سلام
نرم افزار سیبچه روی تبلت وصل نمیشه تمام نرم افزار تبلت ازکارافتادن مشکلش از کجا است