مگیر وقتی میدانی که در قله او را رها میکنی

*********

بر عشق توام نه صبر پیداست نه دل / بی روی توام نه عقل برجاست نه دل
این غم که مراست کوه قافست نه غم / این دل که تراست سنگ خاراست نه دل

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:08
در این دور و زمانه دل هر کس دل نیست / کاسه ی سفالی محبت ها از گل نیست
می دانستم جنس دل ها تمام از سنگ است / واسه قلب شیشه ای جایی در این منزل نیست

*********

به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد / به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز

*********

برایت آرزو می کنم آرزوی کسی باشی که آرزویش را داری

*********

با قلبی از عشق ، با خطی از حریر محبت ، بر روی برگی کهنه از یاس ، می نویسم : به یادتم با معرفت !

*********

قدر چشم های تو را هیچ کس ندانست جز عاشقت / اما خوب میدونم که این عشق هرگز نبوده لایقت
ترسم از روزیست که می خواهی کنی ترک مرا / دست بیداد فلک موجی زند بر قایقت

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:11
فکر من نباش مسافر ، به سپیده ها بیندیش / چشم فرداها براهه ، راه سختی مانده در پیش

*********

زیستن در فراغت دشوار بود اندک زمانی / اینک در فراغت محال است زندگانی
مهر تو همچون اکسیر جوانیست / عشق پاکت سرمایه ی جاودانیست

********

روزگارت بر مراد / روزهایت شاد شاد / آسمانت بی غبار / سهم چشمانت بهار / قلبت از هر غصه دور / بزم عشقت پر سرور / بخت و تقدیرت قشنگ / عمر شیرینت بلند / سرنوشتت تابناک / جسم و روحت پاک پاک

********

خیلی وقته چشمهایم از فکر تو بارانیست / سال هاست دریای دلم از عشق تو طوفانیست
دیگر کاسه ی صبرم شده لبریز از درد بی تو بودن / خدایا انتظار دیدن یار چقدر طولانیست

********

قسم به تین و عنکبوت ، به مرغ باغ ملکوت / از ته دل برات میگم ، دنیا فدای تار موت

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:13
آتش زدن دل اگر عشق هست ، خاکسترای دلم رو به باد نفست بسپار

*********

دوست آن نیست که از دوست سیر شوید / دوست آن است که با آن پیر شوید

*********

شب ها آمدند ، روزها سپری شدند و تو همان خوب دیروزی

*********

دوریت اندوه پاییز ، سکوتت سوز زمستان ، لبخندت شکفتن بهار ، نگاهت گرمای تابستان ، جلوه گاه چهار فصلی ، خیلی عزیزی به خدا

*********

خورشید مردد است ، کمرنگ شده / هر چیز که دست می زنم سنگ شده
انگار که حال و روز دنیا خوش نیست / شاید که دلت برای من تنگ شده ؟

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:15
سبدی عشق در اندیشه ی من / که پر از گل بدهم هدیه به تو
غافل از آنکه تو خود ناب تری / یک جهان گل بخورد غبطه به تو

********

با نگاهم یه نگاهی به نگاهت مینگاهم / که نگاه بر نگاهت زده آتش به نگاهم

********

تو آسمون قلبم خدا خودش نوشته / یه لحظه با تو بودن آخر سرنوشته

********

دلبسته ی تو هستم لازم به گفتنی نیست / مهری که با تو بستم هرگز شکستنی نیست

********

بعد از این بگذار قلب بی قراری بشکند / گل نمی روید ، چه غم گر شاخساری بشکند
کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد / قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:17
خداوندا عزیزم را تو یاری کن / پناهش باش و در حقش تو کاری کن
الهی هرچه میخواهد نصیبش کن / خدا بر لبش لبخند جاری کن

*********

هیچ خاری در سایه ی گل ، احساس خاری نمی کند ، تقدیم به گل روزگار

*********

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد / به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد
دفتر قلب مرا واکن و نامی بنویس / سند عشق به امضا شدنش می ارزد
گرچه من تجربه ای از نرسیدن هایم / کوشش رود به دریا شدنش می ارزد

*********

مثل گل صد برگ شکوفا شده ای / چون ماه چهارده شکوفا شده ای
در آینه ی نگاه من چشم بدوز / تا دریابی چقدر زیبا شده ای

*********

ای که می پرسی نشان عشق چیست / عشق چیزی جز ظهور مهر نیست
عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست / عشق یعنی جان من قربان اوست

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:18
فراموشت نخواهم کرد ، چرا که با وفا هستی / تو در گنجینه ی قلبم ، همیشه چون طلا هستی

*********

ای دوست ما همانیم که با یاد تو مستیم هنوز / از دوری تو جام به دستیم هنوز
در خلوت خود یاد ما باش که ما / در خلوت خود یاد تو هستیم هنوز

*********

اگه یه روز با تیر غم به قلبم بزنی ، تویی که می میری ! چون همیشه در قلب منی

*********

دو دست گرم تو شفای مرگ من است / لبان مست تو شکوه قلب من است
کجا روم به که گویم که یک لحظه / خنده ی تو تمام آرزوی من است

*********

تو بارانی ، کسی به بارون عادت نمیکنه ، هر وقت بیاد دوست داشتنیه !

Soheil.DVBHS
19-01-2012, 09:20
تخت سیاه قلب من پر از نوشته های توست / نیمکت چوبی دلم واسه همیشه جای توست

**********

بلبلان از روی گل مستند و ما از روی دوست / دیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست

**********

کاش باشد یادت ، که کنی یاد ما را / که بدانی یادت ، داده بر باد ما را

**********

آگهی فوری

.

.

به یک آغوش گرم برای فراموش کردن سرمای زندگی نیازمندیم

************

آوای باد انگار ، آوای خشکسالیست / دنیا به این بزرگی یک کوزه ی سفالیست
باید که عشق ورزید ، باید که مهربان بود / زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:17
ﺟﺰ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪﺍ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ/
ﻫﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﮐﻞ،ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ
ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ/ﺯﯾﺮ
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺗﻮ/
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎﯼ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﺏﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻨﻮﺯ،ﭼﻮﻥ ﺗﻮ
ﺭﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺭﻩ
ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﻨﯽ،ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻥ
ﻣﯿﺒﺎﺭﻩ
.
.
.
ﺗﺎ ﮐﻮﺭ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ/ﺗﺎ ﻣﻮﺭ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ
ﮔﺮ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﯼ/ﺍﺯ ﺑﻬﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎﯼ ﻣﺰﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺑﯿﺎ. . .
.
.
.
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ/ﺑﯿﻦ ﻏﻢ ﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺟﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ
ﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﯾﺮﯾﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ/ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎ ﻭ ﺩﺭ
ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ
ﺍﺳﯿﺮ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﺧﺸﻤﻢ/ﺗﻮ ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻝ
ﺩﺭﯾﺎﺋﯽ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:49
.
ﺗﻮ ﻣﮕﻪ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺖ ﺗﻮ ﺍﻧﺪ/
ﺗﻮ ﻣﮕﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺗﻮ
ﺍﻧﺪ
ﻣﻨﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺍﯼ ﮔﻞ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﻟﻢ/ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺍﻧﺪ. . .
.
.
.
ﺑﻮﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺬﺕ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﯽ/ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﺷﺐ
ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ
ﺑﻮﺳﻪ ﺁﻏﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺷﺪﻥ/ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ
ﺩﻟﺒﺮﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﻥ
ﺑﻮﺳﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ/
ﺑﻮﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ. . .
.
.
.
ﺷﻮﻗﯽ،ﮐﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ ﺩﻝ ﺷﮑﻔﺎﻧﺪ،ﻋﺸﻖ
ﺍﺳﺖ/ﺫﻫﻨﯽ،ﮐﻪ ﺭﻣﻮﺯ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﻧﺪ،ﻋﺸﻖ
ﺍﺳﺖ
ﻣﻬﺮﯼ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻫﺎﻧﺪ،ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ/
ﻟﻄﻔﯽ،ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺎﻧﺪ،ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻋﻤﻖ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ. . .
.
.
.
ﺷﺒﯽ ﭘﺮ ﮐﻦ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻏﺮﻡ/ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ
ﺑﯿﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻡ
ﺗﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺵ/ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ
ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻡ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:50
.
ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. . .
.
.
.
ﭼﻮ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻡ ﻇﻠﻤﺖ ﻫﺎ ﺩﻣﯿﺪﯼ/ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ
ﺩﺭﯾﻐﺎ،ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺏ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻡ/ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻡ
ﻇﻠﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪﯼ. . .
.
.
.
ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻓﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ،ﻫﺎﻥ؟!
ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ،ﺯﻭﺩ ﺑﺎﺵ،ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻩ
ﻣﻨﯽ!
.
.
.
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﯾﺪﻧﻢ،ﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ
ﺳﺮﺥ ﻭ ﻫﻤﻮﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺭﺯﻭﺵ
ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ،
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻓﺖ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺧﯿﺲ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ
ﺭﯾﺨﺘﻢ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ
ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ. . .
.
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:51
.
ﺍﯾﻦ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺍﻻﻥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ،ﭼﻮﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺍﺳﻤﻢ ﺭﻭﯼ
ﺻﻔﺤﻪ
ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ
ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﻦ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ/ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ
ﺁﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺑﻮﯼ ﺗﻮ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ/ﺁﺳﻤﺎﻧﻢ
ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ. . .
.
.
.
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﺸﺪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻞ
ﻧﯿﺴﺖ/ﺁﻧﮑﻪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﺘﺶ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ/ﺍﺯ
ﺗﻮ ﺍﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺟﺎﻧﻢ ﺩﻝ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻭ
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﯼ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﻩ
ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ. . .
.

LIDA
19-01-2012, 11:53
چه زیباست پشت پا زدن به آنهایی که تو را رنجاندند !و چه خوب است گاه گاهی دروغ بگویی به دلت و نگذاری که بداند بی نهایت تنهاست ...!

او ز من رنجیده است
آن دو چشم نکته بین و نکته گیر
در من آخر نکته ای بد دیده است !
من چه می دانم که او
با چه مقیاسی مرا سنجیده است !

در شیرینی بوسه هایمان غرق بودیم ...

که شوری اشک را بر لبانمان احساس کردیم !

و دریافتیم که این بوسه بوسه ی تلخ جدائیست ...!بی تو از دست میروم ولی میروم میروم تا تو چتر آرزوهایت را بر حریمی دگر بگشایی شاید شاید که اینبار وفادارت جفایت نبیند میروم تا تو با تمامی لحظات چو بی من بودنی را دریابی.من چه با تو چه بی تو سرگشته کوچه های رویای نگاهی هستم که روزی دستان عشق خیالیت برایم از آن قفسی ساخت تا من باشم و ببینم با عشق هم میشود پوسید و مرد .

