سلام دوستان عزیز

یک سوال
گوشی سینوس 900 من شماره تماس گیرنده را نشان نمیدهد و unknown number مینویسد ،البته من تازه خریدم ، کاری میشه کرد؟

ممنونم

منبع :...