× توجه! انجمن موبایلستان به صورت آرشیو فعال می باشد و امکان ثبت مطلب جدید از سمت کاربر میسر نخواهد بود.

× توجه! لطفا در هنگام مشاهده مطالب حتما تاریخ انتشار مطلب را ملاحظه بفرمایید تا از معتبر بودن مطلب اطمینان حاصل کنید.

Search In

جستجوي موضوع - ROM Manager Pro v8.0.6 Patched | نصب، تهیه نسخه پشتیبان و بازگرداندن رام ( Tools › نرم افزارهای سیستمی)

گزینه های اضافی