سلام هنزفری من جبرا ویو همین مشکلو دارم ولی استریو آیدیو رو نمیاره چیکار کنم