سلام دوستان
من تو ی مشکل دارم هر کاری میکنم درست نمیشه
نمیتونم به 2 تا برنامه اجازه دسترسی به دوربین و غیره رو بدم و واقعا لازم دارم این برنامه هارو و ارورو اس...ین اورلای میده و همه جور بلایی...