دوستان مدتیست که وارد برنامه نویسی موبایل با جی کوئری شدم. بصورت اتفاقی یه پروژه آماده در سیایت های خارجی دیدم که ازش خوشم اومد و با تغییراتی اون فارسی کردم. اما مشکلی که در پروژه اصلی وجود داره اینه...