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:56
ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺵ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. . .
.
.
.
ﯾﮑﺒﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ/ﺗﻦ
ﭘﻮﺵ ﻏﻢ ﺍﺯ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﺑﺮ ﺷﻮﻕ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ/ﻫﻢ
ﺩﻭﺵ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﻮ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ. . .
.
.
.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯼ،ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ. . .
.
.
.
ﺭﻭﯼ ﺑﺎﻍ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﺪﻭﻫﯽ
ﻧﺸﺴﺖ/ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻏﺼﻪ ﺍﺕ ﺑﺎ ﺷﻮﻕ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ. . .
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻠﺒﺖ ﮐﻮﻩ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﮔﻞ ﺑﺮﻭﯾﺪ؟ . . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:56
ﺍﯼ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ،ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ/ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﯽ
ﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺟﺪﺍ ﮐﻦ
ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻥ ﺳﺰﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺍﺳﺖ/ﺑﺮﺍﯼ
ﻣﺮﺩﻧﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺩﻋﺎ ﮐﻦ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺩﻭ ﻧﮕﺎﻩ/ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺍﺯ
ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺮﯾﺰ،ﺍﻣﺎ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ. . .
.
.
.
ﯾﺎﺩ ﺑﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ/ﺭﻭﺯ ﻭ
ﺷﺐ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺩﯾﺪﮔﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ/
ﺑﻪ ﻓﺪﺍﯾﺖ،ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺍﺭﯼ/ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ،ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﺩ
ﻭﻓﺎ ﮐﻦ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:57
.
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﻭ ﯾﻪ ﺭﯾﺰﺵ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ
ﺑﻮﺩﻥ
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻌﻢ،ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﺮ ﮐﻪ
ﺧﯿﺎﻟﺖ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻬﺎﻥ
ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺩﻝ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻃﻠﺐ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺍﯼ ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎﻥ/
ﺧﺎﮎ ﺭﺍﻫﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﺴﯿﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺗﻮ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ،ﺗﻮ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﺯﻣﯿﻨﯽ/ﺩﺭ
ﮐﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ،ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﯽ. . .
.
.
.
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ. . .
.
.
.
ﻏﺮﺑﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺧﺒﺮﺕ/ﺩﻭﺳﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺧﺒﺮﺕ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 11:58
ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺮ ﻓﺮﻭﺷﻪ،ﺍﮔﻪ
ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﻋﻄﺮﺵ ﺑﻬﺖ ﻧﺪﻩ،ﺑﻮﯼ ﻋﻄﺮﺵ
ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺮﺳﻪ. . .
.
.
.
ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ،ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺎﺩﮔﯽ،ﭘﺎﮎ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﯼ
ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖﻣﻨﻢ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻏﻢ ﺧﻮﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ/
ﭼﻪ ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺪ،ﭼﻪ ﺩﻝ ﺁﺯﺍﺭ ﺗﺮﯾﻦ. . .
.
.
.
ﺁﺗﺶ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﺎﺭ ﻭ ﭘﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ/ﺑﺮ
ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ
ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﭼﺎﺭﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﺭﻡ ﮐﺮﺩﯼ/ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﯼ ﻋﺸﻖ؟ . . .
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﻦ،ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻏﻢ ﺭﺍ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺧﯿﺴﻢ
ﺑﺪﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﺯﺭﺩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﺗﻮﺳﺖ،ﮐﻪ ﺳﺮ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﺩ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻦ. . .
.

LIDA
19-01-2012, 12:01
فقط به ما خندیدی...
آخر با دستهایی پر از خداحافظی های نیمه کاره.... چه بگویم؟
عشق ارتفاع حقیری دارد و منو تو هر چه رفتیم و رفتیم به هم نرسیدیم ..
و فقط ما به تو گریه کردیم.

پلکهایم را آنقدر روی هم فشار می دهم ...

تا مبادا رفتنت را ببینم !

اما ...

صدای گام هایت .......

روي صندلی راحتی ات ...کتابم را می خوانی ...و با خاطرات نداشته مان سرگرمی ..نه من می شناسمت نه تو مرا ...برای همين به عشقمان پای بندی !!!
نگاهم کن !

من در تاریک ترین مرداب با تو بودن ها، بی تو شدم ...!

برایت یک جعبه مداد رنگی ۱۲ رنگ خریده ام !شاید مرا هم توی دفترت نقاشی کنی ...برای یک نقاشی زیبا همین ۱۲ رنگ کافی است ...فقط باید بیست سال کوچک تر شوی ...!

LIDA
19-01-2012, 12:16
سر بر شانه ي تقدير ميگذارم
و زمان را گريه ميكنم
در زير سقفي از سرنوشت
كه ذره...ذره ي آن حكايتي
از نبودن هاست...


رفته رفته غمگینم
آهسته می خندم
کنار می آیم از حس آشفتگی
نمی دانم چرا!

زندگی راه رفتن توی برف است !

نه به عقل اعتمادی هست نه به احساس ...

هیچ راهی نیست ...

به جز چندتایی ردپای نامعلوم ...

که معلوم نیست به کجا می روند !


صدایت را می بوسم لب هایت که دورند !نگاهت را در آغوش می کشم ...با خطوط انگشتانت راه شادی را می یابم !راضی می شوم به بودنت هر جا که باشی !نبودنت را هم دوست دارم ...!


ان قدر دل اتم پر بود که با شکافتنش
دنیایی لرزید
دل من نیز پر بود وقتی شکست
ولی...
سکوتی کرد که به دنیا می ارزید
.

LIDA
19-01-2012, 12:18
از تو اثری نیست
این نامه را برای خودم می نویسم
چرا که خوب می دانم
به زودی برگشت خواهد خورد !


نگار ديگر روياهايم صداي شب بخيرهايت را نمي شنود !گاه فراموش مي كنم شب هاي باراني و دلتنگي ام را ...
حتي درست به خاطر ندارم نگاهت را !اما صدايت صدايت هنوز هم گاه برايم نجوا مي كند ...حتي از پشت حصارهايي فولادي !
این صورتی است که هیچگاه آن را تغییر نمی دهم !

این امتحان جسم وروح است ...

این پایانیست که پایانی ندارد ...

این دیگر صدای خاموشی نیست ...!


با من از کوچ بگو
و حیایی که معنا میکند مرا
چشم که میبندم
این تویی
عبور لمسی گرم
از تک تک هجاهای من
امروز به اثبات رسیده ام ...

عقربه های ساعت
روی بيست و چهار ِدلتنگی ِ من،
تن و تب
اشارتی ست همسو
با اين دقيقه های گيج ،
از شعله ای که عشق
به بالا مي کشد.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 14:45
ﻫﯿﭻﺛﺮﻭﺗﯽﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﯾﺎﺩﺕ
ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ
ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﺖ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﯼ ﭼﯽ
ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺧﻪ؟!
.
.
.
ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺴﺘﯽ؟! ﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﺖ؟!
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ
ﺩﺍﺭﯾﺪ. . .
.
.
.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻧﻘﺎﺵ ﻧﯿﺴﺖ/ﻫﺮ ﮐﻪ
ﻧﻘﺸﯽ ﺭﺍ ﮐﺸﯿﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ/ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ
ﯾﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﯾﺎﺭ ﻧﻘﺎﺵ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎ
ﺍﺯ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﮎ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﻪ ﺍﺕ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟ . . .
.
.
.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﺑﺎﻍ ﺳﺒﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﯾﺪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﻣﮕﺬﺍﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 14:47
.
ﺩﺭﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺗﺮﻧﻤﺶ ﻋﻠﻒ ﻫﺮﺯ ﻭ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ ﯾﮑﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺭ ﺩﯾﺪﻧﯽ،ﺑﺮﺍﯼﮐﺮ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ،ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻝﮔﻔﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﺗﺰﺋﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺟﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻧﺪﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺯﺩﻡ،ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ
ﻗﺮﻣﺰ،ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ،ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ،
ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﻧﻤﯽ
ﺩﺍﻧﻢﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﭼﻪ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ؟. . .
.
.
.
ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﺎﺕﺯﯾﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﯼ/
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﺩﻭﺭﯼ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:27
ﺩﻭﺳﺘﯽﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ،ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ/ﻗﻬﺮ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ،ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺩ،ﻗﻬﺮ ﻧﯿﺴﺖ/
ﻗﻬﺮﯼ ﺍﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺟﻨﺲﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ/ﻣﻦ
ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎﺭ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺎﻝ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﭙﺮﺳﯽ ﭼﺮﺍ/ﺣﺎﻝ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﺰﺍﺭ،ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ/
ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻧﺰﺍﺭ،ﺑﯽ ﻣﻦ ﻧﺮﻭ،ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ. . .
.
.
.
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻧﮕﻮ:ﺍﮔﻪ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﺍﮔﻪ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺒﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺑﺮﺍﻡ ﺑﻤﻮﻥ،ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻝ ﺳﭙﺮﺩ/
ﻧﺰﺍﺭ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﻡ ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ
ﻣﺮﺩﻥ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:29
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪﺩﺭﺧﺸﯿﺪﯼﻭ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ
ﺑﺴﺘﻢ/ﻣﻨﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ/
ﮐﻪ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﻡ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺩﻟﺖ ﺭﻭ ﻣﯽ
ﺷﮑﺴﺘﻢ
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ،ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ. . .
.
.
.
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻡ/ﻣﯽ
ﺳﻮﺯﻡ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﮔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺖ ﺑﺪﯼ ﮐﺮﺩﻡ. . .
.
.
.
ﮔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯﺍﺑﻠﻬﯽﮐﺮﺩﻡ ﺭﻫﺎ،ﺑﺮﻣﻦ ﺑﺒﺨﺶ/
ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻭﻓﺎ،ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺒﺨﺶ
ﺭﺍﻩ ﻭﺭﺳﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﻧﺎ ﺑﻠﺪ ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ/
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﺭﻭﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﻄﺎ،ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺒﺨﺶ. . .
.
.
.
ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻻﯾﻖ
ﺑﺨﺸﺶ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﻻﯾﻖ ﺍﺭﺍﻣﺶﻫﺴﺘﯽﻣﻦ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺗﻮ
ﺭﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯿﺪﻡ. . .
.
.
.
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻭﻥ
ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮕﺮﻭﻥ ﺭﻭ
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺩﯾﮕﺮﻭﻥ ﺭﻭ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:33
ﺮﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﯾﮑﯽ/ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻩ
ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯾﻪ ﺗﻮ/ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﻮﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻋﺰﯾﺰﻡ/ﺧﺪﺍﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ/ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻮ
ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺬﺍﺭ
.
.
.
ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺪﯼ
ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ/ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﮐﻢ ﮐﻦ ٬ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺧﺪﺍ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ. . .
.
.
.
ﻣﯽﺭﻭﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ
ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﺳﺮ ﺷﻮﺩ
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
.
.
.
…ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﯿﺪﺍﺳﺖ!
ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﻗﺎﺑﺶ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ.
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﯿﺎﻭﯾﺰﻣﺶ!
ﺟﺎﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ. . .
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
.
.
.
ﺑﺮﻭ ﺍﯼ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ،ﻫﻢ ﺑﻐﺾ ﺩﺭﯾﺎ ﺷﻮ،
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ!
ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺁﻭﺍ ﺷﻮ،
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ!
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ»ﻣﺎ«ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﻢ
ﺩﯾﮕﺮ…
ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ»ﻣﻦ«ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎﻥ»ﻣﺎ«ﺷﻮ،
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ!
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:34
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﺗﻮ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﺮﯾﺒﻢ ﺩﺍﺩ!
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ
ﺗﻮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﯾﺎ ﻫﺎ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
.
.
.
ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺒﺨﺸﻤﺖ/ﺩﻭﺭ ﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﻧﺒﯿﻨﻤﺖ
ﺗﯿﮑﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ/ﮔﻨﺪﯾﺪﯼ ﻭ ﺑﺮﯾﺪﻣﺖ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ. . .
.
.
.
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﻢ ﺑﮑﻨﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻬﻮﺩﮔﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ،ﺳﻼﻡ.ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ،ﺧﺪﺍ
ﺣﺎﻓﻆ. . .
.
.
.
ﺭﻓﺘﯽ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻡ
ﻣﮕﺮ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﻮﯼ
ﻭﺑﺮﺍﯾﻢ ﺩﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﯽ. . .
.
.
.
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻭﻟﺶﺗﺮﺳﻨﺎﮎ،ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ،ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ
ﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﺩ. . .
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:37
ﺍﯼ ﮐﺎﺵﺁﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎﻧﺒﻮﺩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺟﺪﺍﺋﯽ
ﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ
ﯾﺎ ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ
ﮐﺮﺩﯼ ﺟﺪﺍ. . .
.
.
.
ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ
ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺷﮑﯽ
ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ. . .
.
.
.
ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ/ﺑﺎﺷﺪﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﻭﻟﯽ
ﺭﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯽ/ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ. . .
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﮔﻔﺘﻢﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺷﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﻨﺪﯼ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ
ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ
.
.
.
ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻥ ﺣﺮﻑ
ﺑﺰﻧﻢ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮﻩ.ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺩﯾﺮ ﻣﯿﺸﻪ.ﺍﯾﻨﻮ ﺍﺯ
ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻼﻡ ﺍﻭﻝ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺗﺎ ﺩﯾﺮ ﻧﺸﺪﻩﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ. . .
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:37
.
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆﮔﻞ ﻻﺩﻥ ﺗﻤﻮﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ
ﺑﺒﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﭼﻪ ﺯﻧﺪﻭﻧﯽ ﺑﺮﺍﻡ
ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻞ ﭘﻮﻧﻪ ﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺑﯽ ﺧﻮﻧﻪ
ﻻ ﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻮﻧﻢ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﻪ
.
.
.
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺳﺮ ﺩﺭ ﮔﻢ ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻞ
ﮔﻨﺪﻡ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﺩ ﺍﯾﻦ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆﮔﻞ ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
ﻃﻠﺴﻢ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ
.
.
.
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻞ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﭘﺮ ﺩﺭﺩﻡ
ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻦ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻡ
ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻐﺾ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻗﺼﻪ
ﺑﺴﭙﺎﺭﻡ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﺷﺮﻡ ﻏﻢ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ
.
.
.
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮ
ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﺮﻣﻦ ﺧﺮﺩﻩ ﻣﮕﯿﺮ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺟﺒﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ
ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺮ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ
.
.
.
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ
ﭘﯿﺎﻡ ﻣﻦ
ﮐﻼﻡ ﻣﻦ
ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮ ﺍﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﻦ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﻦ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﺗﻮ ﺍﯼ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺧﻮﺏ ﻣﻦ
.

