چرا UPS برای خودپرداز لازم است؟
دستگاه UPS (Uninterruptible Power Supply) در مواقع قطع برق مانع خاموش شدن دستگاه می‌شود چراکه منبع تغذیه و همچنین برقرارکننده‌ی تلورانس‌ها و محافظ در برابر نوسانات و...