سلام. من هر كاري كردم برنامه ي m-router رو كه رو كامپيوترم اجرا مي كنم يه صفحه سياه مياد و ميره و پنجره هايي كه شما گفتيد باز نميشه. لطفاً منو راهنمايي كنيد