بلاخره سونی اجازه باز شدن بوت لودیر گوشی رو داد
http://developer.sonymobile.com/unlockbootloader/

Sent from my C2305 using Tapatalk