PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ✎☆あ ¤™¨¨°【 نکته های تـوانـمنـــد و مفید در زندگی】 °¨¨™¤あ ☆؛✎صفحه ها : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

GORJI
23-08-2009, 19:07
http://forum.mobilestan.net/attachment.php?attachmentid=924044&d=1385640464
براي پرش هاي بلند ، گاهي نياز است چند گامي پس رويم .
توان آدميان را، با آرزوهايشان مي شود سنجيد.
آنکه برنامه ها را از پايان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزيابي قرار مي دهد بر راستي در حال سرپوش گذاري بر روي چيزي است
گفتگو با آدميان ترسو ، خواري بدنبال دارد.
دوستان فراوان نشان دهنده کاميابي در زندگي نيست ، بلکه نشان نابودي زمان ، به گونه اي گسترده است.

GORJI
23-08-2009, 19:08
آدمي مي تواند بارها و بارها به شيوه هاي گوناگون قهرمان شود
اگر دست تقدير و سرنوشت را فراموش کنيم پس از پيشرفت نيز افسرده و رنجور خواهيم شد
آنکه پياپي سخنتان را مي برد ، دلخوش به شنيدن سخن شما نيست
انديشه و انگاره اي که نتواند آينده اي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است
کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بيشتر به کشور آسيب مي رسانند.

GORJI
23-08-2009, 19:09
مرداني که بيشتر از حقوق و هنجار زنان پشتيباني مي کنند خود بيشتر از ديگران به نهاد زن مي تازند
دشمن ابزار نابود ساختن آدمي را ، در درون سراي او جست و جو مي کند
خنده فراوان و بلند و پيگير ، نفير فرا رسيدن هنگامه رنج و سختي است.
اگر آغاز زندگي ات با سپيده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوي چراغ و پناهگاهي براي شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سياهي آغاز شد از اميد در خود چراغي بيافروز که پگاه خوشبختي نزديک است.گاهي تنها راه درمان روانهاي پريشان ، فراموشي است.

GORJI
23-08-2009, 19:10
اهل خرد ، پيشتاز روزگار خويش اند .
نقد و ارزيابي بي کينه ، پاداشي است که ارزش آن را بايد دانست .
مردمان توانمند در خواب نيز ، رهسپار جاده پيشرفتند .
آنکه ديگران را ابزار پرش خويش مي سازد ، تنها خواهد ماند .
بزرگترين کارخانه نابودي توانمنديها ، آيين آموزشي نادرست است

GORJI
23-08-2009, 19:25
دشمني و پادورزي ، به آدم خردمند انگيزه زندگي مي دهد .
آدم بي مايه ، همه افراد را ابزار رسيدن به خواسته هاي خويش مي سازد
آدم هاي بزرگ به خوشي هاي کوتاه هنگام تن نمي دهند .
براي پويايي و پيشرفت ، گام نخست از پشت درهاي بسته برداشته مي شود .
هم رنگ ديگر کسان شدن ، باور هيچ کدام از بزرگان نبوده است .

GORJI
23-08-2009, 19:26
جايي که شمشير است آرامش نيست .
ريشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدير ناتوان است .

اگر به سخني که گفته ايد با تمام وجود پايبند هستيد، ديگر نيازي نيست براي آن پوزش بخواهيد .

نرمدلي و نرمش منش آدمي است و سنگدلي و سختسري منش اهريمن.

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشي کمياب است .

GORJI
23-08-2009, 19:27
فرمانرواياني که يک شبه داراي توان مي شوند ، با تلنگري فرو مي ريزند

در هر سرنوشتي ، رازي مهم فرو نهفته است .
آدمهاي ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند .


انديشه برتر در روزهاي توفاني و آشوب و در همان حال خموشي و آرامش ، توانايي برتر خويش را از دست نمي دهد.
آدمياني که با ديگران روراست نيستند با خود نيز بدين گونه اند .

GORJI
23-08-2009, 19:29
پيش نياز رسيدن به دليري و بي باکي ، يافتن آرمان و خواسته اي هويدا است .
گاهي براي رسيدن به پيشرفت مي بايست راه سخت کوهستان را برگزينيم .
رَد راستي ، رَد خويشتن است
اگر از خودخواهي کسي به تنگ آمده اي او را خوار مساز ، بهترين راه آن است که چند روزي رهايش کني
هر آرزويي بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسيد .

GORJI
23-08-2009, 19:32
فرمانروايان نيرومند ، رايزناني باهوش و کارآمد در کنار خود دارند
جايگاه ارزيابي و نقد شما بر کارکرد ديگران ، مي تواند آغازگاه نخستين گام شما براي سازندگي باشد .
آدمهاي بزرگ و انديشمند ، بسيار اشک مي ريزند

مينديش که ديگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ويژگي هاي دروني و بيروني يکديگر بيشتر گردد کمتر دچار گسست مي شوند

GORJI
23-08-2009, 19:33
الگوي انساني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زيباتري در برابر شماست
آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند .
هر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد .

آدمهاي پاک نهاد درهاي وجودشان را پس از ناسپاسي مي بندند نه پيش از آن .

اگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد که ما مي گويم .

GORJI
23-08-2009, 19:35
بدبختي آدمي از جهل نيست، از تنبلي است.
روزي به تقدير است، اما تو در تدبير كوتاهي مكن.
آينده تو بستگي به اين روزهايي دارد كه پشت سر مي گذاري، به تلاشت ادامه بده.
وقتي احساسات خود را مخفي مي كنيم، از خود و از ديگران بيگانه مي شويم.
تنهايي ما يك امر نسبي است.

GORJI
23-08-2009, 19:59
اگرچه زندگي عادلانه نيست ولي ميتوان آنرا بهبود بخشيد .
خطا پايه موفقيت است و وسيله اي است كه با آن مي توان به موفقيت رسيد.
براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي.
موفقيت توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.
تا زنده هستيد دل خود را زنده و شاداب نگهداريد، فرصت براي دلتنگي و مرگ بسيار زياد است.

GORJI
23-08-2009, 20:00
دروغ حرفي نيست که از دل برخاسته باشد .
بزرگ ترين غفلت، نشنيده گرفتن مطلبي است که از آن هيچ نمي دانيم .
بازي زندگي آن نيست که تاس خوب بياوريد بلکه تاس بد را خوب بازي کنيد.
روز را خورشيد مي سازد، روزگارش را ما .
هر انساني به واقع دو انسان است: يكي آنكه در تاريكي بيدار است و ديگري آنكه در روشنايي همچنان خواب است.

GORJI
23-08-2009, 20:02
احساس پشيماني و نگراني دائم از رويدادهاي احتمالي آينده از مخرب ترين احساسات منفي انسان به شمار مي رود .
هر چه شما را نمي كشد شما را قوي تر مي كند .
الگوي انساني شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زيباتري در برابر شماست

آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند .
هر چه بلند پروازتر باشيد تپش دلتان کمتر خواهد شد .

GORJI
23-08-2009, 20:19
آدمهاي پاک نهاد درهاي وجودشان را پس از ناسپاسي مي بندند نه پيش از آن .
اگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد که ما مي گويم .
پيرامونيان ما چه بخواهيم و يا نخواهيم بر انديشه هاي ما اثر خواهند گذاشت .
آرمان و انگيزه هويدا ، ويژگي آدم کار آمد است .

آنکه درست سخن نمي گويد داناترين هم که باشد همگان بي سوادش مي پندارند

GORJI
23-08-2009, 20:21
فرمانروا با انديشه وزيران توانمند خويش فرمانروايي مي کند
پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است
همه آدميان به شيوه هاي گوناگون سختي هاي روزگار را مي چشند
ارزش استاد را دانستن هنر نيست ، بلکه بايستگي و وظيفه است
پيام آوران باورهاي پست و خُرد بزرگترين پيروزيهاي تاريخ مردم خويش را با گفتاري پست به ريشخند گرفته اند .

GORJI
23-08-2009, 20:46
براي کسب موفقيت آسانسوري وجود ندارد بايد از پله ها بالا رفت.
پول ، غلام آدم عاقل و ارباب آدم نادان است .
تمام گل هايي که در آينده خواهند روييد در دل تخم هاي امروز نهفته اند.
با يک کلمه ي محبت آميز ، سرماي زمستان به گرما تبديل مي شود .
بردباري و کوشش ، قطعه آهن را به سوزن تبديل مي کند.

GORJI
23-08-2009, 20:48
توانگر کسي است که براي از دست دادن ، هيچ ندارد .
تاسف براي گذشته مانند رفتن به دنبال باد است.
تملق ، سم شيريني است .
اشکال دنيا اين است که جاهلان مطمئن هستند و عاقلان مردد .
مانند نايي نباش که روزگار هر نوايي که مي خواهد در آن بنوازد .

GORJI
23-08-2009, 20:51
امروز اولين روز آينده توست، آنرا بسازيم .
هرگز به آرزوهاي ديگران نخند؛ كساني كه آرزو ندارند چيز زيادي ندارند .

هيچ کار بزرگ بدون فکر بزرگ انجام نمي گيرد .

خوشبخت ترين مردم کسي است که خوشبختي را در خانه خود جستجو کند .

طوري زندگي کن که بتوانند روي سنگ قبرت بنويسند ،متاسف نبود

EHSAN
24-08-2009, 06:21
محمد رضا جان این متن ها همون جملاتی از بزرگان نیست؟
اگه هست یه اطلاع بدید تاپیک رو ترکیب کنم

GORJI
24-08-2009, 07:12
محمد رضا جان این متن ها همون جملاتی از بزرگان نیست؟
اگه هست یه اطلاع بدید تاپیک رو ترکیب کنم

سلام آقا احسان عزيز
خسته نباشي
حق با شماست و يه جورايي هم سخناني از بزرگان محسوب ميشه ولي از اونجايي اين جملات بدون نام ذكر شده صلاح ديدم كه تو تايپك مربوطه اش ننويسم .
بازم اگه شما صلاح ميبينيد ، و مشكلي در ذكر نام نميبينيد تايپك رو به قسمت مربوطه انتقال دهيد .
البته كتابي كه من دارم به همين عنوان ذكر شده و سخنان دانشمندان رو جداگانه ذكر كرده .
بازم تاييد و نظر نهايي با شماست .
تشكر از زحمات شما -
موفق باشيد .
:merci:

ARMAN
24-08-2009, 07:20
آره احسان جون....
همون طور که گرجی عزیز گفتن....
در تاپیک سخناني از بزرگان اسم دانشمند ذکر شده.... تو این تاپیک که اسمی وجود نداره؟؟؟

GORJI
24-08-2009, 07:35
تجربه بهترین درس است هرچه که حق التدریس ان گران باشد.من خودم را محتاج نمی دانم ،زیرا طریقه قناعت را یاد گرفته ام.کاری که در راه خدا باشد ، مزد خدای همراه دارد.نبوغ را می توان به عبارت دیگر،پشتکارو بردباری و شکیبایی گفت.اتلاف وقت،خودکشی واقعی است.

GORJI
24-08-2009, 07:36
پرسش های ما افکار ما را می سازد.پیروزی نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند.برای تقویت ارداه بهترین وقت ایام جوانی است.وقت سعادت مند بودن امروز است نه فردا.جدیت و پشتکار مقصد را نزدیکتر می کند.

GORJI
24-08-2009, 07:37
راز موفقیت در ثبات قدم نهفته است.راز موفقیت را در زندگی کسانی اموخته اند که در زندگی موفق شده اند.امروز تصمیم بگیرید به جای ان که قرباین تغییر باشید ، استاد تغییر باشید.اگر ارده کنید مشکلات در مقابل شما پوچ می شوند.اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد،در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار.

GORJI
24-08-2009, 07:58
هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیستبرای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته باشیماگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشوآدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذاردآزمودگی انسانها ، از زر هم با ارزشتر است

GORJI
24-08-2009, 07:59
آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آوریدآنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن نداردشکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بنددکوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است

GORJI
24-08-2009, 08:00
جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیستدیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان استخود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشندآنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشندتا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است

GORJI
24-08-2009, 08:01
جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شودخوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی استبسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریمپیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گوییدبرای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است

GORJI
24-08-2009, 08:07
فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار استآهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.
آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟
هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی
درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .

EHSAN
24-08-2009, 10:10
سلام آقا احسان عزيز
خسته نباشي
حق با شماست و يه جورايي هم سخناني از بزرگان محسوب ميشه ولي از اونجايي اين جملات بدون نام ذكر شده صلاح ديدم كه تو تايپك مربوطه اش ننويسم .
بازم اگه شما صلاح ميبينيد ، و مشكلي در ذكر نام نميبينيد تايپك رو به قسمت مربوطه انتقال دهيد .
البته كتابي كه من دارم به همين عنوان ذكر شده و سخنان دانشمندان رو جداگانه ذكر كرده .
بازم تاييد و نظر نهايي با شماست .
تشكر از زحمات شما -
موفق باشيد .
:merci:


آره احسان جون....
همون طور که گرجی عزیز گفتن....
در تاپیک سخناني از بزرگان اسم دانشمند ذکر شده.... تو این تاپیک که اسمی وجود نداره؟؟؟


پس موردی نداره
تاپیک به کار خودش ادامه بده

GORJI
24-08-2009, 11:54
تمام شان و عظمت انسان در فکر و اندیشه ی اوست.چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود .وارد عمل شدن، بدون برنامه ریزی ،علت همه شکست هاست .بزرگان زاده نمی شوند - ساخته می شوندشکست وجود ندارد. مگر، در ذهن سازنده اش.

GORJI
24-08-2009, 11:55
فكر خوب، معمار و آفریننده است.بیاموزیم اندیشیدن را نه اندیشه ها را.هیچگاه زیر پایت را نگاه نکن وگرنه نخواهی جست.وقتی قلبت کوه آتشفشان است، چگونه انتظار داری در دستهایت گل بروید.
پیش از سحر تاریک است اما تاکنون نشده که آفتاب طلوع نکند به سحر اعتماد کنید

GORJI
24-08-2009, 11:56
كسی به فكر انتقام باشد، همیشه زخمهای خود را تازه نگه می دارد.به زبان اجازه نده كه قبل از اندیشه ات به راه افتد.زندگی باید پیوسته در حال بوجود آمدن و بوجود آوردن باشد والا باریست بر دوش انسان.عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد .برای آدم های بهانه گیر ، همیشه بهانه موجود است.

