سلام بنده کتاب های زیر را لازم دارم حتما جاوا باشه

(الغدیر علامه امینی (خلاصه شده فارسی
نفس الهموم شیخ عباس قمی
القطره
کامل الزیاره
کتاب شعر در مورد امام زمام عج
به اضافه تمامی کتابهای شیخ...