کاش دلار اینقد بالا و پایین نمیکرد. اصلا آدم قاطی میکنه از بس قیمتها بالا و پایین میشن