GORJI
24-08-2009, 12:09
در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است و بینوائی حقیقی خودخواهی! وینه
آغاز زندگی هر کسی، زمانی ست که جهت زندگی خود را تعیین می کند.
شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن که همیشه از آن برخوردار باشی!
زندگی سر گذشت در گذشت آرزوهاست
رنگین كمان حق كسانی ست كه تا آخر زیر باران می مانند

GORJI
24-08-2009, 21:10
تولد و مرگ اجتناب ناپذير است، فاصله بين اين دو را زندگي کنيم
اي کاش عظمت در نگاه تو باشد نه چيزي که به آن مي نگري
مرد بزرگ وقار دارد اما متکبر نيست و مرد کوچک تکبر دارد ولي وقار ندارد
ممکن است در تمام دنيا فقط يک نفر باشي، ولي براي بعضي افراد تمام دنيا هستي
تصميمات بزرگت را با قلبت بگير وتصميمات کوچکت را با عقلت

GORJI
24-08-2009, 21:15
پشيماني، اولين گام براي پوزش است.


استخوان بندي شهرها در ديوار است و بزرگداشت


نماز عشق ترتيبي ندارد چرا که با نخستين سر بر خاک گذاردن ، ديگر برخواستني نيست


آدم خودبين ، چاره اي جز فرود آمدن ، ندارد


يکي از بزرگترين خوشبختي ها ، خدمت بيشتر به مردم است

GORJI
24-08-2009, 21:16
ستايش ، هنگام نو رُستن را .
آه و بردباري ، ريشه هر ديوزاد ، و بد خويي را ، خواهد کَند .
آدم ماديگرا جادهاي احساسش ، کم رفت و آمد است
کليد رازهاي بزرگ ، در ژرفاي کمي نيست
گسستن دو همسر مي تواند خانداني را از هم بپاشد

GORJI
24-08-2009, 21:17
رويش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان مي دهد .
ناداني و پستي يک نفر در گذشته ، نمي تواند ميدان انتقام از خاندان او باشد

آدمياني مانند گل هاي لاله ، زندگي کوتاه در هستي و نقشي ماندگار در انديشه ما دارند

رازها در هنگامه شادي و بازي آدمي است . نکته فراموش شده جهان انديشه ، تعريف درست اين حالت هاست .
اين ديدگاه اشتباست که بپنداريم مرد توانا ، فرزندي همچون خود خواهد داشت .

GORJI
24-08-2009, 21:19
ريگهاي ساحل خرد ، نشيمنگاه پندارهاي پاک و شبانه توست
خرد ابتدا به انديشه پناه مي برد
پيوند پاک ، پيوندي ابدي است
آنانکه از رسيدن به ريشه ها هراس دارند ، در روزمرگي دست و پا مي زنند .
سخن بدون پشتوانه ، يعني گزاف گويي

GORJI
24-08-2009, 21:20
شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او ميدان بروز و رشد هنر را داده است
خودخواهي ، کاشي سادگي روانت را ، خواهد شکست
نگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار مي نامد ، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد
تمناي واپسين آدمي ، شناور شدن در بسامدهاي گيتي است .
کسي که درد روشنگري و بازگويي تجربه را ندارد خود نيز زماني براي بهره از آن را نخواهد يافت .

GORJI
24-08-2009, 21:21
براي کسب خرد ، سختي را بر خود هموار کن .
کژي و ناراستي ، شکاف و رخنه گاه انديشه اهريمن خواهد شد
تبار بي ريش سفيد ، همچون خانه بي سقف است
آدمي با کينه ، زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي کند
جفتت اگر پريد براي پريدن عجله نکن .

GORJI
25-08-2009, 09:09
صبر گذرگاه خوبی است ولی اطراق گاه خوبی نیستبا یک اراده قوی شرایط دیگر چندان اهمیت نداردسعی نکن کسی غیر از اونی که هستی باشی بکوش در کمال انچه هستی باشیهنگامی که در تاریکی قدم برمیداری گوش به روشنایی صدای او بسپارچه سکوتی دنیا را فرا می گرفت اگه هر کس به اندازه عملکردش صحبت میکرد!!!زندگی باید پرواز مسرت بخش در بین عقابها باشد نه دویدنی جنون امیز در میان موش ها

GORJI
25-08-2009, 09:11
نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابر است با نیروی 99 نفر که به ان علاقه مندنداگه یه روز به یه در بزرگی رسیدی که یک قفل بزرگ داشت نترس و نا امید نشو چون اگه قرار بود قفل باز نشه جای در دیوار بودلحظه ها را میگذرانیم تا به خوشبختی برسیم غافل از اینکه خوشبختی در ان لحظه های بود که گذراندیماز اهسته راه رفتن نترس از ایستادن بترسزمانی که دقیقا خود را همان گونه که هستیم دوست بداریم و ب÷ذیریم همه چیز بر وفق مراد ما خواهد شد

GORJI
25-08-2009, 09:12
زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است.تا در ان دوست نباشد همه در ها بسته استان چرا که محکوم کنی از دست میدهی و هرچه را باور کنی به دست می اوریهر وقت در سخت ترین شرایط زندگی گیر کردی فقط بگو:*خدایا باید چه درسی از این وقایع بگیرم*افتادن در گل و لای ننگ نیست. ماندن در ان ننگ استافکار بزرگ داشته باش،اما از شادیهای کوچک لذت ببر

GORJI
25-08-2009, 09:13
در سراسر جاده زندگی،توقف ممنوع

همواره به یاد داشته باش،موفقیت یک نقطه نیست بلکه جریانی است پیوسته

۹۹ درصد نگرانیهای ما مربوط به مسائلی است که هرگز اتفاق نمی افتند،پس شاد باش

اگر میخواهی مانند عقاب پرواز کنی با بوقلمون همراه نشو

مالکیت اسمان را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند

GORJI
25-08-2009, 09:14
همیشه از خودت به خوبی یاد کن و زندگی را ان طور که دلخواهت هست تصور کن

تفاوت عمق اقیانوس و برکه از بزرگی ماهیهای که بیرون می ایند مشخص میشود

فقط کسی طعم دلتنگی را میفهمد که طعم وابستگی را چشیده باشد

عشق ان نیست که دو نفر به هم نگاه کنند عشق ان است که هر دو به یک سو بنگرند

دلهای بزرگ و احساس های بلند عشق های زیبا و با شکوه می افرینند

GORJI
25-08-2009, 09:16
به جای اینکه به تاریکی دشنام بدهیم بهتر است شمعی بیفروزیم

موفق کسی است که با اجرهایی که به سمتش پرتاب میشود بنایی محکم بسازد

روز را با خنده شروع کن تا زندگی با خنده در دستانت شکوفا شود

پایان دادن به گفتگوهای درون یعنی رسیدن به ارامش

اگر به دنبال دوست بی عیب بگردیم هیچ وقت دوستی نخواهیم داشت

GORJI
25-08-2009, 09:18
در کارها استوار باشید تا به نتیجه برسید .عمر شما زمان شماست به باطل هدرش ندهید .دانستن آنچه که میدانی اولین گام رسیدن به آن چیز است .کسی که از سرنوشت خود شکایت کند از کوچکی و ناچیزی خود شکایت کرده است .برای اینکه دروغگو پند بگیرد حقیقت را بگویید .

GORJI
25-08-2009, 09:19
کسانی که همیشه سوار بر مرکب کذشته هستند به هیچ جا نمی رسند.اگر میخواهید به حرفتان عمل کنند از خود شروع کنید.کسی که روز شکست هم بخندد مردی واقعا قوی است .تفاوت بین خوب و عالی حاصل تنها اندکی تلاش مضاعف است .پیروزی مطلق به کسانی است که پیش از دیگران استقامت دارند .

LIDA
25-08-2009, 09:29
قانون طلایی:فراموش نکن: گاهی اشتباهی جزئی ، رشدی عظیم به همراه دارد!فراموش نکن: انسان تنها موجودی است که قدرت خندیدن به او عطا شده است!فراموش نکن: مردم هر روز خدا را می بینند ،فقط او را تشخیص نمی دهند!فراموش نکن: انسان مانند رودخانه است،هر چه عمیق تر باشد ارام تر است!فراموش نکن: شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است!.

GORJI
25-08-2009, 18:06
شجاعت نخستين شرط پيروزي است.مردن مانند به دنيا امدن امري طبيعي و عادي است.در عالم چيزي بالاتر از عشق نمي بينم.بي مصرف ترين روز ها روزي است که در ان نخنديده باشيم.نيکي، بيش از هر چيز مردم را خلع سلاح ميکند.

GORJI
25-08-2009, 18:07
در سينه خود شراره اسماني پنهان کردم کهنامش،وجدان استپيروزي به دور انديشي استکتاب جام جهان نماست.چند مگس ،؛هرگز اسب چابک را از دويدن باز نمي دارد.نيشان چه براي انسان ها در جهان مهم مي باشد ، انجام وظيفه است.

GORJI
25-08-2009, 18:08
هرچه تازه اي که مي اموزي ، به تو شخصيت تازهي مي دهد.به انچه هستيد و ان چه در توان شما وديعه است، فکر کنيدبزرگان هميشه عشق بزرگي نيز در سر داشته اند.تفاوت گل زيبا و علف هرز در داوري و قضاوت شما نهفته است.مُردن در حال ايستاده ، بهتر از زيستن در حال زانو زدن است.

GORJI
25-08-2009, 18:11
بردباري،بهترين وسيله براي رفع هر نوع ناراحتي است.کسي که متحمل مصيبت هاي سخت شود ، مرد است.در جهان، يگانه مايه نيک بختي انسان،محبت استان چنان رفتار کن که رفتار تو بتواند قانون کلي شود .خداوند فراموشي را آفريد، تا غير او را فراموش کنيم.

GORJI
25-08-2009, 18:13
بهترين مترجم کسي است که سکوت ديگران را ترجمه کند
جامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نيست اما بلعش وحشتناک است
اين يک اصل غيرقابل ترديد است : کساني که دائما از شرافت حرف مي زنند از آن بويي نبرده اند
آنکه پرنده نيست نبايد بر پرتگاه آشيانه سازد
شنا کردن در جهت جريان آب، از عهده ماهي مرده هم بر مي آيد.

GORJI
25-08-2009, 18:15
بخشش توست كه بخشش هاي فراواني را در پي مي آورد
در بن بست هم راه آسمان باز است ، پرواز بياموزشيشه ي دل را شکستن احتياجش سنگ نيست اين دل با نگاهي سرد پرپر مي شود
هرگز عشق را گدايي نکنيد زيرا هيچگاه چيز با ارزشي به گدا داده نمي شود
خنده آدم ها هميشه از دلخوشي نيست . گاهي شکستن دلي کمتر از آدم کشي نيست .

GORJI
26-08-2009, 20:13
کساني که به شهود دلايل منطقي را متصل مي کنند راه به خطا رفته اند
مردان بزرگ فقط آرمان هاي خود را نمايش داده اند.شباهنگام براي خانواده و نزديکانت نامه بنويس و در روز براي اربابان و سرپرستان .
يک آموزگار خام مي تواند مدتها شاگردان خويش را سرگردان کند
هنگامه رهايي اهريمن ، هنگام دربند شدن توست

GORJI
26-08-2009, 20:14
آينده از آن کساني است که به استقبالش مي روند
بايد بر فريب حواس خود پيروز شويمبشر را مشتاق زندگي ساده و همراه با رياکاري اخلاق گرايانه مي بينم.
ذهن واند يشه مسئول به خطا افتادن بشر است.
بشر به دليل خواست " قدرت " به دنبال شناخت است نه به دليل تشنگي عقل ناب

GORJI
26-08-2009, 21:49
کار، عشقی قابل رؤیت است.آنکه روزگارش به تنبلی گذشت دچار حسرت و پشیمانی گشت.دیروز را فراموش کنید، امروز کار کنید، به فردا امیدوار باشید.زندگی شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست بگیرید.
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید.

GORJI
27-08-2009, 18:06
آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز ، مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد بر راستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی استدوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است.خنده فراوان و بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی است.
اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.

GORJI
27-08-2009, 18:07
صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند .
برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .جایی که شمشیر است آرامش نیست .
ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .

GORJI
27-08-2009, 18:08
اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .
نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.
گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .
فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ، با تلنگری فرو می ریزند
اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

GORJI
27-08-2009, 18:10
جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند
آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .
اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم .
پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .

GORJI
27-08-2009, 18:11
آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است .آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارندپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر استهیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید
پیام آوران باورهای پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند .

GORJI
27-08-2009, 18:14
چقدر دیر متوجه می شویم زندگی همان لحظاتی ست که زود گذشتنش راآرزو می کنیم
—————————
زندگی آنچه زیسته ایم نیست .بلکه چیزیست که به یاد می آوریم تا روایتش کنیم
—————————–
به مشکلهایتان بخندید تا همیشه موضوعی برای خندیدن داشته باشید
——————————–
زندگی را جشن بگیر…. دیروز رفته است،فردا شاید هرگز
نیاید،تنها چیزی که داری،همین لحظیه حال است…
——————————-
با طوفانی از موفقیت نسیمی از آرامش ایجاد کنید و از زندگی خود یک شاهکار بسازید.

GORJI
27-08-2009, 18:16
زندگی هدیه خداست به تو. طرز زندگی کردن تو، هدیه ی توست به خدا
باز کن پنجره را… خواهی دید که آسمان نیز چون دل من، بارانی است

میزی برای کار؟ کاری برای تخت؟ خوابی برای جان؟ جانی برای مرگ؟ مرگی برای یاد؟ یادی برای سنگ؟ این بود زندگی
دنیا را بد ساخته اند……… کسی را که دوست داری،تورادوست نمی دارد. کسی که تورا دوست دارد ،تو دوستش نمی داری اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئین …..هرگز به هم نمی رسند و این رنج است . زندگی یعنی این…….؟؟
جوانان در لذت بردن از زندگی چنان عجول هستند که گویی دیگر وقتی برایشان باقی نیست و پیرها چنان آرام زندگی می کنند که گویی ده ها سال دیگر زنده خواهند بود!

GORJI
27-08-2009, 21:35
*هر کس که مرتکب اشتباهی نشده اکتشافی هم نکرده است*اگر در باره آینده نیندیشید یقینا آینده ای هم نخواهید داشت*علم گنج وکلید آن سوال است,پس سوال کن


*برای کسی که آهسته و پیوسته میرود هیچ راهی دور نیست*دروغ مثل برف است که هرچقدر آنرا بغلتانی بزرگتر میشود

GORJI
27-08-2009, 21:37
زندگی کوتاه ترازآن است که به خصومت بگذرد و قلبها گرامی تر از آن هستند که بشکنندفردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیاگر خودتان را برای آینده آماده نسازید بزودی متوجه خواهید شد که مدیری متعلق به گذشته هستید.سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است بلکه نگرانی از آن,انسان را از بین میبردکاش میگفتی چیست آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست

GORJI
27-08-2009, 21:38
*کامل بودن لازمه عشق نيست ، ولي صداقت هست.
*امروز بر اساس خاطره ديروز داوری نکن.*راز شادی در لذت پاک بردن از چیزهای ساده است.*کسی که به فکر انتقام باشد همیشه زخم های خود را تازه نگه میدارد.*یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.