S.A.B.E.R
19-01-2012, 16:38
ﮔﻔﺘﯽﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻆ
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺮﺍ؟ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮﺍﻩ
ﺍﻣﺎ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﭼﺮﺍ؟
.
.
.
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻣﺖ،ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ،ﺑﻪ
ﺁﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﮏ،ﺳﺨﺖ ﺳﺖ؛ﻭﻟﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ.ﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻡ
ﺑﻮﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺳﺨﺖ،ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ.
.
.
.
ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﺩﻭ ﮐﺮﺩﯼ؟ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ،ﺑﺎﺷﻢ.ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮﺍﻧﻢ–ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻢﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﺳﺨﺖ ﺳﺖﺍﻣﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
.
.
.
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﻔﺘﻦ…ﺑﺮ ﻟﺐ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺭﻓﺖ… !ﻣﯽ ﺭﻭﯼ؟
.
.
.
ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ ﻣﺎﻧﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﻤﺮﺩﻡ
ﺑﺮﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ…ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ
ﻧﻤﯿﮕﺮﺩﻡ

LIDA
19-01-2012, 21:26
بودم بودی اما می ترسیدم که نخواهی ...شک داشتم که بترسی نخواهم !نمی دانستم که آیا شک داشتی که می ترسم ...خیره به تو و شاید تو خیره به من و هیچ اتفاقی نیافتاد !!!


من به همراه نسیم یک صبح به سبک بالی یک چلچله خواهم کوچید
به دیاری که در آنجا سخن از فاصله نیست صحبت از نزدیکیست ....
افسوسا
هنوز هم گلهاي كاكتوس پشت دريچه هاي اتاق توست ؟ آه اي روزهاي خاطره اي كاكتوسها آيا هنوز هم ديوارهاي كوچه آن خانه از اشكهاي هر شبه من نمناك مانده است ؟ آيا هنوز هم اميد من به معجزه خاك مانده است ؟افسوس گلهاي كاكتوس

من نشاني از تو ندارم عزیزم؟ اما نشاني ام را براي تو مي نويسم: در عصرهاي انتظار؟ به حوالي بي کسي ها قدم بگذار! خيابان غربت را پيدا کن. و وارد کوچه پس کوچه هاي تنهايي شو! کنار بيد مجنون خزان زده و کنار مرداب آرزوهاي رنگي! در نیمه باز یک کلبه هست! بازش کن! به سراغ پنجره بغض برو! حرير غمش را کنار بزن!......... ......مرا خواهي ديد با دردهایی کويري؟

بین دست هایمان فاصله و بین خانه هامان پرچین و بین قلبهایمان پرتگاه آن سوی پرچین دستی است که می توان فشرد این سوی پرچین قلبی است که می توان بخشید پرتگاه را اگر نمی توان پر کرد بر آن پلی می توان ساخت

LIDA
19-01-2012, 21:35
اگر تو درد عاشقي را ميكشيدي
تو هم زجر جدايي را به تلخي ميچشيدي

اگر چون من به مرگ آرزو ها ميرسيدي
پشيمان ميشدي از اينكه عشق را آفريدي
هر شب که می خواهم بخوابم می گویم صبح که آمدی با شاخه ای گل سرخ وانمود می کنم هیچ دلتنگ نبوده ام ...صبح که بیدار می شوم می گویم شب٬ با چمدانی بزرگ می آید !!! و دیگر نمی رود ...!

نگاهش داستان برداز چندین چند دلتنگیست و لبخندش -که همچون آن ستاره ی آسمانی که آگهان گویند...
قرن ها باید نشستن ها که تا یکدم گذارش... آی٬ گر ممکن شود...افتد به چشم ما-طلوع زندگی در پهنه ای تا بیکران٬ آبی است.توبه مي کنم ديگر کسي را دوست نداشته باشم حتي به قيمت سنگ شدن توبه مي کنم ديگر براي کسي اشک نريزم حتي اگر فصل چشمانم براي هميشه زمستان شود

ما بدهکاريم
به کساني که صميمانه ز ما پرسيدند
معذرت مي خواهم چندم مرداد است ؟
و نگفتيم
چونکه مرداد
گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است

LIDA
19-01-2012, 21:38
تمام هستی ام را برگی کن!بر درختی بیاویز!خودت باد شو!بر من بوز!به زمینم بیانداز!خدا که شدی و از من گذر کردی ...خیالم راحت می شود جای پای تو، مرا و همه هستی مرا تقدیس می کند!

شب فرا می رسد با سكوتی سرد
باز فكرم به سوی تو است ای مرد
كی به سوی من می آیی نمی دانم
این شده است برای من غصه و یك دردعمریست در طلب نرگس مستانه ات تاریک کوچه های تنهایی دلم را یک به یک به نامت نشانه گذاری میکنم
و به خیال خورشید رویت به صورت ستارگان پرده خاموشی میکشم باشد که بدانی جز من در این کنجگاه ویرانه دل کسی خشکیده یاسهای یادت را آبیاری نمیکند
فکر کن...

دوست داشتن چقدر زیباست!

تو دروغ های دفترت را عاشقانه دوست می داری....

دنبال تو ميگردم
در ان سحري كه در جاده ها سگي پي استخوان مي گردد
در ان شبي كه در خيابانها آواره اي پي سرپناه مي گردد
من هم دنبال تو مي گردم.

LIDA
19-01-2012, 21:41
قطاری را که می‌خواستم ببینم رفته بود ...انگار تمام وقتم را صرف سوار و پیاده شدن کردم !فکرم را فروختم ...

رویاهایم را بخشیدم ...و فردا به جستجوی فردا خواهم رفت !تا آن زمان ...!

برو راه وفا آموز که من بار سفر بستم
اگر از مقصدم پرسی بدان راهِ رها جُستم
برو عشق از خدا آموز که من دل را بر او بستم
اگر از عاقبت پُرسی بدان از دام تو جَستم


ستاره های دریغ
کم سو شده اند
برای بوسه چینی در ضیافت پادشاهی ماه
دل آسمان تنگ است!
ای پیاله های ناب غزل
بر آستان سرخ عاشقی اثر کنید

مرا يك شب تحمل كن كه تا باور كني اي دوست
چگونه با جنون خود مدارا ميكنم هر شب
دلم فرياد ميخواهد ولي در انزواي خويش
چه بي آزار با ديوار نجوا ميكنم هر شب
كجا دنبال مفهومي براي عشق ميگردي ؟
كه من اين واژه را تا صبخ معنا ميكنم هر شب

منم و شرجی چشمی همیشه بارانی
دلم به راه تو مانده خودت که می دانی
بیا که ذوق پریدن به بالمان خشکید
شبیه واژه دریا همیشه طوفانی

LIDA
19-01-2012, 21:47
هزار افعی مرا در سینه مانده ست ،دلم را ، سینه سینه ، کینه مانده ست .گر آن تصویرهای شاد رفتند ،غبار و زنگ با آیینه مانده ست .هنوز آنگونه خالی نیست این دل ،که گر پرسی ، ندانم چیست این دل .

من
پری گوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن داردو دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام، آرام
پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.


به نابودی کشوندیم تا بدونم
همه بود و نبود من تو بودی
بدونم هر چی باشم بی تو هیچم
بدونم فرصت بودن تو بودی
کلبه ای جنگلی ویلایی ساحلی دوبلکسی آبی یا آپارتمانی چهل و چند متری چه فرق می کند تنهایی ات را
کجا بگذرانی…
آنقدر بی هم بوده ایم

که با هم بودن

ما را

از یاد برده است...!

S.A.B.E.R
20-01-2012, 09:21
ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻦﺗﻨﮕﺪﻝ،ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ/
ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻓﺮﺳﻨﮓ
ﻓﻠﮏ ﺩﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ/ﺑﻪ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺩﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ. . .
.
.
.
ﻗﺎﺻﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ:ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ؟
ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ:ﭼﺮﺍ،ﺑﮕﻔﺘﻢ ﺁﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﮕﻮ
ﺁﻫﯽﺑﻪ ﻟﺐ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ. . .
.
.
.
ﮔﺮ ﻧﺨﻞ ﻭﻓﺎ ﺑﺮ ﻧﺪﻫﺪ،ﭼﺸﻢﺗﺮﯼ ﻫﺴﺖ/ﺗﺎ
ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ،ﺍﻣﯿﺪ ﺛﻤﺮﯼ ﻫﺴﺖ
ﺁﻥ ﺩﻝ ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻧﺎﻟﻪ ﯼ ﺑﻠﺒﻞ/ﺩﺭ
ﺩﺍﻣﻨﺶ ﺁﻭﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺍﺯﺧﺮﺍﺑﯽﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻢ،ﻣﻨﺰﻟﻢ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ
ﯾﺎﺩ. . .
.
.
.
ﺩﺍﻧﺴﺘﯽﺍﮔﺮ ﺳﻮﺯ ﺷﺒﺎﻧﺮﻭﺯ ﻣﺮﺍ/ﺩﺍﻣﻦ ﻧﺰﺩﯼ
ﺁﺗﺶ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯ ﻣﺮﺍ
ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﯽ/ﺑﺎﺯﺁﯼ ﻭ
ﺑﺒﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺮﺍ. . .
.

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:22
بهر وجود سایه ی وجود تو ، سایه ی من وجود یافت / خیال من در طلب خیال تو ، غیر خیال تو نبافت

>>>>>>>>>>>

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من ، من هستم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد

>>>>>>>>>>>

من نه عاشقم و نه دلداده به گیسوی بلند و نه آلوده به افکار پلید ، من به دنبال نگاهی هستم که مرا از پس دیوانگی میفهمد

>>>>>>>>>>>

نگاهی کرد و من را در به در کرد / یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد / شکستی خورد و آمد تا بماند / ولی من رفته بودم ، او ضرر کرد

>>>>>>>>>>>

حضور آرامت مدتهاست در کنارم نیست ، ولی یاد تو مهمان همیشگی قلبم است

S.A.B.E.R
20-01-2012, 09:22
ﺣﺎﺻﻠﻢﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﻮﯾﺶ/ﺑﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺩﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ
ﺧﻮﯾﺶ. . .
.
.
.
ﺩﻟﯽ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻬﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﯽ/ﺗﻮ ﺁﺧﺮ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ. . .
.
.
.
ﻏﻢﺳﺎﺧﺖﮐﺎﺭ ﺩﻝ،ﺯ ﻧﻮﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ/
ﻇﺮﻑ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺭﺍ،ﺯ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ
ﺷﻨﺎﺧﺖ. . .
.
.
.
ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺯ ﺧﻮﺑﺎﻥﺟﻔﺎﭘﯿﺸﻪ ﺑﺴﯽ ﺭﺍ/ﻣﺜﻞ ﺗﻮ
ﺟﻔﺎ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ. . .
.
.
.
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﺫﻭﻗﻬﺎ ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯿﻬﺎﯼ ﺍﻭ/ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﺸﯿﺪ،ﺁﺧﺮ ﺟﺪﺍﯾﯿﻬﺎﯼ ﺍﻭ. . .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 09:23
ﮔﻮﺵﺍﮔﺮ ﮔﻮﺵ ﺗﻮ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺎﺳﺖ/
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ،ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ. . .
.
.
.
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻭ ﻋﺸﻘﺶ ﻗﺼﻪ
ﮔﻔﺖ/ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻩ،ﭼﻪ ﺑﺮ
ﻟﯿﻼ ﮔﺬﺷﺖ. . .
.
.
.
ﮔﻔﺘﻢﭼﺸﻤﻢ،ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭ
ﮔﻔﺘﻢ ﺟﮕﺮﻡ،ﮔﻔﺖ ﭘﺮ ﺁﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ،ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻝ
ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ،ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭ. . .
.
.
.
ﺍﺯﺑﺲﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ،ﺑﺎﺯ ﺑﺴﺘﻢ ﺗﻮﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻫﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺗﻮﺑﻪ
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﺘﻮﺑﻪ ﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺳﺎﻏﺮ
ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺴﺎﻏﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻢ،ﺗﻮﺑﻪ. . .
.
.
.
ﺧﺎﻝﻣﺸﮑﯿﻦ،ﻟﺐ ﻧﻮﺷﯿﻦ،ﺑﺮ ﺳﯿﻤﯿﻦ،ﺧﻂ
ﺳﺒﺰ
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻧﮑﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﺍ
ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﺳﻨﺒﻞ ﻭ ﺳﺮﻭ ﻭ ﻣﻪ ﻭ ﻣﻬﺮ
ﻧﺎﺯ ﮐﻦ ﻧﺎﺯ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺗﺮ. . .
.
.

