سلام


من یه گوشی میخوام برا فیلم دیدن
چی پیشنهاد میدید ؟


تو رنج قیمت 800

بعد میخواستم بدونم گوشی ی ارزو ن میشه ؟