GORJI
27-08-2009, 21:40
نگذار بدی ها بر شما مسلط شوند،سعی کنید بر بدی ها تسلط یابید.به شخصی که به هیچ کس اعتماد ندارد اعتماد نداشته باش.
آنكسي كه از رنج زندگي بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود.
خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم.
هر چه شما را نمي شكند شما را قوي تر مي كند.

GORJI
27-08-2009, 21:41
با چوبی که در جوانی گرد آوردید در کهنسالی گرم خواهید شد.
خیرخواه باش تا خدا هم برات همیشه خیر و خوشی را بخواهد.
چه حقير است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را ميان ديده و دنيا قرار داده و هيچ نمی بيند جز خطوط باريک دستانش. در خانه نادانی ، آينه ای نيست که روح خود را در آن به تماشا بنشيند
وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد
نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز

GORJI
27-08-2009, 21:43
1.زندگی یعنی بالا رفتن از سر بالایی نه پایین آمدن از آن,کسی که پایین می آید زندگی را میبازد
2.کار بزرگ وجود ندارد به شرطی که آنرا به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم
3.خواستن نه به معنای میل داشتن , آرزو کردن و امیدوار بودن است بلکه به معنای عمل کردن است
4.هر چه تعداد خدمتکاران کمتر باشد نوع خدمت بهتر خواهد بود5-. کارهای بدون هدف مشخص نتیجه مشخصی هم ندارد

GORJI
27-08-2009, 21:45
شانس واقبال به معنای استفاده به جا از موقعیتهای پیش آمده است
عادت بد اول مسافر است دوم میهمان و سوم صاحبخان
ارده ضعیف همواره به صورت حرف و گفتارخودنمائی میکنداما ارده قوی در عمل وکردار
وقتی انسان اطمینان چندانی به خود ندارد دیگران نیز انتظار زیادی از او نخواهند داشت
هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید زیرا امروز همان فردایی است که منتظرش هست

GORJI
28-08-2009, 11:09
• كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• هركه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• كسی كه به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• اینكه ما گمان می‌كنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است كه برای
خود عذری آورده باشیم

GORJI
28-08-2009, 11:10
• اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كند دیگران را فریب داده است

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

GORJI
28-08-2009, 11:11
• وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید

GORJI
28-08-2009, 11:12
• امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• آنچه شما درباره خود فكرمی كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است كه دیگران درباره شما دارند

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست

GORJI
28-08-2009, 11:14
• آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست

GORJI
28-08-2009, 12:34
• انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• دشوارترین قدم، همان قدم اول است

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

GORJI
28-08-2009, 12:35
• اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


•افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

• كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید

GORJI
28-08-2009, 12:37
• آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
• وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


• سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ


*گفته ها را بايد با روح شنيد نه با گوش .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

*نه زمستانی باش که بلرزانی و نه تابستانی باش که بسوزانی بهاری باش که برویانی

GORJI
28-08-2009, 12:39
نفس خود را مراد مده كه بسيار خواهد
خود شناسي را سرمايه بزرگ دان و از دشمن دوست روي حذر کن
دشمنانت اگر چه حقير باشند از آنان حذر كناز دشمن خانگي بسيار بترس
گلها جواب زمینند به سلام آفتاب

GORJI
28-08-2009, 19:48
از نيكان برادري گير , از معصيت بگريز
چون پيش بزرگان و هنرمندان بنشيني همه گوش باش و
چون سخن گويند تو خاموش باش

سرمايه ي عمر را مغتنم شمار

نادان را زنده مدان

GORJI
28-08-2009, 19:49
در آن را كوش تا زنده شوي و دست مي جنبان تا كاهل
نشوي و روزي از خدا يتعالي دان تا كافر نشوی


صحبت با خردمندان دار
پاي از گليم خود دراز مكن

به ظاهر هر كسي فريفته مشو

GORJI
28-08-2009, 19:50
به عيب خود بينا باش تا به جايي بر سيمشورت با دشمن مكن و چون كردي از گفت او حذر كنخود را از معتمدان گردان تا همه به تو اعتماد كنندبه زيارت مردگان و زندگان بروراحت را از رنج طلب , خلق را دوست دار و مال را دشمن

GORJI
28-08-2009, 19:52
در جهانگردي سلاح و سخاوت را مدار ساززندگي مانند جدولي است كه وقتي همه ي خانه هاي ان پر شود جايزه اش مرگ است!!!!!!زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد من و تو برود....
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارند به اندازه ی عشق
همواره به یاد داشته باش که فراموش کنی آنچه که اندوهگینت می کند اما فراموش مکن که به یاد داشته باشی آنچه که خوشحالت می کند

GORJI
28-08-2009, 19:54
زندگی تلخ تر از چیزی که میبینیم شیرین تر از چیزی که هست ....!!!
زندگی برگ بودن در مسیر باد نسیت امتحان ریشه هاستهميشه حرفي رو بزن که بتوني بنويسيش، چيزي رو بنويس که بتوني پاشو امضا کني، چيزي رو امضا كن كه بتوني پاش بايستي.
زندگی رسم خوشایندی است
برخی جسم را تنها چوب لباسی ای می بینند که یک عمر باید لباس های رنگارنگ به آن آویزان کرد.

GORJI
29-08-2009, 16:26
* من‌ به‌ خاط‌ر سوء ظن و بدگماني، كيفر نميدهم‌.* تو را از عجله‌ و شتاب‌ در سخن‌ و كار نهي‌ ميكنم‌.* خداوند به‌ مردم‌ پناه‌ داده‌ تا از ستم‌ دور باشند.* زمامداران‌ بوسيله‌ ظ‌لم‌ آزمايش‌ ميشوند.*با توده‌ جماعت‌ باشيد، چراكه‌ دست‌ خدا با جماعت‌ است‌.

GORJI
29-08-2009, 16:27
* انسان‌ به‌ نعمتي‌ نميرسد مگر اينكه‌ نعمت‌ ديگري‌ را از دست‌ ميدهد.* از قرض‌ كردن‌ بپرهيزيد* قرض‌ كردن‌ زبوني‌ و خواري‌ است‌.* غم‌ وغصه‌ نيمي‌ از پيري‌ است‌.* قصاص‌ و انتقام‌ قبل‌ از جنايت‌، درست‌ نيست‌.

GORJI
29-08-2009, 16:28
* دانش‌ نگهبان‌ توست‌، در حاليكه‌ تو ثروت‌ را بايد محافظت‌ كني.
* بي‌ ارزشترين‌ مردم‌، كم‌ دانشترين‌ آنهاست.
* دانشمندان‌، به‌ علت‌ كثرت‌ نادانان‌ غريبند.
* مرگ‌ بزرگ‌ همان‌ فقر و بينوايي‌ است.
* فقر و تنگدستي، مرد باهوش‌ را گنگ‌ و لال‌ ميكند.

GORJI
29-08-2009, 16:29
* هرگز ياور ستمكار نباش‌.
* حكمت‌ را با نااهل‌ نگوييد كه‌ به‌ حكمت‌ ستم‌ كرده‌ايد.
* به‌ گوينده‌ نگاه‌ نكن‌، حرف‌ را در نظ‌ر بگير.
* بزرگواري‌ با خرد و ادب‌ است‌، نه‌ با اصل‌ و نسب‌.
* عقل‌ و خرد، شمشير برنده‌ايست.

GORJI
29-08-2009, 16:30
* شگفتا! آيا خـلافت‌ و حـكومت‌ با رفاقت‌ و خويشي‌ هم‌ ميشود ؟!
* عدالت‌ زمامدار نيكوتر از خير روزگار است.
* هرگز كسي‌ را به‌ مبارزه‌ و جنگجويي‌ دعوت‌ نكن.
* روز دادستاني‌ و عدالت‌ از ظ‌الم‌، سختتر از روز ستم‌ بر ستمديده‌ است.
* حكومت‌ خود را با ريختن‌ خون‌ حرام‌، استوار نكن‌.

GORJI
29-08-2009, 16:31
* عبرتها چه‌ بسيار است‌، ليكن‌ پند گرفتن‌ كمتر است.
* اگر درباره‌ كسي‌ مشكوك‌ باشيد، به‌ دوستانش‌ نگاه‌ كنيد.
* هر تنفس‌ انسان‌ گاميست‌ كه‌ بسوي‌ مرگ‌ بر ميدارد.
* مردم‌ دشمن‌ چيزهايي‌ هستند كه‌ نميدانند.
* بهترين‌ زهدها، پنهان‌ داشتن‌ آن‌ است.

GORJI
29-08-2009, 16:33
* دوري‌ و جدايي‌ دوستان‌ ، غربت‌ و تنهايي‌ است.
* حاجت‌ از دست‌ دادن‌ بهتر كه‌ از نااهل‌ خواســتن‌ !
* آرزوهايتان‌ را به‌ كساني‌ متوجه‌ كنيد كه‌ دلهايتان‌ آنها را دوست‌ دارد.
* شكيبايي‌ مركبي‌ است‌ كه‌ خسته‌ نشود.
* شخصيت‌ مرد زير زبان‌ اوست‌.

GORJI
29-08-2009, 16:34
* من‌ گواهي‌ شخص‌ فاسق‌ را جز عليه‌ خودش‌ قبول‌ نميكنم‌.
* نيكي‌ و احسان‌ را جز آدم‌ نادان‌ رد نميكند.
* يتيم‌ را با آنچه‌ كه‌ فرزندان‌ خود را ادب‌ ميكني‌، تاديب‌ كن.
* آنكس‌ كه‌ تو را بيم‌ دهد، مانند كسي‌ است‌ كه‌ تو را مژده‌ دهد.
* دشمن‌ دانا از دوست‌ نادان‌ بهتر است‌.

GORJI
29-08-2009, 16:36
* زشت‌ ترين‌ سخن‌ راست‌، ستايش‌ انسان‌ از خويشتن‌ است.
* بهترين‌ گفتارها آن‌ است‌ كه‌ عمل‌ تصديق‌ كند.
* هركه‌ نيكي‌ را از بدي‌ نشناسد، از چهارپايان‌ است‌ !
* بايد مردم‌ در برابر حق‌ نزد تو مساوي‌ و يكسان‌ باشند.
* بر برادر تو همان‌ حقي‌ است‌ كه‌ تو داري.

GORJI
29-08-2009, 16:37
* قناعت ثروتي است كه پاياني ندارد.
* هر كه خود را بشناسد، خدا را شناخته است.
* شجاع ترين مردم آن است كه حرف حق را بزند.
* بزرگترين جهاد‌، مبارزه با نفس است.
* شمشير آخته‌ دردست‌ مرد شجاع‌، عزيزتر از سخن‌ راست‌ نيست‌.

aslani112
29-08-2009, 16:50
ssسلام محمدرضا نمي دونم چرا اسمت را گرجي گذاشتي من هم گرجم خوشحال مي شوم بشناسمت georgian112@gmail.com به گرجي زنده باد ბომარჯოს

LIDA
29-08-2009, 21:31
در ميدان عشق قاتل و مقتول محبوب يكديگرند.كسي كه هدف هاي بزرگ دارد بزرگ مي ميرد.بقا از آن خداست باور نداريد از گذشتگان بپرسيد.
ارزانترين و زيباترين آرايش صورت لبخند استامروز فرصتي است براي جبران ديروز و ساختن فردا.

LIDA
29-08-2009, 21:32
اي انسان بمان براي ساختن و نساز براي ماندنجهان بزرگتر از آن است كه با كار تو خراب شود با گناه خود را خراب نكنغرور انهدام است مغرور نباشزندگي ساختني است نه گذراندني.همه انسان ها در شهر خيال خويش اسطوره هايي منحصر به فردند.

LIDA
29-08-2009, 21:33
هر كس در هنگام شكست ها نشكند پيروز است.همه از عشق دم مي زنند اما عاشقان در سكوت مي ميرند
دوست جديد دنياي جديد استچاله شكست پر است از انسان هاي تندرولبخند طاق نصرتي بر دروازه دل است.

LIDA
29-08-2009, 21:35
مطالعه يك كتاب تجربه يك زندگيستچشم دروغگو بيشتر از معمول پلك مي زندحقيقت رنگ كردن مردم عينكي شدن خود استگرفتار گناه ، اسير هر دو عالم است.غرور از فرشته شيطان ، و تواضع از خاك ، انسان مي سازد.

LIDA
29-08-2009, 21:36
خدا را بخوان تا خدا تو را از خواندني ها قرار دهددل تاري است كه وقتي بشكند بهتر مي نوازد.دل تنها عضوي است كه با نگاه لمس مي شودزني كه جواهر است از جواهرات براي خويش بت نمي سازد.كودكان خوبند اگر خلاف كردند بزرگترها را ادب كنيد.

GORJI
30-08-2009, 17:38
آن هنگام که دست ياري به سوي کسي دراز مي کني، مواظب باش که مشت بر دهان ديگري نکوبي


درختي بکار، علف هاي هرز را وجين کن و از کثيفي دستانت خم به ابرو نياور


همواره با حقيقت همراه باش


هرگز خود را در درجه آخر اهميت قرار ندهبراي دشمني که در حال فرار است ،بايد پلي از طلا ساخت

GORJI
30-08-2009, 17:39
مشتاق باش، نه حسود
بخش اعظم زندگي ات را به شادي و نشاط اختصاص بده تا به عصبانيت و اندوه

حداقل روزي يک بار در گوشه اي بنشين و هيچ کاري نکن
يادت باشد: آن صدائي که مي گويد تو از عهده انجام کاري برنمي آئي، همواره کذب محض است
هر سال روز تولدت را جشن بگير و اهميتي نده که وارد چندمين بهار زندگي ات مي شوي

GORJI
30-08-2009, 17:40
براي خنديدن يا ابراز شادماني کردن منتظر کسي نباشبه ياد داشته باش که يک هم، يک عدد استبه هنگام فرو افتادن ها، موفقيت هايت را ارج گذارهنگام صحبت با کسي که به او عشق مي ورزي در چشمانش خيره شوخود را شريک پيروزي هاي ديگران بدان

GORJI
30-08-2009, 17:41
پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانندهنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است
بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آیداگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی
پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .

GORJI
30-08-2009, 17:43
هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشیبرای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشتهیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است
بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است

GORJI
31-08-2009, 17:23
تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازنددر بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کنددر دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گامهیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهداگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن

GORJI
31-08-2009, 17:24
پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند
خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .
دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند
سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است .
گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد

GORJI
31-08-2009, 17:25
پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی
میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر
خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی
همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی

GORJI
31-08-2009, 17:26
میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماستهیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم
اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن
بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است
خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند

GORJI
01-09-2009, 17:10
دروغ مثل برف است که هرچقدر آنرا بغلتانی بزرگتر میشودآدم نادان در کار همه دخالت میکند بجز خودزندگی کوتاه ترازآن است که به خصومت بگذرد و قلبها گرامی تر از آن هستند که بشکنندفردا طلوع خواهد کرد حتی اگر نباشیم
نوعی زندگی کنید که مردم از صمیم قلب به شما احترام بگذارند نه از روی احتیاج - وترس

GORJI
01-09-2009, 17:14
- تغییرات غیر اصولی هرج ومرج ایجاد میکند و تغییر نکردن پوسیدگی- خداوند به هر پرنده ای دانه میدهدولی آنرا داخل لانه اش نمی اندازد- هرگز چیزی تغییر نیافته این ماییم که عوض میشویم

کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت میکندرمز سلامتی قرار دادن کمی هیجان به جای آسایش است

GORJI
01-09-2009, 17:15
همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید باز گشاینده در باشدهمیشه باید دنبال خطای سیستم بود نه خاطیآفتاب به گیاهی حرارت میدهد که سر از خاک بیرون آورده باشدپیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیمی بگیری با چند نفرکسی که به امید شانس نشسته باشد سالها قبل مرده است

GORJI
01-09-2009, 17:16
رمزموفقیت شما در این است که کار وحرفه را استراحت خود قرار دهید
یا خاموش باش یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر است
انسان تا حصار اطراف خود را خراب نکند نمی داند که زندانی بوده استکارهای هوشمندانه را پاداش دهید هر چند همراه با خطا بوده است
از مخالفت نهراسید بادبادک زمانی با لا میرود که با باد مخالف مواجه شود

GORJI
02-09-2009, 16:09
دروغ مثل برف است هر چقدر آنرا بغلتانی بزرگتر میشود

برای کسی که آهسته وپیوسته میرود هیچ راهی دور نیست

آنکه انتقام میگیرد یک روز خوشحال است وآنکه می بخشد یک عمر

علم گنج و کلید آن سوال است ، پس سوال کن

بدست آوردن آنچه آرزو میکنیم ،موفقیت است و نخواستن بیش از آنچه داریم خوشبختی است

GORJI
02-09-2009, 16:10
اگر درباره آینده نیندیشید یقینا آینده ای هم نخواهید داشت

تجربه را نمیشود هرگز روی رختخواب نرم و معطر و نازبالش پر قو بدست آورد

زندگی کوتاهتر از آن است که شما بخواهید وقت خود را صرف تشویش و نگرانی کنید

هیچ فرقی بین مرگ وزندگی بی کار وتلاش وجود ندارد

اشتباه کردن یک عمل انسانی و تکرار آن عملی حیوانی است

GORJI
02-09-2009, 16:11
عروس زندگی کار است که اگر بتوانی داماد این عروس شوی مسلما فرزندانتان سعادت خواهد بود

دانا به کار خود توکل میکند و نادان به آرزوی خویش

تنها چیزی که بین تمام مردم جهان از همان روز اول به مساوات تقسیم شده است همانا مرگ است

کار کن پیش از آنکه نیازمندی به کار وادارت کند

زندگی همچون خوابی است که عشق رویای شیرین آن است

GORJI
02-09-2009, 16:12
همانا گوینده ماهر همان شنونده زبر دست است

یاد بگیریم کمتر صحبت کنیم تا زودتر به مقصد برسیم

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند بهتر که سخن گویی وخاموشت کنند

آنهایی که کار امروز را به فردا موکول میکنند مطمئنا کار فردا را به روز بعد موکول خواهند کرد

آنجا که نتوان قوانین را با پول و ثروت خرید سرزمین طلائی است

GORJI
02-09-2009, 16:13
از این جهت میوه بالای درخت در نظرمان لذیذ جلوه میکند که دستمان به آن نمیرسد

آدم نادان در کار همه دخالت میکند جز خود

خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن

سخن داروئی را ماند که اندک آن سود دهد و زیادش کشنده باشد

فقیر از برخی نعمتهای دنیا محروم است ولی خسیس از همه نعمتهای دنیا

GORJI
02-09-2009, 16:14
دنیا اطاق انتظار سعادت است همه در این اطاق جمع می شوند ولی به کمتر کسی اجازه ملاقات داده میشود

فقری جانکاه تر از نادانی،ثروتی بیشتر از خردمندی و عبادتی عظیمتر از تفکر وجود ندارد

اگر میخواهید ریشه خطاها و رذائل را براندازید سپاهی باید که سربازان آن مادران باشند


سکوت گفتاری است که هرگز دچار خطا و اشتباه نمی گردد

دست سرنوشت ارباب ترسوها و بنده جسوران است

GORJI
03-09-2009, 11:35
از درخت سکوت میوه آرامش آویزان است

مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را هدایت می نماید

انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال میکند دیگران را فریب داده است

کسی که اندرز را ارزان رد کند ، طولی نمی کشد که پشیمانی را با قیمت گرانی خریداری خواهد کرد

اولین اغفال سیگار این است که هنگام کشیدن آن در عین بیکاری تصور میکنیم کاری انجام می دهیم

GORJI
03-09-2009, 11:36
فایده ای که عاقل از دشمنانش می برد بیش از سودی است که نادان از دوستانش می برد

هر که با بدان نشیند اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم شود

سخاوت در زیاد دادن نیست بلکه در به موقع دادن است

با گشوده شدن هر مدرسه ای در زندانی بسته میشود

تشویش و نگرانی بهترین استعداد های انسانی را بیدار میکند

GORJI
03-09-2009, 11:37
برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی روشن کرد

با کار کردن ، فرسوده شدن و از بین رفتن بهتر از باقی ماندن و زنگار بستن است

آنچه شما درباره خود فکر میکنید مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند

کسی که سدهای دیرین را بیهوده شمارد و ویران کند بی گمان گرفتار فاجعه طغیان آب خواهد شد

قناعت کیمیایی است که هر چه را لمس کند ، طلا میشود

GORJI
03-09-2009, 18:09
چشمان کسانی که دروغ می گویند یا بازتر از حد معمول است یا دائما چشمهای آنان به نقاط مختلف حرکت
می کند. در عین حال آنها معمولا از نگاه مستقیم به شما احساس ناراحتی می کنند و سعی می کنند
مستقیما به شما نگاه نکنند.گاهی اوقات افراد دروغکئ بخشی از صورت یا دهانشان را هنگام حرف زدن می پوشانند.
فرد دروغگو معمولا هنگام حرف زدن حرکت اضافی زیادی از خود بروز می دهد.
آدم های دروغگو معمولا پر حر ف هستند و در مورد هر چیزی اظهار نظر می کنند.افراد دروغگو معمولا کسانی هستند که در زندگی شخصی یا خانوادگی دچار مشکل هستند. پس در مورد
حرفهای چنین افرادی بیشتر دقت نمایید.

GORJI
03-09-2009, 18:10
خود را بشناسیدبه خودتان ارزش بدهید و به خود اعتماد داشته باشید.
بیش از حد توانتان کار نکنیداز افراد منفی دوری کنیدمثبت فکر کنید

GORJI
03-09-2009, 18:11
ورزش ورزش ورزشبخشی از اوقاتتان را تنها بگذاریدبه دیگران کمک کنید و اجازه دهید دیگران به شما کمک کنند.
ارتباط و مراوداتموقع احتیاج , کمک بطلبید

GORJI
03-09-2009, 18:12
1- دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو . بلکه برای شخصیت که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.
2- هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.
3- اگر کسی تو را آن طور که تو می خواهی دوست ندارد به این معنا نیست که تو با تمام وجودش دوست ندارد.
4- دوست واقعی تو کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.
5- بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی ولی بدانی هرگز به او نخواهی رسید.

GORJI
03-09-2009, 18:13
6- هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی ناراحتی , چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.
7- تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد همه دنیا هستی.
8- هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران.
9- شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را بدین
ترتیب وقتی یافتی بهتر میتوانی شکر گزار باشی.
10- به چیزی که گذشت غم مخور , به چیزی که پس از آن خواهد آمد لبخند بزن.

GORJI
03-09-2009, 18:14
همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن . فقط مواظب باش به
کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.خود را به فردی بهتر تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی , قبل از اینکه شخص دیگری را
بشناسی و توقع داشته باشی که او تو را بشناسد.زیاده از حد خود را تحت فشار مگذار. بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که توقع نداریدوست معمولی هرگز نمی تواند گریه تو را ببیند.دوست واقعی شانه هایش از گریه تو تر خواهد بود

GORJI
03-09-2009, 18:16
دوست معمولی اسم کوچک والدین تو را نمی دانددوست واقعی شاید تلف آن ها را جایی نوشته باشد.دوست معمولی یک جعبه شکلات برای مهمانی تو می آورد.دوست واقعی زودتر به کمک تو می اید و تا دیر وقت برای تمیز کردن می ماند.دوست معمولی از دیر تماس گرفتن تو دلگیر و ناراحت می شود.

GORJI
03-09-2009, 18:17
دوست واقعی می پرسد که چرا نتونستی زودتر تماس بگیری؟دوست معمولی دوست دارد به مشکلات تو گوش دهددوست واقعی سعی در حل آن ها می کنددوست معمولی مانند یک میهمان عمل می کند و منتظر می ماند تا ار او پذیرایی شود.دوست واقعی به سوی یخچال رفته و از خود پذیرایی می کند.

GORJI
03-09-2009, 20:59
1- کینه و نفرت را مسموم و عفور بخشش همانند پاد زهری است که روح را درمان می کند


2- طرز فمر خود را عوض , و به خدا توکل کنید.


3- مردم را به چشم دوست ببینید نه دشمن. زندگی با چنین احساسی , شیرین تر و لذت بخش تر است.


4- به ضمیر نا هوشیار خود تلقین کنید که از عهده انجام هر کاری بر می آیید.


5- ایمان بیاورید که زندگی شما سرشار از شادی و امید است.

GORJI
03-09-2009, 21:00
- ترس را از وجودتان برانید و جای آن را با امید و آرزئهای شیرین عوض کنید و تسلیم افکار موهوم و پست
نشوید.


- هر بلایی که به سرمان می آید , به دست خودمان است. پس در انتخاب اهداف و عملکرد تان دقت بیشتری
داشته باشید.


- هر انسانی در وجودش عامل شفا بخش هستی نهفته است . هر گونه ترس و اضطراب را از خود برانید تا
نیروی هستی هر درد و مرضی را از خود و وجودتان پاک کند.


- با تفکر درباره افرینش ,عقده حقارت و احساس خود کم بینی را در خودتان از بین ببرید.


- انسان بر پایه ایمان خود , هر چه می خواهد به دست می اورد. کافی است به موضوعی خوشایند فکر کنید ,
دیری نمی گذرد که نتایج آن را خواهید دید

GORJI
03-09-2009, 21:01
بهتر است آقا و خانم میزبان در در انتهای میز نهار غذا خوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.- زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزاد باید در کنار یکدیگر بنشیند.-باید سعی شود که گروهای سنی در کنار یکدیگر بنشینند به طوری که بزرگت ترهای فامیل در راس میز و
جوانتر ها در سمت دیگر.- غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد و ظروف غذا باید از سمت راست مهمانها
جمع آوری کرد.
- پیش از آن که میزبان شروع به صرف غذا نکرده نباید شروع به صرف غذا کرد

GORJI
03-09-2009, 21:02
-اگر چیزی روی میز خواستید و دستتان نمی رسد خودتان سعی نکنید آن را بردارید بلکه از فردی که نزدیک
است بخواهید آن را به شما بدهد.- هنگامی که غذا خوردنتان تمام شد هیچ گاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید .این عمل خلاف آداب و
معشرت است.
- برای بریدن و خرد کردن غذا چنگال را به دست چپ و کارد را با دست راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را
که می خواهید ببرید محکم نگه دارید و با چاقو آن را ببرید سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.
- هیچ گاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه نزنیدواین عمل باعث بی احترامی به میزبان و آشپز است.
-هیچ گاه سر میز غذا سیگار روشن نکنید.

GORJI
03-09-2009, 21:03
-هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچ
کاه هنگام صرف غذا آرنج را روی میز قرار ندهید.
- هیچ گاه سوپ را برای این که سرد شود فوت نکنید. بلکه صبر کنید تا خودش خنک شود.
- غذاهایی که شما مجازید با دست بخورید عبارتند از : تکه نان , بلال , گوشت دنده, بال و استخوان مرغ ,
ساندویچ , میوه های کوچک, شیرینی , سیب زمینی سرخ کرده, چیپس و پیتزا.
- هیچ گاه کارد و چنگال و قاشقی که استفاده می کنید مجددا روی میز قرار ندهید, بلکه آن را روی بشقاب
بگذارید.- اگر قاشق یا کارد و چنگال شما به زمین افتاد آن را بردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را
درخواست کنید.

GORJI
03-09-2009, 21:05
-پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را با دستمال پاک کنید تا جای لک چربی روی لیوان شما نمایان نشود.
- هر گاه چیزی را سهولا روی لباس میهمان دیگری ریختید با خونسردی از وی عذر خواهی کنید و بگذارید خود
فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز کند. خودتان اقدام به تمیز کردن لباس فرد نکنید.
- اگر حشره تار مو یا هر چیز دیگر را در غذای خود یافتید آن را اعلام نکنید بلکه مخفیانه آن را از غذایتان خارج
کنید.
- همیشه در انتهای صرف غذا از میزبان یا آشپز تشکر کنید و از غذا تعریف کنید.
- هنگامی که صرف غذا یتان پایان یافت باید کارد و چنگال خود را به صورت اریب روی بشقاب قرار دهید و اگر هم
خواستید که میز را برای مدت کوتاهی ترک کنید باید کارد و چنگال را به صورت ضربدری روی بشقاب قرار دهید تا
دیگران متوجه شوند که شما باز خواهید گشت

GORJI
04-09-2009, 15:43
- جلوی گریه خود رانگیرید و گهگاهی گریه کنید.


- افراد آرام دائم به خود می گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی توان انجام داد پس باید از ادامه زندگی لذت
برد.


- حداقل روزی 15 دقیقه را در سکوت کامل بگذرانید و به آنچه که می خواهید در زندگی به دست آورید فکر کنید.


- هنگامی که احساس می کنید ذهنتان پر از افکار گوناگون است و هیچ جای خالی در آن وجود ندارد با قدم زدن
سعی کنید ذهن خودتان را خالی کنید.


- به کودکان نگاه کنید و ببینید چگونه از زندگی لذت می برند. زندگی با آرامش را از کودکان یاد بگیرید.

GORJI
04-09-2009, 18:10
-سعی کنید به داشته های خود قناعت کنیدو در این صورت احساس رضایت بیشتری از زندگی خواهید کرد.


- اکسیژن باعث می شود مغز شما بهتر فعالیت کند. پس در محل زندگی و کار خود گیاه نگاه دارید.