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:25
عشق به پروانه بیاموخت که اندر ره شمع / شیوه اش پر زدن و سوختن و ساختن است

>>>>>>>>

تو که عشقو تو ویرونی ندیدی / شب سر در گریبونی ندیدی
نمی دونی چه دردی داره دوری / تو که رنگ پریشونی ندیدی

>>>>>>>>

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست / آرزویم نظری روی تو و دیدن توست
من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم / با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم

>>>>>>>>

چشم به قفل قفسی هست و نیست / بی تو در این خانه کسی هست و نیست
کیست که چون من به تو دل بسته است / مثل من ای یار کسی هست و نیست

>>>>>>>>

نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم ، تو همیشه دعوتی ، راس ساعت دلتنگی !

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:27
کاش خبر از این دل تنگم داشتی / کاش خبر از غصه و آهم داشتی
این دل شده مبتلا به تو ای دوست / کاش مرهمی برای دردش داشتیبا گفتن یک “عزیزم جایت خالیست” ، نه جای من پر می شود و نه از عمق شادی هایت کمتر ، فقط دلخوش می شوم که هنوز بود و نبودم برایت مهم است

>>>>>>>

تا زمانی که دلم پیش خدا پر نکشد / تا زمانی که اجل خط و نشانی نکشد
دارمت دوست به حدی که خدا می داند / راز این قصه ، فقط باد صبا می داند

بی تو هر شب عاشقی بارانی ام / لاله ای پژمرده و زندانی ام
بی تو در کنج همه دلواپسی / بی تو من آغاز یک ویرانی ام

>>>>>>>>

شاخه گل رزی که در زمان حیات به کسی می دهید به مراتب بهتر از یک دسته گل ارکیده ای است که روی سنگ قبر او می گذارید


>>>>>>>>

دوست دارم عاشقت باشم ولیکن بی نشانه / از غمت تنها بسوزم همچو یاری مخفیانه
دوست دارم عاشقت باشم ننالم در فراقت / سر دهم آوای وصلت با سرودی عاشقانه

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:32
سوختن با تو به پروانه شدن می ارزد / عشق این بار به دیوانه شدن می ارزد
گرچه خاکسترم و همسفر باد ولی / جستجوی تو به بی خانه شدن می ارزد

>>>>>>>>>

درود بر کسی که جسمش کیمیا ، عهدش وفا ، مهرش صفا و حسابش از همه جداست

>>>>>>>>>

من به چشمان پر از مهر تو عادت دارم / به تو و طرز نگاه تو ارادت دارم
عطش حسرت دیدار تو را پایان نیست / اشتیاقی است که هر لحظه و ساعت دارم

>>>>>>>>>

بهترین آرزوها را برای آشنایی دارم که باعث شد زیباترین ها را درون قلبم احساس کنم

>>>>>>>>>

عشق را تن پوش جانم میکنی / چتری از گل سایبانم میکنی
ای صدای عشق در جان و تنم / آن سکوت ساده و تنها منم

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:36
آشنای دل پریشان تو ام / آتش عشق تو در جان منست
عاشقی معنای ایمان منست / کی به آرامی صدایم می کنی

>>>>>>>>>

بیا برای یکبار هم که شده دست به خلاف بزنیم ، من اندوه تو را می دزدم و تو تنهایی مرا !

>>>>>>>>>

مینویسم نامه و روزی از اینجا میروم / با خیال او ولی تنهای تنها میروم
در جوابم شاید او حتی نگوید کیستی / شاید او حتی بگوید لایق من نیستی

>>>>>>>>>

مینویسم من که عمری با خیالت زیستم / گاهی از من یاد کن ، حالا که دیگر نیستم

>>>>>>>>>

بیستون کندن فرهاد نه کاری ست شگفت / شور شیرین به سر هرکه فتد ، کوه کن است

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:40
خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم

>>>>>>>>>>>

در خلوت من جز تو کسی راه ندارد / رخسار فریبای تو را ماه ندارد
غمنامه ی من غصه ی چشمان تو باشد / غیر از تو دلم دلبر دلخواه ندارد

>>>>>>>>>>>

تک لحظه های زندگی همپای خاطرات توست / خونه ی قلبم کوچیکه ، اما همش به یاد توست

>>>>>>>>>>>

گستاخی خیالم را ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمیکند !

>>>>>>>>>>>

دعای باران چرا ؟ دعای عشق بخوان ! این روزها دلها تشنه ترند تا زمین ، خدایا کمی عشق ببار

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:42
چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد !

>>>>>>>>

نه مرا خواب به چشم ، نه مرا دل به دست / چشم و دل هر دو به دیدار تو آشفته و مست

>>>>>>>>

بوی یوسف می دهد پیراهنت / پیر کنعانم برای دیدنت

>>>>>>>>

عشق من از من گذشتی خوش گذر / بعد از این حتی اسمم را مب
خاطراتم را تو بیرون کن ز سر / دیروز از کف رفت ، فردا را نگر

>>>>>>>>

سایه ام امشب ز تنهایی مرا همراه نیست / گر در این خلوت بمیرم هیچکس آگاه نیست
من در این دنیا به جز سایه ندارم همدمی / این رفیق نیمه راهم گاه هست و گاه نیست

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:45
تو و بهار برایم دو فصل مشترکید ، ز ره رسیدنتان رفتن زمستان است

>>>>>>>

ترکم مکن ای عشق ، من بی همزبانم / تنها تویی ای نازنین آرام جانم
اینجا کسی در سینه اش رویا ندارد / دل را سپردن تا ابد معنا ندارد

>>>>>>>

دیگر نمیدانم که را باید صدا زد / این قلب را تا کی به طوفان بلا زد
من باغبان فصلهای انتظارم / تو خوب میدانی من اینجا بی قرارم

>>>>>>>

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست / گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست
من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل / تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست

Soheil.DVBHS
20-01-2012, 09:47
در این زندان تنهایی ، به هر سو هرکجا هستم / از این بابت دلم شاد است که گاهی میکنی یادم>>>>>>>>>>

مرنج از من ، که دل را نباشد طالقت رنجت / به دنیایی نمی بخشم صفای قلب یکرنگت

چندیست که بیمار وفایت شده ام / در بستر غم چشم به راهت شده ام
این را تو بدان اگر بمیرم روزی / مسئول تویی که من فدایت شده ام

>>>>>>>>>

به سرم می زند بزنم زیر همه چیز ...همه چیز! اما سر که کاره ای نیست ...این دل است که فرمانروایی می کند......

>>>>>>>>>

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقت است !


>>>>>>>>>

دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو !
همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت ! . .

S.A.B.E.R
20-01-2012, 10:10
ﺍﮔﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺩﻟﻤﻪ،ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻢ
ﮐﻤﻪ!
.
.
.
ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ
ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭼﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﮔﺮﻓﺘﯽ. . .
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ،ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ
ﺧﺪﺍﯾﻢ
ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺍﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺧﺪﺍﯾﻢ. . .
.
.
.
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻣﯿﺪﺍﺷﺘﯽ
ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ/ﺟﺎﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺭﻭﻟﺒﺎﻡ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯿﮑﺎﺷﺘﯽ
ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﯼ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ/ﻃﺎﻗﺖ ﻗﻬﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺁﺷﺘﯽ ﺁﺷﺘﯽ
ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ. . .
.
.
.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ!
ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ»ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ«ﻫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﻭﺩﺭﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺍﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ»ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ«ﻫﺎ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ!
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 10:10
.
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ:ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺍﺭﻡ
ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﺍﺭﻡ،ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﺎﻑ
ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ،ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ،ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﯾﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﻮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﺎﯼ
ﻣﺮﯾﺾ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﻭ“ :ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ“
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮﺩ!
.
.
.
ﺧﻮﺑﯿﻢ ﺑﺪﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ،
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ. . .
.
.
.
ﺍﺯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ…
ﯾﮏ ﺩﺭﻭﻍ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮕﻮ
ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 10:11
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
)ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺭﺍ ﻧﺒﺴﺘﻢ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﯿﺎﺑﺪ. . .
.
.
.
ﺁﺩﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﺎﺷﻦ،
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻥ
ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ
ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺷﯽ. . .ﺩﻟﺖ
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ. . .
.
.
.
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ
ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻏﻤﺖ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﺮﺩ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﮔﻢ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯼ. . .
.
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 10:12
.
ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ،ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍ
ﺑﺨﻮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺘﻢ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﻝ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﻝ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ. . .
.
.
.
ﻣﯿﮕﯽ ﮔﻞ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻣﯽ
ﭼﯿﻨﯿﺶ…
ﻣﯿﮕﯽ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻣﯿﺮﯼ
ﺯﯾﺮﺵ…
ﻣﯿﮕﯽ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺗﻮﻗﻔﺲ
ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﺶ…
ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﺘﺌﻨﻢ ﻧﺘﺮﺳﻢ ﻭﻓﻘﯽ ﻣﯿﮕﯽ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ؟؟؟
.
.
.
ﺗﻮ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮﺥ ﺩﻟﺖ ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺣﮏ
ﻧﮑﻦ
ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﮏ ﻧﮑﻦ
.
.
.
ﭘﺎ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﮕﯽ ﯾﻪ ﺭﯾﮕﯽ
ﺗﻮﮐﻔﺸﺘﻪ!!!
.
.
.
ﭼﺸﺎﻣﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺻﺪﺍﺵ
ﻣﯿﮑﻨﯽ،
ﻗﻠﺒﻤﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ
ﻫﺴﺘﯽ. . .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 10:13
ﻫﻤﯿﺸﻪﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺁﺷﻨﺎﯾﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ
ﻫﺮﺍﺱ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻮﺩﻡﻭ ﮐﺎﺑﻮﺱ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ
ﺭﺍ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺸﺪ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﺩﻟﯿﻞ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ. . .
.
.
.
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ
ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ…
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺖ ﺭﺍ
ﻧﺒﯿﻨﻢ…ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽﺭﺍ!!
.
.
.
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺍﺷﺘﯿﺎﻗﯽ…ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ…ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻧﻢ…ﺟﻮﺍﺑﻢ
ﻧﮑﺮﺩﯼ…ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ…ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺑﻮﺩ…ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ!!
.
.
.
ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﮒ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺩﻡ/
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ
ﯾﺎﺩﻡ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ ﻣﯽ
ﻣﯿﺮﻡ/ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ﺑﻪ
ﺯﻧﺠﯿﺮﻡ
.
.
.
ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺣﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽ
ﺁﺭﺩ/ﻭ ﺑﺮﻑ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﯾﮑﺮﯾﺰ ﻣﯽ
ﺑﺎﺭﺩ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﺬﺭﻡ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ،ﺍﺯﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎﯾﻢ/ ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ؟
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 10:14
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﺗﻮ ﺍﯼ ﻫﻤﭙﺎﯼ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻏﺰﻝ
ﺧﻮﺍﻧﯽ/ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺁﻣﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ
ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻢ/ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ،ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ!
.
.
.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺕ/
ﺑﺎﺷﺪ،ﻗﺒﻮﻝ…ﻻﺍﻗﻞ ﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ:
ﺁﻫﻦ ﻗﺮﺍﺿﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ
ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ،
ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ…
ﻧﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ..ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
.
.
.
ﺭﻭﺯﯼ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﻣﺎ
ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻣﻌﻨﺎﯼ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽﺭﺍ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺪﺍ ﺳﭙﺮﺩﻡ. . .
.
.
.
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﺍﯼ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﺍﯼ ﺁﺑﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﻝ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺍﯼ ﻋﻄﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﺍﯼ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺍﯼ ﺩﺍﻍ ﺑﺮ ﺩﻝ ﻧﺸﺴﺘﻪﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﯽ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﭙﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ
.
.
.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻫﺎ ﭼﺮﺍ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩﯾﺪ/ﺟﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺷﻤﺎ
ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﺪ
ﺧﻮﺷﺎ ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ/ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻮ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺭﻫﺎﯾﯽ/ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺩﺭﺩ ﺟﺪﺍﯾﯽ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺁﺳﺎﻥ/ﻭﻟﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺯ
ﻭﺍﮊﻩ ﺍﺵ ﭼﻪ ﺳﻮﺯﺍﻥ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
.

jamal
20-01-2012, 11:06
زندگی شطرنج دنیا و دل است، قصه ی پررنج صدهامشکل است ،شاه دل کیش هوس ها
می شود،پای اسب آرزوها درگل است ،فیل بخت ما عجب کج
می رود در سر ما بس خیالی باطل است، مهره های عمر ما نیمش برفت ،مهره های او تمامش کامل است.

