دوستان برای اطلاع از اخبار افر ها و تفیف هایی که توی تهران برای رستوران یا تور یا کاللا وجود داره میتونید شما هم نرم افزار اندروید سایت تخفیف گروهی شادیاب رو نصب کنید تا بتونید از این نوع تخفیف ها با...