- این همه عجله برای چیست؟ به یاد داشته باشید سرعت حرکت شما با احساس شما رابطه مستقیمی داردو
پس سعی کنید عجول و شتابزده نباشید.


- شوخی روش خوبی برای رسیدن به آرامش است . پس شوخی طبع باشید.


- لحظات زیبای زندگیتان را بایگانی کنید. سعی کنید از این لحظات فیلم و عکس تهیه کنید و در لحظات ناراحتی
به آن نگاه کنید تا به یاد

GORJI
04-09-2009, 18:11
- آرام سخن گفتن باعث می شود ظربان قلب و تنفس شما کم شود و این پایین آمدن ضربان قلب آرامش
بیشتری به شما می دهد.


- شاد کردن دیگران باعث می شود احساس و انرژی مثبتی به شما منتقل شود.


- هر چند وقت یک بار ساعتتان را باز کنید و اجاره بدهید از شر فشار زمان نجات پیدا کنید.


- مسافرت به شما کمک خواهد کرد تا برای مدتی فکر شما آزاد باشد واثرات مسافرت پس از برگشت به
خوبی در زندگی روزمره شما نمایان خواهد شد.


- دیگران را ببخشید. زیرا بخشش و شاد کردن دیگران یکی از مسائل زندگی بخش است.

GORJI
04-09-2009, 18:12
-سعی کنید در هنگام عصبانیت خود را به گونه ای تخلیه کنید . مثلا به بالای پشت بام بروید و فریاد بکشید


- لباسهای راحت و گشاد باعث آرامش می شوند.


- سعی کنید به موقع غذا بخورید و از غذا خوردن لذت ببرید. زیرا غذا خوردن باعث آرامش سیستم عصبی می
شود.


-با یک مسئله ساده شروع کنید, مثل نوشتن دفترچه خاطرات که می تواند احساسات واقعی خود را در آن
بیان کنید. مقتی احساسات خود را بر روی کاغذ می آورید, خودتان هم آنها را بهتر درک می کنید.


- روزی چند دقیقه به خود فکر کنید. این کار می تواند به شما در شناختن خودتان کمک کند.
شبها موقع خواب به خودتان در یک مکان آرام فکر کنید.

GORJI
04-09-2009, 18:13
-با مردم مهربان باشید و به آنها محبت کنید, با محبت به دیگران احساس خوبی به شما دست خواهد داد.


- درباره خودتان مطالعه کنید و توانایی های خود را با دیگران مقایسه و به ارزشها و اعتقادات خود فکر کنید.


- اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.


- مدتی به لباس خود اهمیت ندهید, البته هر انسانی باید لباس تمیز و آراسته باشد اما سعی کنید به ظاهر
خود خیلی اهمیت ندهید و خود را فراموش کنید.


- از کارهایی که انجام می دهید , لذت ببرید, البته منظور از کارهای خوب و خوپسندانه است.

GORJI
04-09-2009, 19:02
درسهای ده گانه زندگیدرس اول
من خود را از اعتیاد کردن به امنیت , حساسیت و اقتدار رها می کنم. این اعتیاد کردها مرا تشویق کیند تا بکوشم
به زور بر اوضاع زندگی ام نسلط یابم
-------------------------------------------------------------
درس دوم
در می یابم که اعتیاد های غالب بر قلمرو ذهن من , چگونه توهم درباره دنیای متغیر مردم و اوضاع پیرامون را می
سازد.
-----------------------------------------------------------
درس سوم
من به استقبال فرصتهای (حتی خطرناک) زندگی می روم که شناخت امتیازهایم را به من ارائه می کند,
اعتیادهایی که باید از الگوی احساسی خود بزدایم
---------------------------------------------------------
درس چهارم
همیشه به یاد دارم اکنون و همین جا از هر آنچه لازمه خوشبختی است ,برخوردارم. مگر آنکه اجازه دهم خواسته
ها و انتظاراتی که بر پایه گذشته بی جان یا آینده خیالی است ذهن مرا آلوده کند.
------------------------------------------------------
درس پنجم
اکنون مسئولیت هر آنچه تجربه می کنم به عهده می گیرم , زیرا این برنامه ریزی ذهن من است که اعمال من و
تاثیر واکنش های اطرافیانم را تعیین می کند.

GORJI
04-09-2009, 19:04
درس ششم
من اکنون و در این مکان خوشتن را کاملا می پذیرم و آگاهانه آنچه احساس می کنم و می اندیشم, می گویم و
انجام می دهم( حتی اعتیادهای عاطفی خود را لازمه حرکت به سوی کمال می دانم.)

---------------------------------------
درس هفتم
من قلب خود را به روی همه افراد جهان می گشایم و مشتاقم عمیقترین احساساتم را به آنها ارزانی دارم, زیرا
هر گونه پنهان داشتن عواطف مرا در توهم جدایی دیگران نگاه می دارد

-------------------------------------
درس هشتم.
مشکلات دیگران را با دلسوزی مهر آمیز درک می کنم , بدون آنکه عواطف خود را درگیر مشکلات انها که منظور
رشد درونی ایشان بوجود آمده است بسازم

----------------------------------
درس نهم
هنگامی که هماهنگ , تمرکز و مهرورزی هستم, آزادانه عمل می کنم و در صورت امکان از ارتکاب هر گونه عمل
به هنگام ناراحتی و محدودیت از دانش عشق و آگاهی گسترده , اجتناب می ورزم

-----------------------------
درس دهم
من همه کس و خویش را موجودی رو به بیداری می یابم که در اینجا حضور دارد تا به سطوح متعالی آگاهی از
عشق بی قید و شرط یگانگی دست یابد.

GORJI
04-09-2009, 19:05
ویژگیهای دوست خوب


یک دوست خوب حرفهایی که به صورت محرمانه به وی زده شده است را نزد خود نگه داشته و راز دار شما می
باشد.


وقت شناس بوده و در قرار ملاقات ها و یا میهمانی ها قابل اطمینان بوده و سر موقع حضور می یابد.


یک دوست خوب به موفقیت موفقیت و یا دوستان شما حسادت نمی ورزد.


یک دوست خوب هنگامی که دچار بیماری و کسالت می گردید با شما تماس گرفته و حالتان را جویا می شود
وبه عیادت شما می آید.


وی می داند که چه زمانی صحبت و چه زمانی سکوت نموده تنها گوش دهد.

GORJI
04-09-2009, 19:06
vهنگامی که حالتان مساعد نبوده و یا دل و دماغ کاری را ندارید و پکر هستید وی از شما دلخور نمی شود.


vاگر شما به فضای بیشتری نیاز داشته باشید و یا می خواهید تنها باشید آنها این رفتار شما را طرد شدگی
تلقی نکرده و دلگیر نمی شوند.


vیک دوست خوب همه چیز های بدتان را تحمیل می کند.


vوقتی نظر او را در مورد مسئله ای جویا شوید با جان و دل و صادقانه نظرات و عقاید خوشد را در اختیارتان قرار
می دهد و حتی اگر به نصایحش نیز عمل نکنید ناراحت نمی شود.


وی با شما می خندد گریه می کند و کارهای ماجراجویانه انجام می دهد اما به دیگران چیزی در مورد آنها نمی
گوید.

GORJI
04-09-2009, 19:08
vپیش از سر زدن به منزلتان شما را مجبور نمی کند که خانه را تمیز کنید


vوی اجازه نمی دهد کسی پشت سر شما و در غیاب شما در موردتان بد گویی کند و به دفاع از شما خواهد
پرداخت.


شما را به کارهای ماجراجویانه رشد دهنده و پیشرفت در کار تشویق خواهد کرد.


vهنگامی که خودروی شما دچار نقص فنی گردد شما را به مقصدتان خواهد رساند.


روز تولدتان همیشه به یادش بوده و اگر برنامه خاصی برای آن روز تدارک ندیده باشید شما را به بیرون برده و
برایتان کیک سفارش می دهد.

GORJI
05-09-2009, 16:14
عشق از هر در که وارد شود ,ترس از در دیگر می گریزد.


ترس و عشق یکدیگر را دفع می کنند.


برای خلاصی از شر ترس از هر پیش داوری و داوری نابجا پرهیز می کنید.


برای غلبه بر ترس , ایمان بیاورید که افکاری آسمانی در سر دارید.


ترس معلول فکر شخص است . تحت سلطه آن قرار نگیرید.

GORJI
05-09-2009, 16:16
ده روش برای معذرت خواهی


1- انتقاد را با گشاده رویی بپذیرید2- آنتراک دهید


3- گذشته را یاد آوری نکنید


4- به او بگویید که دشمن اش نیستید


5- محیط دور برتان را درست کنید

GORJI
05-09-2009, 16:17
ده روش برای معذرت خواهی

6- مشکل ترین کلمه را به زبان بیاورید


7- جمله ای دلپذیر به او بگویید


8- بگویید که دوستش دارید.


9- برای عصر برنامه ریزی کنید10- ببخشید و فراموش کنید

GORJI
05-09-2009, 16:18
بر خی از مردم چنان در گذشته های خویش غرق می شوند که از زندگی جز سختی و تنگدستی بهره نمی برند.


عقل و هوش فرمانده جسم انسان است ولی فراموش نکنید که این فرمانده نه اختیاری از خود دارد و نه ابتکاری وآنچه آن را به تحرک وا می دارد به نفسانیات و اراده شخصی مربوط میشود.اگر به آرزویی نرسید اید علت را در خود بجویید که یقیننا افکار فراس آلود و بیمار گونه ای به سر راه داده ایدو راهزنان و اشغالگران منفی نفس را وارد سراجه دل ساخته ایدهر انسانی باید هدفی والا برای خود منظور کند و به امور جزی و سطحی نپردازد.


کسی که از اعتماد به نفس کامل برخوردار است به طور قظع به هدفی که در سر دارید می رسد و همچون
طلوع خورشید , قلب او هم از این عشق و امید روشن می شود.

GORJI
06-09-2009, 17:37
يك دقيقه وقت بگذاريد و كار كوچكي براي ارج نهادن به خود انجام دهيد.


يك دقيقه وقت بگذاريد و بر آن شويد كه امروز را از افسوس هاي گذشته و دلواپسي هاي آينده پاك كنيد


يك دقيقه وقت بگذاريد و فكر كنيد يك مورد نگران كننده تا چه اندازه ارزش غصه خوردن و تنش عصبي دارد.


يك دقيقه وقت بگذاريد و نگذاريد كه چيزهاي كوچك شادماني شما ر ا بر هم بزند.


يك دقيقه وقت بگذاريد و اثرات حرف هاي غير منصفانه را از بين ببريد.

GORJI
06-09-2009, 17:37
يك دقيقه وقت بگذاريد تا از افكار منفي خلاص شويد.


يك دقيقه وقت بگذاريد و تجربه اي لذت بخش را به خاطر بياوريد.


يك دقيقه وقت بگذاريد تا به تمدد اعصاب بپردازيد.


يك دقيقه وقت بگذاريد و تصميم بگيريد كه از هيچ كس انتظار تشكر نداشته باشيد


يك دقيقه وقت بگذاريد و بر آن شويد كه اجازه ندهيد كسي در شما احساس حقارت به وجود بياورد

GORJI
06-09-2009, 17:39
هر روز صبح يك دقيقه وقت براي خودتان كنار بگذاريد ، بنشينيد و فكر كنيد.آخرين دقيقه روز خود را به اين اختصاص دهيد كه تصميم بگيريد به هيچ وجه در مورد آنچه ديگران ممكن است درباره شما بگويند يا فكر كنند نگران نباشيدمواظب باشيد روياهايتان را ندزدند!زیاد به دوستانتان زنگ نزنیدهمیشه با قصد و منظور به دوستانتان تلفن کنید

GORJI
06-09-2009, 17:40
خوب لباس بپوشیدمطلع و آگاه باشیدشوخ و بذله گو باشیدافسرده نباشید


اسرارآمیز باشید

GORJI
06-09-2009, 17:41
ضعف و ناتوانی هایتان را به کسی نگوییدبا افراد اجتماعی و باحال رفت و آمد کنیدافراد را به یکدیگر معرفی کنیدبه حرفهایتان عمل کنیدآخرین نفری نباشید که مجلس را ترک می کند

GORJI
06-09-2009, 17:43
برای بیرون رفتن برنامه ریزی کنیدتحت هیچ شرایطی خونسردیتان را از دست ندهیدباحال باشید
بـه خـوشـحال بـودن فـكر كـنـيــد تا احساس و ظاهر بهتري بدست آوريد
اتکا به نفس داشته باشد

GORJI
06-09-2009, 22:32
هیچگاه میزبان و سایر میهمانان او را نادیده نگیرید


از زمزمه کردن و در گوشی حرف زدن خودداری کنید.نظرات پرخاشگرانه و توهین کننده درمورد بچه ی میزبانتان را برای خودتان نگاه دارید (حتی اگر حقشان باشد).هیچوقت از دستپخت میزبان ایراد نگیرید.هیچوقت طوری وانمود نکنید که بی صبرانه قصد رفتن دارید، حتی اگر کودکانتان نیز بهانه گیری کنند.

GORJI
06-09-2009, 22:33
هفت اصل بيل گيتس :

اصل اول: در زندگي، همه چيز عادلانه نيست، بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد.


اصل دوم: دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قايل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مي‌رود که قبل از آن‌که نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد، کار مثبتي انجام دهيد.


اصل سوم: پس از فارغ‌التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام، کسي به شما رقم فوق‌العاده زيادي پرداخت نخواهد کرد. به همين ترتيب قبل از آن‌که بتوانيد به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسيد، بايد براي مقام و مزايايش زحمت بکشيد.


اصل چهارم: اگر فکر مي‌کنيد، آموزگارتان سختگير است، سخت در اشتباه هستيد. پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد که رئيس شما خيلي سختگيرتر از آموزگارتان است، چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد.


اصل پنجم: آشپزي در رستوران‌ها با غرور و شأن شما تضاد ندارد. پدر بزرگ‌هاي ما براي اين کار اصطلاح ديگري داشتند، از نظر آنها اين کار «يک فرصت» بود.


اصل ششم: اگر در کارتان موفق نيستيد، والدين خود را ملامت نکنيد، از ناليدن دست بکشيد و از اشتباهات خود درس بگيريد.


اصل هفتم: قبل از آنکه شما متولد بشويد، والدين شما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري که اکنون به نظر شما مي‌رسد، ملال‌آور نبودند.

GORJI
06-09-2009, 22:34
خوش بين باشيد


ديد وسيعي داشته باشيدسپاسگزار باشيداز زندگي لذت ببريداز جسم خود مراقبت نماييد

GORJI
06-09-2009, 22:36
برنامه هاي خود را تغيير دهيدبا مردم در تماس باشيدخلاق باشيدبراي خود همدمي پيدا كنيدتخيل كنيدبخشنده باشيد

GORJI
07-09-2009, 16:28
عشق از هر در که وارد شود ,ترس از در دیگر می گریزد.