K I N G
20-01-2012, 18:13
گفتمش دل میخری پرسیدبه چند/گفتمش دل مال توتنهابخند
خنده کردودل زدست من ربود/تابخودبازآمدم اورفته بود
دل زدستش روی خاک افتاده بود/جای پایش روی دل جامانده بود
.
.
.
قدر لحظه های با تو بودن را حالا میفهمم , حالا که با یادت زندگی میکنم
حالا که جز رخت خاطراتت هیچ چیزی روی بند دلم نمانده
.
.
.
نمیدانم چرابه جرم دوست داشتنم باید اینگونه تاوان پس بدهم! توکه میدانى…
پس چرا…
نمیدانم درآن سینه ات چه میگذرد!
موکولش کردم به خدا!
.
.
.
توشدى همه کَسَم!
نفسم! جانم! قلبم!
تواز برم اماگذرىنخواهى کرد!
ومن هنوزعاشقانه در پى ات خواهم گشت!
.
.
.
روزی از دل پرسیدم کی شادی؟
گفت هروقت که عزیزی یادم کند…

K I N G
20-01-2012, 18:15
سیب سرخش رابه من بخشیدورفت …. ساقه ی سبزدلم راچیدورفت
…. عاشقیهای مراباورنکرد عاقبت برعشق من خندیدورفت،
اشک درچشمان سردم حلقه زد،بی مروت گریه ام رادیدورفت….
چشم ازمن کندودل ازمن بریدحال بیمارمرافهمید و رفت،
باغ هجرش رامدارامیکنم گرچه برزخمم نمک پاشیدورفت.
.
.
.
گل در بر و می درکف ومعشوق به کام است،سلطان جهانم به چنین روزغلام است،
گو شمع میاریددراین جمع که امشب،درمجلس ماماه رخ دوست تمام است،
درمذهب ماباده حلال است ولیکن،بی روی توای سرو‎ ‎گل اندام حرام است
.
.
.
خداوندا….
مرا یاری ده تا قبل از آنکه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنم،
قدری با کفشهایش راه بروم…. *آمین*
.
.
.
مزرع سبزفلک دیدم و داس مه نو،یادم ازکشته خویش آمدو هنگام درو،
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید،گفت با این همه ازسابقه نومید مشو
.
.
.
به تو اندیشیدن را من عادتی ساخته ام به تنهای خویش

K I N G
20-01-2012, 18:19
برایم در ردیف کسانی هستی؛
که به قول نیما:
“یادت روشنم میدارد”
.
.
.
چقدر پر مى کشد دلم…!
به هوای تو!
انگار تمام پرنده هاى جهان در قلبم آشیانه کرده اند…
.
.
.
مى روى و من پشت سرت آب نمى ریزم…
وقتى هوای رفتن دارى
دریا را هم به پایت بریزم…
برنمى گردى……!!!
.
.
.
تو درد مرا نفهمیدى ،درد من تو نبودى…
درد من نبودن تو بود
نفهمیدى
.
.
.
هنوز هم مرا به جان “تو” قسم مى دهند…
مى بینى؛
تنها من نیستم که رفتنت را باور نمى کنم…!!!

K I N G
20-01-2012, 18:20
لبانم را دوخته ام
مبادا بگویم”دوستت دارم”
که هر بار گفتم
تنهایى ام بزرگتر شد…
.
.
.
کسی دراین سوز و سرمادستهایت را نمیگیرد.درجیب بگذارشان،
شاید ذره ای خاطره ته جیبت مانده باشد که هنوز هم گرم است!
.
.
.
چقدر سخته آدم واسه تنها ستاره ش بره آسمون, اما تا برسه صبح بشه!
.
.
.
`با`هیچ `با`ر`ا`نی` `رد` `پا`یت `از`کو`چه` `ها`ى` قلبم` پاک` `نمیشو`د.
.
.
.
سال ها گذشت
روزها آمدند
شب ها رفتند
وتو همان خوب دیروزی

K I N G
20-01-2012, 18:21
در گذرگاه زمان
خیمه شب بازى دهر
با همه تلخى وشیرینى خود میگذرد
عشقها مى میرند،رنگها رنگ دگر مى گیرند
وفقط خاطره هاست که چه شیرین وچه تلخ دست ناخورده به جا مى ماند.
.
.
.
من گمان می کردم,رفتنت ممکن نیست،رفتنت ممکن شد,
حال باورش ممکن نیست
.
.
.
خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست.
لحن بعضی ها، زمستونیه…
.
.
.
آبی باش…مثل آسمان…تا عمری به هوای تو سر به هوا باشم.
.
.
.
نبودنت را دارم با ساعت شنی اندازه میگیرم
یک صحرا گذشته است…

K I N G
20-01-2012, 18:22
ازآن روبہ تو عاشقم کہ میدانم دوستم دارے،تنہا بہ خاطرخودم ونہ ھیچ چیز دیگر
.
.
.
شبهافانوس دلت رو روشن بگذارتافرشتهاراه کلبه پاکی راگم نکنند
.
.
.
کــــــــاش گاهی زنـــــــــدگی
[ ιι ] [■] [►] ι►►] داشت … !
.
.
.
سرنوشت تصمیم میگیرد که تو در زندگى با چه کسى ملاقات کنى ،
اما تنها قلب توست که مى تواند تصمیم بگیرد چه کسى در زندگى تو باقى میماند .
.
.
.
آنچه انسان را غرق میکند در آب افتادن نیست!
زیر آب ماندن است…!

K I N G
20-01-2012, 18:23
“خدایاتقدیرعزیزانم را زیبا بنویس تامن جز لبخند چیز دیگرى ازآنها نبینم”
.
.
.
دل تنگم وجزروی خوشت درنظرم نیست،درگیتی وافلاک بجزتو قمرم نیست،
باعشق توشب رابه سحرگاه رسانم، بی لذت دیدارتوشب را سحرم نیست‎….‎
.
.
.
به روزها دل مبند….!
روزها به فصل که میرسند، رنگ عوض میکنند….!
با شب بمان….!
گرچه تاریک است ولی همیشه یکرنگ است….!
.
.
.
همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگرتعلق دارد،
شاکی سختی های دنیانباش شایدتو؛ بهترین بازیگرخدا باشی
.
.
.
عیب کار از جعبه تقسیم نیست/سیم سیار دل ما سیم نیست
این هم هزاران طول موجش/دیش احساسات ما تنظیم نیست.

K I N G
20-01-2012, 18:28
ماچ
ماچ
ماچ
فکربدنکن!
زبونم
بند اومد میخواستم بگم:
ماچاکرتیم !
.
.
.
شب جمعه ست و دوباره رفته بی حوصلگی
وقت خوبی یه که میشه غزلی تازه بگی
بگی از چشمای خیس و دوری دستای یار
بگی از رویای وصل و آرزوهای محال…
.
.
.
هر از گاهی که شادم یا که دلگیرم، قلم در دست میگیرم،
نویسم حال و احوالم، برای نازنین یارم،
و گه گاهی دو خط شعری، که گویای همه چیز است و خود ناچیز…
.
.
.
از طرف اونی که تنهاست, تنها اومده, تنها میره, تنهاش میزارن,
تنها نمیزاره, تنها یک آرزو داره! اونم اینه که تو تنهاش نزاریش
.
.
.
همان صفر باش!
همان دایره ی ساده و خالی،که با حضورش روبه روی هر عددی قرار گیرد،
آن عدد را تا ده ها و صدها برابر ارزش میبخشد….!

K I N G
20-01-2012, 18:29
چه شده ای دل دیوانه هوایش کردی،
بادو چشمان پراز اشک صدایش کردی،
گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست ،
تو نشستی ودلت خوش به وفایش کردی؟
.
.
.
باغبانی پیرم،که به غیر از گلها ازهمه دلگیرم؛
کوله ام غرق غم است-آدم خوب کم است
-عده‎ ای بی خبرند-عده ای کور وکرند-اندکی هم پکرند؛
ومیان همه عده ای همچو شما تاج سرند.
.
.
.
باران حضورت که ببارد تنهایی ام خشکسالی اش را تعطیل می کند
به حرمت قطراتی از جنس تو
.
.
.
قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی رابه امیدیک لحظه دیدنش بجان میخرم.
.
.
.
ماهی از بی آبی نمی میرد بالا و پایین پریدنش را بنگر.
به خاطر دوری از آب خود را می کشد.

K I N G
20-01-2012, 18:30
مىآیى،عاشق میکنى، محومیشوى! دوباره مىآیى عاشقم میکنى،
میروى!به راستى که سراب از تو با ثبات تر است!
.
.
.
سکوت بلندترین فریاد است! اما دیگرگوشم توان فریادهایت راندارد..
کمى بامن حرف بزن!
.
.
.
دلم گیراست…دلگیرم ازت…صداى بى تفاوتیهایت آزارم میدهد!
.
.
.
بازم دلم گرفته وغمگین وزارم/از تمام این دنیا بیزارم
بازم خیال بودنت افتاده به جونم/راهى ندارم چراکه مجبورم
نباشى تو،من پریشونم
.
.
.
روى آن شیشه تب دار تو را “ها”کردم،اسم زیباى تو را با نفسم جا کردم،
شیشه بد جور دلش ابرى و بارانى شد،شیشه را یک شبه تبدیل به دریا کردم،
با سرانگشت کشیدم به دلش عکس تو را، عکس زیباى تو را سیر تماشا کردم

K I N G
20-01-2012, 18:31
این جا سرزمین واژگان واژگون است :
جایی که گنج ، جنگ مى شود .
درمان ، نامرد مى شود .
قهقه ، هق هق مى شود .
اما دزد ، همان دزد است !
و درد همان درد!
.
.
.
ای فلک گرمرا نمیزادی اجاقت کور بود؟من که راضی به خلقت نبودم مگر زور بود؟
من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست من بمانم یابمیرم هیچکس دل تنگ نیست
.
.
.
ای تو جادوی شب میلاد عشق
می شتابم من به آغوش تو یار
ناز من چیزی بگو حرفی بزن
ای تو تعریف من و تعریف یار
با تو ام ای خوب خوب خوب من
خسته ام از انتظار و انتظار…
.
.
.
همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند،
بعضی از عهدها را روی قلب هم مینویسیم!?
حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد،شکستنشان یک آدم را می شکند!
.
.
.
شبکه خبر, bbc, voa و cnn همه تایید کردند که:??تو عزیز دلـــــــمی..

