با نرم افزارtitanium backup یا kingroot می تونید پاکش کنید