ترس و عشق یکدیگر را دفع می کنند.


برای خلاصی از شر ترس از هر پیش داوری و داوری نابجا پرهیز می کنید.


برای غلبه بر ترس , ایمان بیاورید که افکاری آسمانی در سر دارید.


ترس معلول فکر شخص است . تحت سلطه آن قرار نگیرید.

GORJI
07-09-2009, 16:29
ترس را با ترس نمی توان مغلوب کرد باید رو در روی ترس بایستید.


ذهنتان را از ترس پاک کنید و با روش بینی حملات ترس را خنثی کنید.


ترسها و دلواپسیهای خود را با عشق و ایمان پراکنده کنید.


انتقاد را با گشاده رویی بپذیرید


گذشته را یاد آوری نکنید

GORJI
07-09-2009, 16:30
** به شخصی که به هیچ کس اطمینان ندارد اطمینان مکن


** زندگی درس عجیبی است ، اول امتحان می گیرد بعد درس می دهد


** اگر با فکر و برنامه عمل کنید لازم نیست اسم اشتباهات تان را تجربه بگذارید


** بهترین کاری که می توانیم برای فقرا انجام دهیم آن است که یکی از آنها نباشیم


** ثروتمندان می دانند که پول سازی واقعی زمانی شروع می شود که کار کردن برای پول کنار گذاشته شود

GORJI
07-09-2009, 16:30
** حواست باشد که اگر مدت طولانی در آب بمانی یادت می رود که باید آب را عوض کنی


** در این جهت کار کن که .... برجسته ای باشی نه بازیکن بهتری


** همیشه آماده تغییر سریع باش و هر بار از آن لذت ببر


** آنچه برای انسانهای خلاق جذاب است سهولت نیست دشواری هم نیست ، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است


** لزومی ندارد که در زندگی کارهای بزرگ انجام دهید بلکه کارهای کوچک را با عشق و علاقه بزرگ انجام دهید

GORJI
07-09-2009, 16:31
** نابغه شدن 99% به تلاش آگاهانه تو بستگی دارد نه به هوش تو


** اگر اشتباه نمی کنی معنی اش این است که اصلا تصمیم نمی گیری


** علم و دانش گنجینه ای است که کلیدش سوال کردن است


** هدف داشته باش ، به هدفت ایمان داشته باش تا بتوانی رژه فرصت ها را در مقابلت ببینی و اگر نداشته باشی موانع یکی یکی جلویت قد علم می کنند


** هر لحظه گنج بزرگی است ، گنجتان را آسان از دست ندهید ، به یاد داشته باشید زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی مان

GORJI
07-09-2009, 16:31
اگر خود را براي آينده آماده نسازيد، بزودي متوجه خواهيد شد كه متعلق به گذشته هستيد
·

خانه ات را براي ترساندن موش، آتش مزن
·

خودتان را به زحمت نيندازيد كه از معاصران يا پيشينيان بهتر گرديد، سعي كنيد از خودتان بهتر شويد
·

اينجا، كار تمام نشده است، حتي آغاز پايان هم نيست، اما شايد پايان آغاز باشد
·

خداوند به هر پرنده‌اي دانه‌اي مي‌دهد، ولي آن را داخل لانه‌اش نمي‌اندازد

GORJI
07-09-2009, 16:32
· تنها راهي كه به شكست مي‌انجامد، تلاش نكردن است


· درباره درخت، بر اساس ميوه‌اش قضاوت كنيد، نه بر اساس برگهايش
·

از لجاجت بپرهيزيد كه آغازش جهل و پايانش پشيماني است
·

انسان هيچ وقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمي‌زند كه خيال مي‌كند ديگران را فريب داده است
·

كسي كه دوبار از روي يك سنگ بلغزد، شايسته است كه هر دو پايش بشكند

GORJI
07-09-2009, 16:33
· هركه با بدان نشيند، اگر طبيعت ايشان را هم نگيرد، به طريقت ايشان متهم گردد
·

كسي كه به اميد شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است
·

اگر جلوي اشتباهات خود را نگيريد، آنها جلوي شما را خواهند گرفت
·

اينكه ما گمان مي‌كنيم بعضي چيزها محال است، بيشتر براي آن است كه براي خود عذري آورده باشي


اگر هرروز راهت را عوض كني، هرگز به مقصد نخواهي رسيد

GORJI
07-09-2009, 16:34
· كساني كه نمي توانند فرصت كافي براي تفريح بيابند، دير يا زود وقت خود را صرف معالجه مي كنند· صاحب اراده، فقط پيش مرگ زانو مي زند، وآن هم در تمام عمر، بيش از يك مرتبه نيست· وقتي شخصي گمان كرد كه ديگر احتياجي به پيشرفت ندارد، بايد تابوت خود را آماده كند· كساني كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد· كسي كه در آفتاب زحمت كشيده، حق دارد در سايه استراحت كند

GORJI
07-09-2009, 16:34
· بهتر است دوباره سئوال كني، تا اينكه يكبار راه را اشتباه بروي· هرگاه مشكلي را مطرح مي كنيد، براي رفع آن هم راه حلي پيشنهاد كنيد· كيفيت جامع يعني درست انجام دادن همه كارها در همان بار اول· آنقدر شكست خوردن را تجربه كنيد تا راه شكست دادن را بياموزيدآفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد

GORJI
08-09-2009, 17:36
· وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد


· در انديشه آنچه كرده اي مباش، در انديشه آنچه نكرده اي باش


· امروز، اولين روز از بقية عمر شماست


· براي كسي كه آهسته و پيوسته مي رود، هيچ راهي دور نيست


· اميد، درماني است كه شفا نمي دهد، ولي كمك مي كند تا درد را تحمل كنيم

GORJI
08-09-2009, 17:36
· بجاي آنكه به تاريكي لعنت فرستيد، يك شمع روشن كنيد· آنچه شما درباره خود فكرمي كنيد، بسيار مهمتر از انديشه هايي است كه ديگران درباره شما دارند· آنكه مي تواند نسبت به نيكي ديگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باك ندارد· هركس، آنچه را كه دلش خواست بگويد، آنچه را كه دلش نمي خواهد مي شنودآنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلكه دشواري رسيدن به سهولت است

GORJI
08-09-2009, 17:37
· وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما· سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد· اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد· ما زمان را تلف نمي كنيم، زمان است كه ما را تلف مي كند· افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند

GORJI
08-09-2009, 17:37
· پيش از آنكه پاسخي بدهي با يك نفر مشورت كن ولي پيش از آنكه تصميم بگيري با چند نفر· كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم· كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد· انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند· همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد

GORJI
08-09-2009, 17:39
· تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است· دشوارترين قدم، همان قدم اول است· عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريددعا کلید اتصال به عظیم ترین منابع انرژی و قدرت استدعا واسطه ای است که قلب ما را به مرکز فیض و لطف الهی متصل میکند

GORJI
08-09-2009, 17:50
هدف را براي خود تعريف كنيد.براي آن كه يك هدف تحقق يابد نياز است تا اقدامات مورد نياز براي رسيدن به آن انجام شودآن هدف را به بخش هاي كوچك تقسيم كنيد و از همه زوايا مورد ارزيابي قرار دهيد


آن را مبهم و مجهول باقي نگذاريد. به روشن ترين شكل ممكن به آن بنگربد.


براي هدف خود يك مقياس در نظر بگيريد

GORJI
08-09-2009, 17:51
ميزان پيشرفت خود را محاسبه كنيديك مدت زمان براي رسيدن به هدف تعيين كنيد و فرصت نهايي را در نظر بگيريدهدفي انتخاب كنيد كه از پس آن بر مي آييدبراي رسيدن به هدف برنامه ريزي كنيدهدف خود را مرحله اي كنيد

GORJI
08-09-2009, 17:52
مسئوليت هاي متعدد را نپذيريدبه موفقيت هاي خود بها دهيدبه نيازهايتان اهميت دهيداز کار خود لذت ببريدانعطاف پذير باشيد

GORJI
08-09-2009, 17:53
بين کار و زندگي تعادل برقرار کنيدعکس العمل هايتان را عوض کنيد
ذهن و روح خود را شاد کنيدبراي آينده برنامه ريزي کنيددر فعاليت هاي دسته جمعي و گروهي شرکت کنيد

GORJI
09-09-2009, 17:47
گامهايي براي دوست داشتني شدن !

گام 1 - از انتقاد بيجا ، سرزنش مداوم و گِله و شکايت بپرهيزيد.


گام 2 - در ارزيابي هاي خود صادق و بي ريا باشيد.


گام 3 - ديگران را دوست بداريد و به آنها علاقه مند شويد.


گام 4 - خواسته هاي ديگران را درک کنيد .


گام 5 - هميشه لبخند را زينت چهره خود کنيد.

GORJI
09-09-2009, 17:48
گام 6 - به خاطر داشته باشيد نام هر شخصي زيباترين نت موسيقي اوست ؛ پس ديگران را به نام صدا بزنيد و با او احساس نزديکي کنيد .


گام 7 - شنونده خوبي باشيد و ديگران را تشويق کنيد که درباره خودشان و علاقه منديهايشان حرف بزنند .گام 8 - در جهت علايق ديگران سخن بگوييد .گام 9 - اين باور را به ديگران القا کنيد که قدرت زيادي دارند و براي خود کسي هستند، و در انجام اين کار نهايت صداقت را داشته باشيد .گام 10 - هميشه براي اين که بهترين نتيجه را از بحث و مجادله بگيريد، سعي کنيد از شرکت در آن بپرهيزيد .

GORJI
09-09-2009, 17:48
گام 11 - به عقايد ديگران احترام بگذاريد و هرگز از عبارت « تو اشتباه مي کني » استفاده نکنيد .گام 12 - اگر خطايي از شما سرزد، با قاطعيت به آن اعتراف کنيد و اعتماد به نفس داشته باشيد و بدانيد که « انسان جايز الخطاست » .گام 13 - هميشه صحبت هاي خود را دوستانه آغاز کنيد .گام 14 - به گونه اي رفتار کنيد که هميشه ديگران تأييدتان کنند .گام 15 - سعي کنيد از راه هاي مناسبي براي کسب آرامش استفاده کنيد تا ديگران براي شريک شدن در آرامشتان به سوي شما بيايند .

GORJI
09-09-2009, 17:49
گام 16 - اجازه بدهيد هميشه ديگران بيش از شما صحبت کنند .گام 17 - خالصانه به هر اتفاقي از ديد ديگران نگاه کنيد و تک محور نباشيد .گام 18 - باورها و علايق سايرين را همانگونه که هستند بپذيريد چرا که هرکس از ديد خود بهترين است .گام 19 - همواره به سوي انگيزه هاي بهتر و قوي تر برويد، تا بهترين باشيد .و بالاخره گام آخر ؛ همواره باورهايتان را پيش روي خود مجسم کنيد و چالش هاي زندگي را با آغوش باز پذيرا شويد تا براي ديگران يک نمونه و الگو باشيد

GORJI
09-09-2009, 20:17
نداي دروني شما: مثبت يا منفي؟


- درباره چهره تان صحبت كنيد.


- درباره هوش و استعداد خود صحبت كنيد.


- درباره مهارت ها و توانايي هاي خود صحبت كنيد.


- درباره ارزش وجود خود صحبت كنيد.


سعي كنيد تمام اين حرف ها را طوري بزنيد كه به راحتي بتوانيد صداي خود را بشنويد.

GORJI
09-09-2009, 20:19
دیدن لبخند کسانی که رنج میکشند ، از دیدن اشک هایشان دردناک تر است . . .

,**********

شکست عدم موفقیت نیست ، شکست یعنی تاخیر در پیروزی . . .

,
**********

زندگی ساختنی است ، نه گذراندنی ، بمان برای ساختن ، نساز برای ماندن . . .


**********

فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است ، اما نه در برابر مشکل

بلکه در برابر خدا . . .

,**********
وقتی رازی را به کسی میگوئی به یاد داشته باش که او هم عزیزی دارد . . .

GORJI
09-09-2009, 20:20
در عشق مثل خورشید باش ، در مهربانی مثل باران و در صداقت مثل چشمه . . .

,

**********

,

یا درست حرف بزن ، یا عاقلانه سکوت کن . . .

,

**********

,

دل به دریا بستن هنر نیست ، حرمت قطره را نگه داشتن هنر بزرگی است . . .

,

**********

,

بهترین چیزی که در توان داری به دنیا هدیه کن ، حتی اگر کوچک باشد

زیرا در اخر در میابی زندگی هر آنچه هست ، میان تو و خدای توست . . .

,

**********

,

آرزومند آن نباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی

بکوش در کمال آنچه هستی ، بهترین باشی . . .

,

GORJI
09-09-2009, 20:21
لحظه ها را نه یادگار ، بلکه ماندگار کنیم . . .

,

**********

,

گاهی نگاه کوتاه ، کار هزاران قلم را انجام میدهد . . .

,

**********

,

هر وقت دلمان گرفت ، به یاد خنده های کودکی کمی بخندیم . . .با تکرار مرتب این جمله در خود انگیزه ایجاد کنید : کار را همین الان انجام بده ! کار را همین الان انجام بدههرروز صبح پس از بیدار شدن ، بی درنگ مشغول مهم ترین کاری که باید انجام دهید شوید و سعی کنید آن را به اتمام برسانید .

GORJI
09-09-2009, 21:13
*خطا فرصتي است كه هوشمندانه تر باشيم.


*هر چه شما را نمي شكند شما را قوي تر مي كند.*هرگاه خبرهاي بد را نه به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد.با چوبی که در جوانی گرد آوردید در کهنسالی گرم خواهید شد.وقتي انسان دوست واقعي دارد كه خودش هم دوست واقعي باشد

GORJI
09-09-2009, 21:14
نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریزچه حقير است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را ميان ديده و دنيا قرار داده و هيچ نمی بيند جز خطوط باريک دستانش. در خانه نادانی ، آينه ای نيست که روح خود را در آن به تماشا بنشيند


اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمی
بر سر راهت خواهد شد . . .
.
.
.
آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست
.
.
.
هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

GORJI
09-09-2009, 21:15
محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .
.
.
.
آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .
.
.
.
چنان باش که بتوانی به هر ** بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .
.
.
.
بر زمین لجبازی پای مفشار که بد لغزنده است . . .
.
.
.
هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده
کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد
و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

GORJI
09-09-2009, 21:15
از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .
.
.
.
اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هیچ وقت به مقصد نخواهی رسید . . .
.
.
.
درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت میکنند ، نه برگ هایش . . .
.
.
.
وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جایی دیگر ، کار بیهوده ای است

.
.
.
برای هر ** زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . . .

GORJI
09-09-2009, 21:18
سکوت سرشار از نگفته هاست و نا گفته ها پر بها ترین داشته هاست . . .
.
.
.
گاهی هدف خود ، سد دید آدمی است ، باید دور شد و آنگاه برگشت ،
چه درخشان هویداست . . .
.
.
.
وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش دوست واقعی باشد . . .
.
.
.
آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . .

.................................................

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .

GORJI
09-09-2009, 21:18
هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .

.................................................

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

.................................................

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .

.................................................

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .

.................................................

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

GORJI
09-09-2009, 21:19
کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

.................................................

ناتوان ترين آدميان، آناني هستند که نيروي بدني خويش را به رخ ديگران مي کشند . . .
.
.
.
صدها راه براي پند و اندرز دادن وجود دارد اما بيشتر بدترين گونه آن ،
که همان رو راست گفتن است را برمي گزينيم . . .
.
.
.
آيا از بخشندگي و مهرباني که نخستين حالات خداوند است ، در ما نشاني هست ؟
.
.
.
کودکي که گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن
نخستين گام هاي قهرماني است . . .

GORJI
09-09-2009, 21:20
همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

.................................................

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .

.................................................

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .

..............................................

کسی که به فکر انتقام باشد همیشه زخم های خود را تازه نگه میدارد.

***********************************************
یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.

************************************************

نگذار بدی ها بر شما مسلط شوند،سعی کنید بر بدی ها تسلط یابید.

ALI
11-09-2009, 05:16
ندگی یعنی بالا رفتن از سر بالایی نه پایین آمدن از آن,کسی که پایین می آید زندگی را میبازد

2.کار بزرگ وجود ندارد به شرطی که آنرا به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

3.خواستن نه به معنای میل داشتن , آرزو کردن و امیدوار بودن است بلکه به معنای عمل کردن است

4.هر چه تعداد خدمتکاران کمتر باشد نوع خدمت بهتر خواهد بود

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدهند بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام میدهند

چیزی به نام شکست وجود ندارد وآنچه بدست می آید نتیجه است و بس

کاری را که خوب شروع شده میتوان نیمی از آنرا پایان یافته تلقی کرد
__________________

ALI
11-09-2009, 05:18
کارهای بدون هدف مشخص نتیجه مشخصی هم ندارد

2. شانس واقبال به معنای استفاده به جا از موقعیتهای پیش آمده است

3. عادت بد اول مسافر است دوم میهمان و سوم صاحبخانه

ارده ضعیف همواره به صورت حرف و گفتارخودنمائی میکنداما ارده قوی در عمل وکردار

وقتی انسان اطمینان چندانی به خود ندارد دیگران نیز انتظار زیادی از او نخواهند داشت

ALI
11-09-2009, 05:20
1- کامیابی و موفقیت امروز نتیجه تلاش دیروز است

2- با استعداد متوسط و پشتکار بیش از حد به هر چه بخواهید میرسید

3- کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می آید
------------------------
خداوند به هر پرنده ای دانه میدهدولی آنرا داخل لانه اش نمی اندازد

اثر کمرنگ ترین نوشته ها بیشتر از قویترین حافظه ها است

ALI
11-09-2009, 05:21
1- تغییرات غیر اصولی هرج ومرج ایجاد میکند و تغییر نکردن پوسیدگی

2- گوش شنوا زیر بنای مهارتهای ارتباطی است

3- دشوارترین قدم همان قدم اول است

4- امید در زندگی همان قدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان

5- مردان شجاع فرصت می آفرینند و ترسوها و ضعیفان منتظر فرصت می نشینند

ALI
11-09-2009, 05:26
1- هرگز چیزی تغییر نیافته این ماییم که عوض میشویم

2- برای شنا کردن در جهت مخالف رود خانه سخت کوشی لازم است و گر نه هر ماهی مرده ای میتواند در جهت آب شنا کند

3- یک پیش بینی غلط باعث یک برنامه ریزی غلط میشود

رئیس میگوید من , مدیر میگوید ما

آنچه را بد میفهمیم نمیتوانیم خوب بیان کنیم

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید

ALI
11-09-2009, 05:28
کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت میکند

رمز سلامتی قرار دادن کمی هیجان به جای آسایش است

عمر شما زمانی شروع میشود که اختیار سرنوشت خویش را در دست میگیرید

فردی که به خود اطمینان دارد محتاج تعریف کسی نیست

آنچه هستید بهتر شما را معرفی میکند تا آنچه می گویید

از فعالیت های بزرگ نهراسید , زیرا هر فعالیت بزرگی را می توان به فعالیت های کوچکتر تقسیم کرد

ALI
11-09-2009, 05:34
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیمی بگیری با چند نفر

کسی که به امید شانس نشسته باشد سالها قبل مرده است

رمزموفقیت شما در این است که کار وحرفه را استراحت خود قرار دهید

یا خاموش باش یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر است

انسان تا حصار اطراف خود را خراب نکند نمی داند که زندانی بوده است

کارهای هوشمندانه را پاداش دهید هر چند همراه با خطا بوده است

ALI
11-09-2009, 05:36
بدون برنامه ریزی امکان کنترل وجود ندارد

رئیس افراد را وادار به کارمیکند مدیر به افراد در کار الهام می بخشد

آینده را از دریچه ترس و وحشت نگاه نکنید

کسی که همه راهها را می جوید همه را از دست میدهد

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام میدهند

اگر میخواهید مردم حرف شما را باور کنند از خود سخن نگویید

GORJI
11-09-2009, 10:44
همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .

-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد ، مرده ای بیش نیست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


حاصل عشق مترسک به کلاغ ، مرگ یک مزرعه است . . .

GORJI
11-09-2009, 10:46
ترس از مرگ نا رواست ، زیرا تا آن هنگام که من هستم ، مرگ نیست ،

و آنگاه که مرگ هست ، من نیستم ، ترس از چیزی که با آن روبرو نمیشوم نابجاست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان برای همیشه از آن تو نیست . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین

آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . . .

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست ؟

GORJI
11-09-2009, 10:51
با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-


گر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

.................................................

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

.................................................

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را . .

GORJI
11-09-2009, 17:46
همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .
------------------------------
شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .
-----------------------------
بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد ، مرده ای بیش نیست . . .
----------------------------
شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد . . .
--------------------------
اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . . .

GORJI
11-09-2009, 17:47
انسان با اجدادش اصالت نمی یابد,
چه بسیار اصیل زادگانی که تا حد جانیان سقوط می کنند.
-----------------------
شجاعت آتش فشان است,دانه های نهال روی شیشه هایش نمی روید.
----------------------
سکه ای که در دست درازشده ای می اندازی,زنجیری طلایی است که قلب غنی تو را به قلب سرشار از محبت
خدا,پیوند می دهد
---------------------
خوشبختي يافتني نيست ، ساختني است . . .
.
.
.
کلمه جادويي که شما را به همه آرزو هايتان ميرساند
خ-و-ا-س-ت-ن

GORJI
11-09-2009, 17:48
انسان براي موفقيت به دنيا ميآيد ، نه براي شکست . . .
.
.
.
مطمئن ترين اصل در طول زندگي ، خود سازي است ، نه اصلاح ديگران . . .

.
.
افسوس که جواني المثني ندارد . . .
.
.
.
تمام چيزي که بايد از زندگي آموخت ، تنها يکي کلمه است
((ميگذرد))
.
.
.
بزرگ ترين اقياوس جهان (آرام) است ، پس آرام باش تا (بزرگ) باشي . . .

GORJI
11-09-2009, 17:49
اشک هاي ديگران را مبدل به نگاه هاي پر از شادي کردن از بزرگترين خوشبختي هاست . . .
.
.
.
عشق مانند آسمان است ، گاهي صاف است و شاد ، گاهي غمگين است و باراني . . .
.
.
.
خدايا ، چه گم کرد آنکه تو را يافت ، و چه يافت آنکه تو را گم کرد . . .
.
.
.
هرگز چشمانت را براي کسي که معني چشمانت را نميفهمد گريان نکن . . .
.
.
.
به هنگام خشم ، بردبار
موقع ترس ، شکيبا
و در راه کسب آهسته باش . .

GORJI
11-09-2009, 17:51
همه روياهاي ما ميتواند محقق شوند ، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشيم
.
.
.
در لحظات تصميم گيري است که سرنوشت ما شکل ميگيرد . . .
.
.
.
هميشه سخت ترين سيلي را از کسي ميخوري که روزي بهترين نوازشگرت بود . .
.
.
.
هر کجا محبت باشد، خدا هم هست
.
.
.
خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی

GORJI
11-09-2009, 18:01
1- صبح ها که از خواب بیدار می شوید، دستگاه عیب سنج و ایرادگیر وجودتان را از کار بیندازید. قول می دهم؛ خورشید درخشان تر، پرنده ها خوش آوازتر، مردم مهربان تر و حتی کسب و کارتان پربرکت تر خواهد شد.2- در معادلات زندگی هیچ گاه از علامت منفی استفاده نکنید، به خاطر داشته باشید که تفکر منفی از آن چنان قدرتی برخوردار است که می تواند با قرار گرفتن در پشت یک معادله بزرگ زندگی، همه علامت های مثبت آن را تغییر داده و مانند خود منفی بسازد.3- هیچ گاه در گره زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خرج ندهید، گاهی اوقات غرور بی جا سبب می شود که حتی همسران خوب توجهی به گسستگی ریسمان بین خود ننمایند. مطمئن باشید گره زدن به خاطر کمتر نمودن طول طناب، نزدیکی را بیشتر می کند.
4- آنتن های ذهن تان را تنها به سوی ایستگاه هایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش می کند، کاری کنید که کارکنان ایستگاه های منفی از شدت بیکاری اخراج شوند.
5- دل تان را تبدیل به اقیانوسی آرام نمایید نه یک مرداب ناچیز. فکر نمی کنید حتی تصور اقیانوس هم احساسی از عظمت و پهناوری را در دل ایجاد کند؟ آنها که دل هایشان مرداب است با کوچک ترین حادثه ای به تلاطم می افتد، برعکس کسانی که شدیدترین گرداب ها و جریان های حوادث هم آرامش شان را بر هم نخواهد زد.

GORJI
11-09-2009, 18:02
سعی کنید قلبی مقاوم داشته باشید، قلبی که مقابل گرم و سرد حوادث و ضربه های عاطفی همچون ظروف چینی با اندک ضربه ای خرد نشود.تجربه های تلخ و شیرین زندگی را مانند یك درس فهمیدنی بدانید و نه حفظ کردنی، چرا که مطالب حفظ شده پس از مدت زمانی در ذهن پاک می شوند.همواره مصمم باشید تا با استفاده از جلا دهنده هایی همچون دعا و نیایش روح و روانتان را پاکی و طراوت بخشید.سنگي که طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره تنديسي زيبا نمي شه.
فقط يکبار فرصت داري تا از وجودت تنديس بسازي ، پس از زخم تيشه خسته نشو.
تولد آدمي دست خود انسان نيست ولي تولد انديشه دست خود آدميست.

GORJI
12-09-2009, 15:32
كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند.هركه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد.كسی كه به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است.اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت.اینكه ما گمان می‌كنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است
كه برای خود عذری آورده باشیم

GORJI
12-09-2009, 15:32
خداوند به هر پرنده‌ای دانه‌ای می‌دهد، ولی آن را داخل لانه‌اش نمی‌اندازد.تنها راهی كه به شكست می‌انجامد، تلاش نكردن است.درباره درخت، بر اساس میوه‌اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش.از لجاجت بپرهیزید كه آغازش جهل و پایانش پشیمانی است.انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند كه خیال می‌كن
دیگران را فریب داده است.

GORJI
12-09-2009, 15:33
آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید.اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید.خانه ات را برای ترساندن موش، آتش مزن.خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید،
سعی كنید از خودتان بهتر شوید.اینجا، كار تمام نشده است، حتی آغاز پایان هم نیست، اما شاید پایان آغاز باشد.

GORJI
12-09-2009, 15:33
كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد.كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند.بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی.هرگاه مشكلی را مطرح می كنید، برای رفع آن هم راه حلی پیشنهاد كنید.كیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه كارها در همان بار اول.

GORJI
12-09-2009, 15:34
هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود.اگر هر روز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد اصلی نخواهی رسید.كسانی كه نمی توانند فرصت كافی برای تفریح بیابند،
دیر یا زود وقت خود را صرف معالجه می كنند.صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست.وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند.

GORJI
12-09-2009, 15:35
پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن
ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر مشاوره ای داشته باش.كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم.كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید.انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.آنكه می تواند نسبت به نیكی دیگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باك ندارد.

GORJI
12-09-2009, 15:35
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند،
نه رفتار و عملكرد شما.سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، نگرانی از آن است كه انسان را از بین می برد.اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید،
همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید.ما زمان را تلف نمی كنیم، زمان است كه ما را تلف می كند.افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

GORJI
12-09-2009, 15:36
برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست.وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است
كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست.آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلكه دشواری رسیدن به سهولت است.

GORJI
12-09-2009, 15:37
عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید.امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم.
آنچه شما درباره خود فكر می كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است
كه دیگران درباره شما دارند.


همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.نيكو ترين عادات،تفكر است وحكمت زاده ي تفكر.