K I N G
20-01-2012, 18:32
ماشقایق های باران خورده ایم/سیلی ناحق فراوان خورده ایم
ساقه احساسمان خشکیده است/زخمهااز تیغ و طوفان خورده ایم
تاچه بوده قبل از این تقصیرمان/تا چه باشد بعد از این تقدیرمان.
.
.
.
انسانها تنهائیت را پر نمیکنند …
فقط خلوتت را میشکنند
هر چه انسانهای اطرافت بیشتر باشند ،
خلوتت آشفته تر
وتنهائیت تنهاتر میشود …
.
.
.
باران بهانه اى بود تا زیر چتر من تا انتهاى کوچه بیایى
کاش نه باران،بندمی ?آمدونه کوچه انتهایی داشت
.
.
.
سینمای ذهن باز امشب فیلم همیشگی راپخش میکند…
.
.
.
?بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشم.! مستم اگرصاحب میخانه نباشم!
ای دوست گرجان طلبی آن به توبخشم ازجان چه عزیزتربگوآن به توبخشم .

K I N G
20-01-2012, 18:41
گرچه آلوده دنیای غریبم اما…سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم،
دل من عاطفه رامی فهمد، خوشحالم باکسی سبز ترازعشق رفاقت دارم…
.
.
.
آزارم میدهد، دیدن آن منظره اى که مادرى کودکش را سیلى میزند،
ولى کودک باز هم دامانش را رها نمی کند….
کجاست آن قاضى تا حکم کند که سرچشمه محبت مادر است یا کودک؟!
.
.
.
امشب دوباره منوخیال خام بودنت..
تنها دلخوشیم این بودکه گاهى ی پیامت میدادم ولى تو اینم ازم گرفتى.
.
.
.
بیا ای بهترین درمان قلبم_مداوا کن غم پنهان قلبم_
قسم بر خالق دلهای عاشق تو هستی آخرین سلطان قلبم
.
.
.
نه به دیروزهایی که بودی فک میکنم و نه به فرداهایی که شایدبیای
میخواهم امروزرا زندگی کنم…
خواستی باش …
نخواستی نباش …

K I N G
20-01-2012, 18:43
به حرمت باران سکوت میکنم،تابداندبه عظمت باران برایم عزیزاست
.
.
.
دانشنمدان متعقدند که مغز انسان فقط به اول و اخر کملات
توجه مکینه برای هیمنه که توتونستی این رو بخونی،
حالا بگوچند تا کلمه غلط بود‎؟
.
.
.
زندگی یک پاداش الهی است.فرصتی است کوتاه تا بیابید،
بیندیشید،بدانید،ببالید،عش ق بورزید،لبخند بزنید
و زیبا بنگرید ودرنهایت درخاطره هابمانید.
.
.
.
یکی می پرسد اندوه تو از چیست؟ سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟
برایش صادقانه می نویسم برای آنکه باید باشد و نیست…
.
.
.
دعایم برایت این است : درمیان مردمی که می دوند برای زنده بودن …
آرام قدم برداری برای زندگی کردن ….

K I N G
20-01-2012, 18:47
توطلوعی هستی درآسمان تاریک زندگی ام،
نمیخواهم دراین طلوع زیباغروب همیشگی ام راببینم
.
.
.
امروزسهم من ازعشق دیروزتنهاییست.امروزتنهاهس م
تودرکنارکسی دیگر.امروزبه یاددیروزم تو به یادکسی دیگر.
امروزیه یاددیروزگریانم تواشک میریزی ازشوق داشتن کسی دیگر
.
.
.
خوابیدنی که توش “بوس”، ” بغل” و “شب بخیر عزیزم” نباشه کپه ی مرگه…
سلامتی همه مجردا که امشبم باید کپه ی مرگشونو بذارن!
.
.
.
نداشتن تویعنی اینکه دیکری تورا دارد،نمیدانم نداشتن ات سخت تراست
یاتحمل اینکه دیکری تورا داشته باشد.
.
.
.
پارسال با او زیر باران راه میرفتم امسال راه رفتن او با دیگری در زیر اشک هایم را دیدم
شاید باران پارسال، اشک های فرد دیکری بود

K I N G
20-01-2012, 18:49
بچه که بودیم بستنى مونو گاز میزدند قیامت میکردیم!!?
چه بیهوده بزرگ شدیموحمان را گاز میزنند مى خندیم!
.
.
.
سگ بفهمه دوسش داری باوفا میشه.آدم بفهمه دوسش داری هار میشه..
.
.
.
همیشه وقتی در دسترس نباشی مشترک مورد نظر می شوی
.
.
.
عمیق ترین دردزندگی دلبستن به کسی است که بدانی هرگز به توتعلق ندارد.
.
.
.
تاکه بودیم نبودیم کسی؛کشت مارا غم بی همنفسی؛
تاکه خفتیم همه بیدارشدند؛تاکه مردیم همگی یارشدند؛
قدرآیینه بدانیدچوهست؛نه درآن روز که افتادوشکست

K I N G
20-01-2012, 18:52
الهی رحمتت دریای عام است/ وز اَنجا قطره ای ما را تمام است
اگر اَلایش خلق گنهکار/ فرو شویی در اَن دریا به یک بار
نگردد تیره اَن دریا زمانی/ ولی روشن شود کار جهانی
.
.
.
فرق است میان آنکه یارش دربر… با آنکه دو چشم انتظارش بر در…
.
.
.
گفتندچه میخواهى؟ گفتم همدم!تنهایى را هم آغوشم کردند-
گفتند:آرزو؟ گفتم: با او!
-سرابى بیش نبود!
.
.
.
چه چیزمىماندفردا ازتو برایم!جزپرچین هاى خاطره هایت!
نگاه دل فریبت،وآن لبخند زیبایت.وانتظارتلخ وشیرین بودنت درکنارم.
.
.
.
زمان رابه انتظارکشیدن مشکل است!لحظه ها میگذرد..باتو بودن آرام وبى صدا..
بى توبودن تلخ ومشکل! ماندن ونماندن بودن ونبودن..سخت است

K I N G
20-01-2012, 18:54
روزی بودروزگاری،توبودی ومن نیزدیوانه توبودم،
توقلبم راشکستی فصه عشق راناتمام گذاشتی ورفتی،
قصه رادیگرکسی نخواند،تومرادرقصه جاگذاشتی،
قصه تمام شدومن نیزازیادت فراموش شدم
.
.
.
آسمان را اگر از من بگیرند هراسی ندارم،
هنوز دریائی هست که آسمان در آن پیداست
.
.
.
این بارنیامده ام که شکسته شوم ازغم عشق آشفته شوم
وازدردعشق بمیرم این بارآمده ام که تنهاازعشق توبمیرم
.
.
.
این قلبم است که عاشق توست،این چشمهای من است که باران عشق
درآن می باردواین لبهای من است که برایت میخواندشعر دلتنگی را
.
.
.
اگرشهرنگاهت فرصتی داشت برای همیشه ماندن،
اگرخورشیدآسمانت گرمایی داشت برای همیشه سوختن،
میمانم همیشه درقلب گرمت تابسوزم درعشق پاکت

K I N G
20-01-2012, 18:55
کاش میتوانستم رهاشوم اززندان تو،دوباره بشکن قلبم راکه حکمآزادی دردستان توست
.
.
.
آسان است دلبستن ولی سخت است دلدادگی،
توبرایم پروانه نباش که سوختن شمع همیشگی نیست
.
.
.
درخیال دیگری میرفت و من چه عاشقانه کاسه آب پشت سرش خالی میکردم…
.
.
.
براى تو نمىدانم چگونه مى گذرد اما براى من انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمى برند
.
.
.
اگر خداوند آرزویى در دلت نهاد، بدان توانایى رسیدن به آنرا در تو دیده است…

K I N G
20-01-2012, 18:55
نفست باران است
دل من تشنه ی باریدن ابر
دل بی چتر مرا مهمان کن…
.
.
.
فرشته مهربون گفت:ازاین دنیاچی میخوای تابرات بیارم!
گفتم:اونی که داره اینsmsرومیخونه
گفت:نشددیگه قرارنبودهمه دنیاروبخوای.
.
.
.
میدهم قابش کنند کنایه هایت را به رسم یادگاری
و به همان دیواری میاویزمش جای دست خط تماشایی
خدانگهدار
.
.
.
خواستم خودمو گول بزنم
همه خاطراتمو انداختم یه گوشه گفتم فراموش
یه چیزی ته دلم خندید گفت:یادمه…
.
.
.
تمام چیزی که از زندگی باید آموخت تنها یک کلمه است:
(میگذرد)
.
.
.
هیچ گاه به کوچه بن بست ناسزا نگو ..
رنج بن بست بودن برای کوچه کافی است

S.A.B.E.R
20-01-2012, 19:33
ﻟﯿﺰ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﻭ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ,ﺭﻭﺯ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥﯾﺖ
ﻗﺸﻨﮓ!
.
.
.
ﺍﻻ ﺍﯼ ﺑﺮﻑ!
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ؟
ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﺶ
ﺭﺩ ﭘﺎ ﺍﺯ ﺧﺒﯿﺜﯽ ﺍﺳﺖ
ﻣﺒﺎﺭ ﺍﯼ ﺑﺮﻑ!
ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ
ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯﯼ
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺭﯾﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺳﯿﺎﻫﯽﻫﺎ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﭙﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯﯼ
ﻣﺒﺎﺭ ﺍﯼ ﺑﺮﻑ!
.
.
.

ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺯﻣﺴﺘﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺁﻏﺎﺯﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮐﻔﺸﻤﻢ!!!
.
.
.

ﻫﻮﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ،ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺵ ﮐﺴﯽ
ﺍﺯﺳﺮﺩﯼﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻗﻠﺒﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮﻩ!
.
.
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﺳﻮﯼﺩﻟﺖ/
ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﺑﺎﻍ ﺗﻮﺍﻡ
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﻮﭘﮏ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ/
ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﻮﺍﻡ. . .

.
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 19:39
ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼﺑﺮﻑ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﻥ
ﭼﺸﻤﺎﺕ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺎﻥ
ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺷﻮﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﻓﺪﺍﯼ
ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯿﻬﺎﺕ ﻣﯿﺸﻦ. . .
.
.
.
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯿﺖ ﻣﺜﻞ ﺩﻝ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺍﺯﻋﺸﻖﺗﻮ ﻟﺒﺮﯾﺰﻩ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﻪ!
ﺍﻣﯿﺪﻭﺭﺍﺭﻡ ﺑﺨﺘﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻑ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺸﻪ!
.
.
.
ﯾﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﻣﺎﻏﺖ ﻣﯿﺪﯼ)؟!ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ
ﺧﺮﮔﻮﺵ ﻭﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ! (!!!
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ،ﺗﺎﺑﯿﺪﻥ ﺑﺮ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﻭ ﭼﻮﻥﺑﺮﻑ،ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ
!
.
.
.
ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺮﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﻑ
ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﻏﻢ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺩﻟﺖ ﮐﻢ ﺑﺸﻪ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ
. . .

