دوستان می خواستم راهنمایی کنن.اونا جای من بودن چی کار می کردن.کدومشو انتخاب می کردن.به اختلاف قیمتش فکر نکنید
بعد دلیل خودشون واسه این انتخاب چیه ؟
مرسی