GORJI
12-09-2009, 15:50
کسی که اندرز را نمی جوید,احمق است.حماقتش او را کور نگه داشته و او را شرور ,لجوج و خطری برای برادرانش کرده.
------------------------------------------------------------------
از پیرها مشورت بخواهید,چون چشمان آنها به صورت سال ها نگریسته و گوش هایشان به صدای زندگی گوش داده,حتی اگر مشورت آن ها تو را خوش نمی آید,به آن توجه کنید
------------------------------------------------------------------
انسان با اجدادش اصالت نمی یابد,
چه بسیار اصیل زادگانی که تا حد جانیان سقوط می کنند.
---------------------------------------------------------------
ظاهر چیز ها بر حسب احساسات تغییر می کند,بنابراین می توانیم جادو و زیبایی را در آن ها ببینیم,در حالی که جادو و زیبایی واقعی در خود ماست.
--------------------------------------------------------------
کمی دانش که به آن عمل شود,خیلی بهتر از دانش بسیار است که بلااستفاده مانده است

GORJI
13-09-2009, 16:19
هيچگاه از مشکلات زندگي گلايه نکنيم

يادمان باشد هميشه کار گردانها نقش هاي

مهم و حساس را

به بازيگران قابل مي سپارند!!!
----------------------------
درختهاي جنگل براي رسيدن به نور بوده که

اين قدر بلند شدن ، اگه نور از همون اول در

دسترس گياه باشه ،

ديگه جنگلهاي تنومند نخواهيم داشت
-------------------------------
آنكه خوشي را در رنج ديگران بجويد ، هرگز روي خوشي را نمي بيند.
-------------------------------
آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد زیاده روی در خود زندگی است
---------------------------------------
اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند ، هر چه به ایشان نزدیک شوی بیشتر عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم میگردد

GORJI
13-09-2009, 16:19
کیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه کارها در همان بار اول
---------------------------------------------
انسان مانند رودخانه است هر چه عمیق تر باشد آرامتر است
-----------------------------------------
تنها کسی که قرضهایش را می پردازد،ثروتمند میشود
----------------------------------
آنکه پرنده نیست نباید بر پرتگاه آشیانه سازد
-------------------------------
عیبهای ما چون تپه اند ما از تپه خود بالا میرویم و بر فراز آن جز تپه دیگران چیزی نمی بینیم

GORJI
13-09-2009, 16:20
اشخاص کم تجربه پول را آخرین علاج مشکلات میدانند
-----------------------------------
زندگان ، مردگان هستند که ایام مرخصیشان را در این دنیا می گذرانند
----------------------------------
اگر راستی از خطر میترسیم ، برخیزیم کاری بکنیم و گر نه ترس بی عمل ما را کوچک و خطر را بزرگ میکند
-------------------------------
غالبا از نادانی وحشتی نداریم از اینکه ما را نادان بدانند می ترسیم
---------------------------
با هر ** که از خود او صحبت به میان آورید خواهید دید چندین ساعت حرفای شما را گوش میکند

GORJI
13-09-2009, 16:21
هنگامی که کسی به تو اهانت کرد بکوش تا نفس خود را چنان ارتقا دهی که توهین و تحقیر به آن نرسد

------------------------------------------
منتظر باش اما معتل نشو....تحمل کن اما توقف نکن....قاطع باش اما لج باز نباش....صريح باش اما گستاخ نباش....بگو اره اما نگو حتما....بگو نه اما نگو ابدا
------------------------------------------
تا حالا فكر كردي كه چرا بعضي وقتها زمين ميخوريم؟ از بد شانسيمون نيست، طبيعت ميخواد به ما ياد بده كه چطور دوباره بلند بشيم
-----------------------
بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي‌كند را هم خوش بو مي‌كند
----------------------------

دو چیز را همیشه فراموش کن
1) به کسی خوبی کردی 2) کسی به تو بدی کرد

GORJI
13-09-2009, 16:22
شرافت مانند تیری است که چون از کمان گذشت ، بازگشت آن غیر ممکن است
-------------------------------------
قناعت کیمیایی است که هر چه را لمس کند ، طلا شود
-------------------------------------
از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی نیست پرهیز نما
-------------------------------
از درخت سکوت میوه ی آرامش آویزان است
------------------------
برای درک زیبایی یک بار دیدن کافی است اما برای شناسایی حقیقت و قضاوت عادلانه دو بار

GORJI
13-09-2009, 16:22
اگر آنچه از گذشته تجربه گرفته ایم در آینده به کار ببریم مثل اینست که دوباره عمر کردهایم
--------------------------------------
صاحب اراده فقط پیش مرگ زانو میزند و آن هم در تمام عمر بیش از یک مرتبه نیست
----------------------------------
کاری که دیروز غیر ممکن بود و امروز دشوار است فردا با خوشی و رضایت قبول خواهد شد
----------------------------------
چاه را با شبنم نمیتوان پر کرد
-------------------------
عجله کاری را که احتیاط قدغن کرده است ، انجام میدهد

LIDA
13-09-2009, 22:02
اختلاف زن و مرد در اين است كه مردان هميشه آينده را مي نگرنند وزنان
گذشته را بخاطر مي آورند.زن مخلوقي است كه عميق تر ميبيند و مرد مخلوقي است كه دورتر را ميبين .عالم براي مرد يك قلب است و قلب براي زن عالمي است.


چهار چيز است که قابل بازيابي نيست سنگ پس از پرتاب شدن، سخن پس
از گفته شدن، فرصت پس از از دست رفت ، و زمان پس از سپري شدن.

LIDA
13-09-2009, 22:04
زندگي مثل پياز است كه هر برگش را ورق بزني اشكتو در مي ياره.

------------------------------ --------------

پيچ جاده، آخر راه نيست مگر اينكه تو نپيچي.


-------------------------------------------

تمدن جديد زن را كمي عاقلتر كرده است، اما به واسطه آزمندي مرد، بر
رنج زن افزوده است.

---------------------

زن ديروز همسري خو شبخت بود اما زن امروز معشوقه اي بي نوا.


----------------------

موفق كسي است كه با آجرهايي كه بطرفش پرتاب مي شود، يك بناي محكم بسازد

LIDA
13-09-2009, 22:06
چیزی را که دوست داری به دست آور وگر نه مجبوری چیزی را که به دست می
آوری دوست داشته باشی.
------------------------------------------------------------------------

از زندگي هرآنچه لياقتش را داريم به ما ميرسد نه آنچه آرزويش را داريم.

---------------------------------------------------------------------------

آن چه هستي هديه خداوند به توست و آن چه مي شوي هديه تو به خداوند

---------------------------------------------------------------------------------

آدم ها را از انچه درباره ديگران مي گويند بهتر مي توان شناخت تا از
انچه درباره انها مي گويند

----------------------------------------------------------------------------------

وقتي كه زندگي برات خيلي سخت شد، يادت باشه كه درياي آروم، ناخداي
قهرمان نمي‌سازه.

GORJI
14-09-2009, 15:37
سازنده ترين كلمه گذشت است ...... آن را تمرين كن


پرمعني ترين كلمه ما است ............ آن را به كار ببر


عميق ترين كلمه عشق است ......... به آن ارج بنه.


بي رحم ترين كلمه تنفر است ......... از بين ببرش.


سركش ترين كلمه حسد است ........ با آن بازي نكن.


خودخواهانه ترين كلمه من است....... از آن حذر كن.

GORJI
14-09-2009, 15:37
ناپايدارترين كلمه خشم است.......... آن را فرو ببر.


بازدارنده ترين كلمه ترس است ....... با آن مقابله كن.


با نشاط ترين كلمه کار است ........... به آن بپرداز.


پوچ ترين كلمه طمع است .............. آن را بكش


سازنده ترين كلمه صبر است........... براي داشتنش دعا كن.

GORJI
14-09-2009, 15:38
فهمیده ام که فراموش کردن خطا و به خاطر سپردن لطف دیگران هر دو به یک اندازه مهم هستند.


فهمیده ام که وقتی از افرادی که دوستشان دارید جدا می شوید، بهتر است آخرین کلماتتان محبت آمیز باشد چرا که ممکن است این آخرین باری باشد که آن ها را می بینید.


فهمیده ام که درک راه درست به مراتب نیاز به خلاقیت بیشتری دارد تا تشخیص را نادرست.


فهمیده ام که جایگاه و موقعیت را می توان خرید ولی احترام را باید کسب کرد.


فهمیده ام که اکثر مردم در برابر تغییر مقاومت می کنند و این در حالی است که تنها راه پیشرفت، تغییر است

GORJI
14-09-2009, 15:38
فهمیده ام که اگر به دنبال خوش بختی باشی، خوش تختی از دست تو فرار می کند. اما اگر به دنبال خانواده، بر آوردن نیازهای دیگران، کار خودت، ملاقات افراد جدید و خوب بودن باشی، خوش بختی به سراغ تو خواهد آمد.فهمیده ام که آدم ها به آن اندازه خوش بخت می شوند که اراده کرده باشند.فهمیده ام که لذت بردن از موفقیت ایرادی ندارد ولی نباید آن را در بست باور کرد.فهمیده ام که تجربه کردن شگفتی زندگی در چشمان یک کودک، لذت بخش ترین حس زندگی است.فهمیده ام که زندگی یک مرد دارای چهار دوران است: زمانی که به بابانوئل اعتقاد دارد، زمانی که به بابانوئل اعتقاد ندارد، زمانی که نقش بابانوئل را بازی می کند و زمانی که قیافه اش مثل بابانوئل می شود.

GORJI
14-09-2009, 15:39
فهمیده ام که بزرگترین چالش زندگی این است که تصمیم بگیری مهم ترین چیز در زندگی کدام است و سپس سایر چیز ها را فراموش کنی.فهمیده ام که ساده ترین کارها نیز می تواند با معنی باشد اگر آن را با روحیه و نیت درست به انجام برسانی.فهمیده ام که بدترین رنج ها، مشاهده رنج دیگران است.موانع چيزهاي وحشتناكي است كه هر گاه شما چشمانتان را از هدف دور نگاه ميداريد انرا مي بينيد.
هفت بار كه افتادي براي هشتمين بار بر خيز.

GORJI
14-09-2009, 15:40
برای دستيابی به آنچه تاکنون به آن نرسيده ايد بايد کسی شويد که تا کنون نبوده ايد.غرور خودخواهی نماینده شکست و ذلت است هر وقت غرور قایم کرد فورن منتظر شکست باشیم
انها که همیشه جمع میکنند کاش تقسیم هم بلد بودند
ترجیح میدهم روی موتور سیکلتم باشم و به خدا فکر کنم تا اینکه تو کلیسا باشم و به موتور سیکلتم فکر کنم
زندگی نه بهتره نه بدتره فقط متفاوته

GORJI
14-09-2009, 15:40
درسته که من نور نیستم اما میتونم چراغ باشم چراغ لا اقل فرصت روشن شدن را دارهمن میدانم که خدا به دست های پاک نگاه میکنه نه به دست های پرعشق بزرگترین هدیه خداست هنر اون را یاد بگیریمقلم و رنگ در اختیارمه,بهشت را نقاشی میکنم بعد واردش میشم


زندگی انقدر ها هم جدی نیست باید شوخی ها را جدی تر بگیریم

GORJI
14-09-2009, 15:41
اين توانايي های ما نيست که جوهر وجودي مان را نشان می‌دهد،بلكه انتخاب‌هايمان است.
----------------------------------------------
.هر شكست لااقل اين فايده را دارد كه انسان يكي از راههايي را كه به شكست منتهي مي شود را مي شناسد.
----------------------------------------------------------------
هركس محدوديتهاي ديد خودش را به محدوديتهاي جهان مي نگرد.
------------------------------------------------
هيچگاه فكر نميكنم كه خدا دنيا را به بازي آفريده باشد
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------
شجاعت واقعي زماني است كه شخصي بتواند از اعماق مشكلات و بدبختي ها به زندگي لبخند بزند.
----------------------------------------
زندگي كوتاهتر از آن است كه به خصومت بگذرد و قلب ها گرامي تر از آنند كه بشكنند آنچه از روزگار به دست مي آيد با خنده نمي ماند و آنچه از دست برود با گريه جبران نمي شود فردا خورشيد طلوع خواهد كرد حتي اگر ما نباشيم

GORJI
14-09-2009, 21:35
همیشه این نکته را به خاطر بسپار که بزرگترین لذت زندگی انجام چیزهایی است که مردم می گویند ما نمیتوانیم.
-------------------------------------------------
پوشاندن يك خطا با دروغ مثل از بين بردن لكه پارچه با سوراخ كردن آن است.
----------------------------------
نيرومندترين دروغها در مقابل كوچكترين حقايق بي فايده است و دير يا زود رنگ خواهد گرفت.
----------------------------------------
نامه ، خاص ترين ياد بودی است که شخص از خود بجا می گذارد .....
--------------------------------------------------
هر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است .

GORJI
14-09-2009, 21:36
بايد شكر گزار باشيم كه خداوند هر انچه را كه از او مي طلبيم ، به ما نمي دهد.
-----------------------------------------
فصاحت بیان معجزه می کند. زیرا گوش های مردم از دیدگانشان بی تجربه تر است
-----------------------------------------
آن قدر بزرگ باش که نگران نشوی آن قدرنجیب وموقر باش که خشمگین نشوی.وآنقدر شاد باش که اجازه ندهی مشکلی بروز کند.
---------------------------------------
همانطور كه عشقهاي حقيقي كمياب است دوستي هاي حقيقي نيز كمياب است.
-------------------------------------
اشکال دنیا این است که جاهل ها مطمئن هستند و دانایان مردد .

GORJI
14-09-2009, 21:37
دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمی*آورد.
-------------------------------------------
بگذار كه لبخند در قلبت بارور شود و از دريچه ي چشم هايت به دنيا بتابد.
----------------------------------------------
عدالت از عسل شيرينتر و از روغن نرمتر و از مشك خوشبوتر است
-------------------------------------------------------
جوانی مخلوطی است از غرور و نشاط ، ولی پیری خوابی است از الهام و خاطرات
---------------------------------------------
همه چیز را تا میتوانید ساده کنید ، اما ساده لوحانه عمل نکنید

GORJI
15-09-2009, 17:18
اگر نمى توانى بايد انجام دهى .اگربايد انجام دهى مي توانى.
---------------------------------------------------
وقتی «قدرت عشق» بر «عشق به قدرت» غلبه کند،دنيا طعم صلح را می چشد.
------------------------------------------------------------
بزرگترین پیروزی با زور به دست نمی آید ، بلکه با ایثار و بزرگواری و نجابت روح حاصل می شود .
----------------------------------------------------
آنكه ثروت خود را باخت, زياد باخته است , ولي آنكه شهامت خود را باخت, پاك باخته است
----------------------------------------------------
دوستت دارم نه به دليل شخصيت تو بلکه به خاطر شخصيتي که من در هنگام با تو بودن پيدا ميکنم

GORJI
15-09-2009, 17:18
هيچکس لياقت اشکهاي تو را ندارد و کسي که چنين ارزشي دارد باعث اشک ريختن تو نمي شود...
-------------------------------------------------------------
اگر کسي تو را آنطور که ميخواهي دوست ندارد؛ به اين معني نيست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد...
-------------------------------------------------------------------------
دوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب تو را لمس کند...
-----------------------------------------------------
بدترين شکل دلتنگي براي کسي آن است که در کنار او باشي و بداني که هرگز به او نخواهي رسيد...
-----------------------------------------------------------------
هرگز لبخند را ترک نکن. حتي وقتي ناراحتي؛ چون هرکس امکان داره عاشق لبخند تو بشه...

GORJI
15-09-2009, 17:19
ممکن است تو در تمام دنيا فقط يک نفر باشي ولي براي بعضي افراد تمام دنياي اونها هستي...
------------------------------------------------------
هرگز وقتت را با کسي که حاضر نيست وقتش را با تو بگذرد، نگذران...
----------------------------------------------------
شايد خدا خواسته است که ابتدا بسياري از افراد نا مناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را، به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر مي توني شکر گذار باشي...
----------------------------------------------------------------------
به چيزي که گذشت غم مخور، به آنچه پس از آن آمد لبخند بزن...
---------------------------------------------------------------
هميشه افرادي هستند که تو را مي آزارند. با اين حال همواره به ديگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسي که تو را آزرده دوباره اعتماد نکني...