S.A.B.E.R
20-01-2012, 19:47
ﺩﺍﺭﻩﺑﺮﻑﻣﯿﺎﺩ،ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮﺭﯼ!
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺑﺮﻑ،ﭼﻮﻥ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺷﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮔﻞ،ﭼﻮﻥ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺭﻭﺕ،ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ
ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ!
.
.
.
ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﻮﭘﮏ ﺳﺮﻣﺎﺯﺩﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ٬
ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﭘﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﯼ ﺳﻤﺖ ﺩﻟﺖ٬
ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻻﻝ ﺗﻮﺍﻡ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﻓﻬﺎ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻧﺨﺴﺖ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﯾﺎﺩ ﺗﻮﺳﺖ
.
.
.
ﺑﺮﻑ ﺁﻣﺪﻭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﺷﺪ/ﺁﻥ ﮔﺮﯾﻪ
ﯼ ﯾﮏ ﺭﯾﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﺷﺪ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ/ﭼﻪ ﺯﻭﺩ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﺷﺪ

S.A.B.E.R
20-01-2012, 20:13
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻑ ﭼﯿﻪ؟
ﺑﺮﻑﻣﯿﺎﺩﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ!
ﻣﮕﻪ ﻧﻪ!!!
.
.
.
.
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﻑ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻑ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍﺯﻣﺰﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﺗﺎ ﺑﺮﻑ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ. . .
.
.
.
ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﯽ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ،ﺩﺭﺳﺖ
ﮐﺮﺩﻧﺶ ﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺳﺨﺘﻪ!
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻑ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺖ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﭼﻘﺪﺭ
ﮐﺜﯿﻔﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪ. . .
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ:
ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ،ﺗﺎﺑﯿﺪﻥ ﺑﺮ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻑ،ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻫﺎﯼ
ﺩﻭﺳﺖ. . .
.
.
.
ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻏﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﻥ ﺯﯾﺮ ﺍﻭﻟﯿﻦ
ﺑﺮﻑ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﯽ
ﻭ ﺩﻟﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﺑﻤﻮﻧﻪ. .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 20:26
.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﮑﻮﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ،
ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻪ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ
ﺑﺎﺧﺘﯽ. . .
.
.
.
ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﺩﻡ
ﮐﻪ ﺳﻤﻌﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ
ﭘﯿﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ. . .
.
.
.
ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺮﻭ/ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ
ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﺭﻭ
ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯾﺎﺕ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ/ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻧﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮﺕ!
.
.
.
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﮔﻔﺘﻢ
ﺗﻮ ﻣﺪﻝ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻔﺘﻢ
ﺗﻮ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻔﺘﻢ
ﺗﻮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎﺏِ ﺑﺎﻧﮑﯿﻢ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﯼ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ،ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،ﺍﻣّﺎ ﺗﻮ
ﺗﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻫﻦ ﻭ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﮐﺮﺩﯼ. . .
.
.
.
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩ،ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺴﯽ/ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎ ﮐﺴﯽ
ﺗﻬﯽ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺩ ﻧﯿﺴﺖ/ﮐﻪ
ﺩﺭﺩﯼ ﭼﻮ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 20:52
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺳﺮﺕ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺕ ﻧﯿﺴﺖ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. . .
.
.
.
ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺗﻠﺨﯽ ﺍﺳﺖ،ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﺋﻦ
ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺳﻨﮕﺪﻝ. . .
.
.
.
ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ/ﺑﺮﺍﯾﺶ ﭘﺮﺱ
ﻭ ﺟﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﯽ/ﻣﺮﺍ ﺑﯽ ﺁﺑﺮﻭ
ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ. . .
.
.
.
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻋﺬﺍﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ/ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻭ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﺍﻣﺎ/ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﻝ
ﮐﺒﺎﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ/ﺗﺎ
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻡ. . .
.
.
.
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﮑﯿﺴﺖ. . .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 20:55
.
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﯾﮑﯿﺴﺖ. . .
.
.
.
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ
ﻭﻟﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﺩﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﺩﻣﺎﯼ ﺑﯽ
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻡ. . .
.
.
.
“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ”
ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻡ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﻣﻦ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﮑﯿﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ!!!…
.
.
.
ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﺒﻮﺩ
ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻫﻢ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﺯِ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺷﮏ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ
ﺭﯾﺨﺖ. . .
.
.
.
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﻗﺴﻢ ﺟﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺠﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ. . .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 20:56
ﺁﻧﻘــﺪﺭ ﻣﺮﺍ ﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ..ﺍﺯ ﻋﺸﻖ..ﮐــﻪ ﺣﺎﻻ ﺑــﻪ ﺟﺎﯼ
ﺩﻟﺒﺴﺘﻦ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﺁﻫﺎﯼ!!!ﺭﻭﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﭘﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾــﺪ..ﻟﯿﺰ
ﻣﯽﺧﻮﺭﯾــﺪ
.
.
.
ﻋﺠﺐ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﻭﺷﯽ ﺑﻮﺩ ﻋﺸﻘﺖ/
ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺎﺩﻩ ﻧﻮﺷﯽ ﺑﻮﺩ ﻋﺸﻘﺖ
ﺑﻬﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﯿﺒﯽ ﺩﺍﺩ ﺑﺮ ﺑﺎﺩ/ﻋﺠﺐ ﺁﺩﻡ
ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﻮﺩ ﻋﺸﻘﺖ. . .
.
.
.
ﺗﺴــــﺒــﯿﺢ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺯﯾﺮ ﺍﻧﮕﺸــــﺘﺎﻧﺖ
ﺩﺍﻧـــﻪ ﺩﺍﻧــــﻪ ﻣﯿـــﺮﺍﻧـــﯽ ﺍﻡ
ﺗﺎ ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒـــــﺮﯼ. . .
.
.
.
ﺳﻮﺕ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ
ﻣﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺮﺯﮔﯽ ﺗﻮ
ﻭ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ. . .
.
.
.
ﺩﺍﺭ ﺑﺰﻥ…ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﮐﺴﯽ ﮐﻪﺗـﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ
ﺯﺩﻩ
ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ…ﺍﻣّﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺩﺭﺩ
ﻣﯿﮑﻨﺪ. . .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 21:18
ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺳﻪ ﺍﯼ/ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺩﻫﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ
ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﯿﻨﻬﻢ/ﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻫﻢ!
.
.
.
ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺧﻤﺎﺭﻡ ﮐﻦ،
ﺻﯿﺎﺩ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺷﮑﺎﺭﻡ ﮐﻦ. . .
.
.
.
ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﯾﻪ ﻓﺎﻧﻮﺱ/ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻮﺱ
ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﮕﻮ ﺁﺭﻩ/ﻧﺸﺪ ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ!
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻭﺳﻂ ﻗﻠﺒﻤﻪ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ
ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ،ﺁﺧﻪ
ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺭﻭ!
.
.
.
ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﭘﺮﺩﻩ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﺎﺕ
ﺑﻮﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺕ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ. . .
.

S.A.B.E.R
20-01-2012, 21:37
ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺳﻪ ﺍﯼ/ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺩﻫﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ
ﺑﻮﺳﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻣﯿﻨﻬﻢ/ﻟﺤﻈﻪ ﺩﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﺲ ﻣﯿﺪﻫﻢ!
.
.
.
ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺧﻤﺎﺭﻡ ﮐﻦ،
ﺻﯿﺎﺩ ﺍﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺷﮑﺎﺭﻡ ﮐﻦ. . .
.
.
.
ﺍﺗﻞ ﻣﺘﻞ ﯾﻪ ﻓﺎﻧﻮﺱ/ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻮﺱ
ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﮕﻮ ﺁﺭﻩ/ﻧﺸﺪ ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ!
.
.
.
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻭﺳﻂ ﻗﻠﺒﻤﻪ،ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ،
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ
ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺪﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ،ﺁﺧﻪ
ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺭﻭ!
.
.
.
ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﭘﺮﺩﻩ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﮑﺸﻢ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﺎﺕ
ﺑﻮﺳﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺕ
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ. . .
.

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 08:51
گفتی که بیا و از وفایت بگذر
از لهجه بی وفاییت رنجیدم
گفتم که بهانه ات برایم کافیست
معنای لطیف عشق را فهمیدم

>>>>>>>>

کاش به پرنده بودی و من واسه تودونه بودم
شک ندارم اون موقع هم این جوری دیوونه بودم
کاش تو ضریح عشق تو یه روز کبوتر می شدم
یه بار نگاه می کردی و اون موقع پر پر می شدم

>>>>>>>>

شبی گفتی نداری دوست من را
نمی دانی که من شب چه کردم
خوشا بر حال آن چشمی که آن را
به زیبایی پسندیدی و رفتی

>>>>>>>>>

به جان هر چه عاشق توی این دنیای پر غوغاست
قدم بگذار روی کوچه های قلب ویرانم
بدون تو شبی تنها و بی فانوس خواهم مرد
دعا کن بعد دیدار تو باشد وقت پایانم

>>>>>>>>

حالا بدان تو که رفتی در حسرت بازگشت
یک آسمان اشک آن شب در کوچه پایشده بودم
هر گز پشیمان نگشتم از انتخاب تو هرگز
رفتی که شاید بدانم بیهوده رنجیده بودم

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 08:53
تو مثل مرهم یاسی برای قلب شکسته
تو مثل سایبان امیدی برای یک دل خسته
تو مثل غنچه لطیفی به رنگ حسرت شبنم
تو مثل خنده یاسی و مثل غربت یک غم

>>>>>>>

می توان در قلب های بی فروغ
لحظه ای برقی زد و خورشید شد
می توان در غربت داغ کویر
آن ابری که می بارید شد

>>>>>>>>

چه می شود تو صدایم کنی به لهجه موج
به لحن نقره ای و بی صدای چشمانت
تو هیچ وقت پس از صبر من نمی ایی
در انتظار چه خالیست جای چشمانت

>>>>>>>>

تو نازنین من بودی مثل حالا تا همیشه
کاشکی به جز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشت
یا که دلت عشق منو اول عشقاش می گذاشت

>>>>>>>>>

رویای من همیشه به یاد تو سبز بود
رفتی و حرفی از غم رویا نمی شود
رفتی و دل میان گلستان غریب ماند
دیگر بهار محو تماشا نمی شود

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 08:55
نمی دانم چرا رفتی
نمی دانم چرا شاید خطا کردم
و تو بی آن که فکر غربت چشمان من باشی
نمی دانم کجا، تا کی ، برای چه

>>>>>>>>

من در اوج پاییزی ترین ویرانی یک دل
میان غصه ای از جنس بغض کوچک یک ابر
نمی دانم چرا شاید به رسم و عادت پروانگی مان باز
برای شادی و خوشبختی باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم

>>>>>>>>>

چه می شد گر دل آشفته من
هر چشم تو عادت نمی کرد
و ای کاش از نخست آن چشمهایت
مرا آواره غربت نمی کرد

>>>>>>>>>>

تو را آن قدر در دل می سرایم
که دل یعنی ترا زیبا سرودن
فدای تو شقایق احساس
و رویای بی آغاز سرودن

>>>>>>>>>

و حالا انتهای کوچه شعر
منم با انتظاری مبهم و زرد
ولی ایکاش جادوی نگاهت
غزل های مرا غارت نمی کرد

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 09:02
كسي كه طعم زبان عسل نمي فهمد
توهرچه هم بخواني غزل ؛ نمي فهمد
حكايت نرود ميخ اهني درسنگ ؛
مخوان كه سنگ ضرب المثل نمي فهمد..

>>>>>>>>

تو بشو یاس قشنگ لحظه های بی قرارم
من میشم زلال بارون تا کنار تو ببارم

>>>>>>>>

به هرکس می گویم "تو" به خودش میگیرد. . .اما نمی داند که هیچ کس برای من"تو"نمی شود. . . . !

>>>>>>>>

سقف آسمان دلم سخت ترک برداشته قدری آرام ترقدم بردار...!سقفش به جهنم...می ترسم پای تو را بخراشد.!!

>>>>>>>>

تنهایی استخوان سوز است حتی در عاشقانه ترین ساعتها

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 09:05
دلگیر که می شوم گاهی ، دلم گیر می شود از تو .
دلم غرق دلهره می شود و شبی باز دلارام می شوی
جا مانده ام ، دور رفته ای ....زیبای من!
یادت نرود زود برگردی !که بی تابی دلم را میان هزار شب تنهایی کشت

>>>>>>>>>>

زخم میزنی و میروی چه باک همینم میشود یادگاری که یاد تو را همیشه برایم تازه کند

>>>>>>>>>>

بي دل و خسته در اين شهرم و دلداري نيست / غم دل با كه توان گفت كه غمخواري نيست
شب به بالين من خسته به غير از غم دوست / زآشنايان كهن يار و پرستاري نيست

>>>>>>>>>>

يا رب اين شهر چه شهري است كه صد يوسف دل / به كلافي بفروشيم و خريداري نيست
فكر بهبود خود اي دل بكن از جاي دگر / كاندر اين شهر طبيب دل بيماري نيست..

>>>>>>>>>>

من از طرز نگاه تو امید مبهمی دارم .../ نگاهت را نگیر از من که با آن عالمی دارم ...

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 09:09
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس ...

>>>>>>>

ز همه دست کشیدم که تو باشی همه ام ... / با تو بودن ز همه دست کشیدن دارد ...

>>>>>>>

نه اینکه...!!!
دردی نیست...!!!
گلویی
نمانده...!!!
برای فریاد...!!!

>>>>>>>>>

جهان چیزی شبیه موهای توست ، سیاه و سرکش و پیچیده
خیال کن چه بی بختم من! ، که به نسیمی حتی جهانم آشوب می شود...

