طبق اخبار بازی ، بازی Assassin’s Creed Valhalla در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۰) عرضه خواهد شد. به نظر می‌رسد این تاریخ به نسخه‌های نسل هشتمی بازی اشاره دارد، چراکه تصویر منتشر شده مربوط به...