>>>>>>>>>

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی / عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی
من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم / تو از دل من هیچ خبر دار نباشی

Safavy2002
21-01-2012, 09:09
با اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم
با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت
با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم
پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوست دارم


همان طور که شاپرک ها نمي توانند دشت آبي اسمان را از ياد ببرند من هم چشمان زيبايت را نمي توانم فراموش کنم . تصوير زيبايت نه تنها در ذهنم بلکه در قلبم جاي دارد ، اي کاش بداني قصر آرزوهايم را در ساحل چشمانت ساخته ام تا قلب مهربانت مداوايي باشد براي عشق پاک و مقدسم .
خواستم با تو باشم نخواستي ، خواستم مونس و يارت باشم نخواستي ، خواستم براي هميشه در کنارت باشم نخواستي خواستم هم گام و هم نفس روز هاي تنهايي ات باشم نخواستي ، خواستم پذيراي نگاه مهربانت باشم نخواستي ، خواستم قلبم را به يادگار تقدیمت کنم باز هم نخواستي نخواستي ، هيچ کدام را نخواستي و نخواستي
دوستت دارم عزيزم خيلي خيلي خيلي ، خيلي ها ميگن اگه به معشوقت زياد بگي دوستت دارم اون زود تو را از ياد مي بره و به کس ديگري عشق مي ورزد، ولي من به تو اطمينان دارم پس دوستت دارم

دست از سر ما بردار ، کنار تو نمی مونم
يه روز مي گفتم عاشقم ، اما ديگه نمي تونم
تقصير هيچکس ديگه نيست ، قصه ي ما تموم شده
حيف همه خاطره ها ، به پاي کي .... شده
دروغ مي گفتي که ، برم از بي کسي دق مي کني
اشکاتو باور ندارم ، بي خودي هق هق مي کني
يادم مي افته لحظه اي که دست تو رو شد برام
قسم مي خوردي پيش من که جز تو عشقی نمي خوام
دست خودم نيست که ديگه هيچکسي باور ندارم
اين چيزا تقصير توه تلافیشو در مي يارم

Safavy2002
21-01-2012, 09:12
نمي دانم چه حسي هست اين عاشقي؟
وقتي مي نشينم ، وقتي راه مي روم ، وقتي مي خوابم دوستت دارم
وقتي صدايي مي ايد دوستت دارم ، وقتي سکوت است دوستت دارم
چه مي کني با من که چنين راحت هميشگي شده اي ؟
هيچ چيز سخت تر از انتظار نيست ، آن هم انتظار لحظه اي که يک آشنا صدايت کند و به تو بفهماند که دوستت دارد اما هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه زيبا مي ارزد ، پس انتظار مي کشم تا آن لحظه زيبا نصيبم شود .
توي زندگي بعضي چيز ها بزرگ ، بعضي چيز ها کوچک ، بعضي چيز ها ساده و بعضي چيز ها مهم هستند:
بزرگ مثل عشق
کوچک مثل غم
ساده مثل من
مهم مثل تو ...


چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی
این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی
اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو
چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی
در سرزمین عاطفه هایم چون گل روئیدی و من باغبانی آموختم اما کدام گل احساس باغبان را می فهمد آیا هیچ گلی هست که باغبان را به اندازه ی یک قطره شبنم یا یک گلبرگ بشناسد و دوست بدارد ؟

Safavy2002
21-01-2012, 09:13
چرا نوشتم در برگ تنهاییم برای تو نمی دانم ... شاید که روزی بخوانند بی تو عشق مرد.
عاشق ان نیست که برای عشقش در سرما آتش روشن کند عاشق آن است که کتش را بدهد به عشقش و خودش سرما بخورد و 6 تا آمپول بزنه که دیگه از این غلطا نکنه
من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید
صداقت و مهربانیت را می ستایم صداقت را از کلامت و مهربانیت را از نگاهت
یار دل آزار من وفا نشناسد..... وه که عجب نعمتی است یار وفادار

Safavy2002
21-01-2012, 09:14
ز چشمت اگر چه دورم هنوز....پر از اوج و عشق و غرورم هنوز
اگر غصه بارید از ماه و سال....به یاد گذشته صبورم هنوز
شکستند اگر قاب یاد مرا.....دل شیشه دارم بلورم هنوز
سفر چاره دردهایم نشد..... پر از فکر راه عبورم هنوز
ستاره شدن کار سختی نیست.... گرشتم ولی غرق نورم هنوز
پر از خاطرات قشنگ توام.....پر از یاد و شوق و مرورم هنوز
ترا گم نکردم خودت گم شدی......من شیفته با تو جورم هنوز
اگر جنگ با زندگی ساده نیست.....در این عرصه مردی جسورم هنوز
اگر کوک ماهور با ما نساخت.....پر از نغمه پک و شورم هنوز
قبول است عمر خوشی ها کم است.....ولی با توام پس صبورم هنوزنردبان این جهان ما و منی است.....عاقبت این نردبان افتادنی است
لاجرم آنکس که بالاتر نشست......استخوانش سخت تر خواهد شکست
آنقدر دل اَتم پُر بود که با شکافتنش دنیایی لرزید. دل من نیز پُر بود. وقتی شکست ، سکوتی کرد که به دنیایی می ارزید
امروز را برای بیان عشق به عزیزانت غنیمت بشمار. شاید فردا احساسی باشد اما ...عزیزی نباشد
ساقه شکستن ، قانون طوفان است. تو نسیم باش و نوازش کن

Safavy2002
21-01-2012, 09:15
به نامردی نامردان قسم خوردم ...... که نامردی کنم در حق نامردان
در حضور خارها هم میشود یک یاس بود..در هیاهوی مترسکها پر از احساس بود
میشود حتی برای دیدن پروانه ها....شیشه های مات یک متروکه را الماس بود.
دست در دست پرنده،بال در بال..نسیم ساقه های هرز این بیشه ها را داس بود
کاش می شد حرفی از « کاش میشد» هم نبود....هر چه بود احساس بود و عشق بود و یاس بود
روز اول با عشق برایت گلی آوردم..... و تو با آن ظرفها را شستیبه خودتان قول بدهید ، هیچ وقت به امید تغییر دادن کسی ، با او وارد زندگی مشترک نشوید
مرا هر جور خواهی دربه در کن جفایت را از این هم بیشتر کن بزن با عشق خود آتش به جانم .

Safavy2002
21-01-2012, 09:15
زندگی مانند رانندگی در یک دشت پر از گل است که باید از همه لحظه هاش استفاده کنیم به تفاوت اینکه در آخر جاده تابلویی به این عبارت نصب شده( دور زدن ممنوع )دیگه رو خاک وجودم نه گلی هست نه درختی،لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی،دل تنها و غریبم داره این گوشه میمیره،ولی حتی وقت مردن باز سراغتو میگیرهما زنده به عشقیم ولی عشق تب دوست،ما طالب مرگیم ولی در طلب دوست،ما تشنه دردیم ولی از غم هجرانیم،درویش نگاهیم ولی با لب خندان.
هنوز در به در کوچه هاي خاطره ام / هنوز اسم تو مانده گوشه حنجره ام /هنوز مثل نخستين نگاه عاشق تو / در انحصار غم عشق در محاصره ام
با آب طلا نام حسین قاب کنید،با نام حسین یادی از آب کنید،خواهید که سربلند و جاوید شوید،تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید.

Safavy2002
21-01-2012, 09:16
به بزرگترين عشق در کوتاه ترين جمله ي ممکن به روي لطيف ترين گل سرخ يراي تو بهترين کس دنيام مي نويسم دوستت دارمبا اينکه مي دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم
با اينکه مي دانم پرستش کار کافر است مي پرستمت
با اينکه مي دانم آخر عشق رسوايي است عاشقت مي شوم
پس گناهکارم ، کافرم ، رسوايم ولي همچنان دوستت دارم
همان طور که شاپرک ها نمي توانند دشت آبي اسمان را از ياد ببرند من هم چشمان زيبايت را نمي توانم فراموش کنم . تصوير زيبايت نه تنها در ذهنم بلکه در قلبم جاي دارد ، اي کاش بداني قصر آرزوهايم را در ساحل چشمانت ساخته ام تا قلب مهربانت مداوايي باشد براي عشق پاک و مقدسم .

خواستم با تو باشم نخواستي ، خواستم مونس و يارت باشم نخواستي ، خواستم براي هميشه در کنارت باشم نخواستي خواستم هم گام و هم نفس روز هاي تنهايي ات باشم نخواستي ، خواستم پذيراي نگاه مهربانت باشم نخواستي ، خواستم قلبم را به يادگار تقديمت کنم باز هم نخواستي نخواستي ، هيچ کدام را نخواستي و نخواستي

دوستت دارم عزيزم خيلي خيلي خيلي ، خيلي ها ميگن اگه به معشوقت زياد بگي دوستت دارم اون زود تو را از ياد مي بره و به کس ديگري عشق مي ورزد، ولي من به تو اطمينان دارم پس دوستت دارم

Soheil.DVBHS
21-01-2012, 09:16
هرشبی که فردايش روز ديدار توست بی اختيار گريه ميکنم آخر قبل از آمدن هر بهاری بايد باران ببارد.

>>>>>>>>>
فرقی نمی کند !بگویم و بدانی !یا ...نگویم یا بدانی .... !فاصله دورت نمیکند ... !در خوب ترین جای جهان جای داری !جایی که دست هیچ کس به تو نمی رسد....دلم .... !!!

>>>>>>>>>

گناه نه ، چاره اي نبود ؛
طعم سيب مي داد لبهايت
طاق زدم بهشت را ، با آغوشت ...

>>>>>>>>>

یه جایی باید دست آدما را بکشی
نگه شون داری ..
صورتشون رو میون دستات محکم بگیری
بگی : ببین
من دوستت دارم .. نرو ..

>>>>>>>>>

قبل از اینکه به کسی بگی : " دوستت دارم ...خوب فکراتو بکن...چون شاید چراغی رو تو دلش روشن کنی...که خاموش کردنش به خاموش شدن اون بیانجامه !!!

Safavy2002
21-01-2012, 09:18
دست از سر ما بردار ، کنار تو نمي مونم
يه روز مي گفتم عاشقم ، اما ديگه نمي تونم
تقصير هيچکس ديگه نيست ، قصه ي ما تموم شده
حيف همه خاطره ها ، به پاي کي .... شده
دروغ مي گفتي که ، برم از بي کسي دق مي کني
اشکاتو باور ندارم ، بي خودي هق هق مي کني
يادم مي افته لحظه اي که دست تو رو شد برام
قسم مي خوردي پيش من که جز تو عشقي نمي خوام
دست خودم نيست که ديگه هيچکسي باور ندارم
اين چيزا تقصير تو ه تلافيشو آن را در مي يارمنمي دانم چه حسي هست اين عاشقي؟وقتي مي نشينم ، وقتي راه مي روم ، وقتي مي خوابم دوستت دارم
وقتي صدايي مي ايد دوستت دارم ، وقتي سکوت است دوستت دارم
چه مي کني با من که چنين راحت هميشگي شده اي ؟هيچ چيز سخت تر از انتظار نيست ، آن هم انتظار لحظه اي که يک آشنا صدايت کند و به تو بفهماند که دوستت دارد اما هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه زيبا مي ارزد ، پس انتظار مي کشم تا آن لحظه زيبا نصيبم شود .
توي زندگي بعضي چيز ها بزرگ ، بعضي چيز ها کوچک ، بعضي چيز ها ساده و بعضي چيز ها مهم هستند:
بزرگ مثل عشق
کوچک مثل غم
ساده مثل من
مهم مثل تو ...

Safavy2002
21-01-2012, 09:18
چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی
این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی
اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو
چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی
در سرزمین عاطفه هایم چون گل روئیدی و من باغبانی آموختم اما کدام گل احساس باغبان را می فهمد آیا هیچ گلی هست که باغبان را به اندازه ی یک قطره شبنم یا یک گلبرگ بشناسد و دوست بدارد ؟
چرا نوشتم در برگ تنهاییم برای تو نمی دانم ... شاید که روزی بخوانند بی تو عشق مرد.
عاشق ان نیست که برای عشقش در سرما آتش روشن کند عاشق آن است که کتش را بدهد به عشقش و خودش سرما بخورد و 6 تا آمپول بزنه که دیگه از این غلطا نکنه
من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید