ايتنا - معاون بنياد مستضعفان تصريح كرد: ايران‌‏سل ساختار قانوني پيدا كرده و از اين لحظه به بعد چيزي به نام Mtn، بنياد و صاايران وجود ندارد، بلكه همه در يك كلمه ايران‌‏سل ناميده مي‌شوند كه از 30 آبان فعاليت خود را آغاز مي‌كنند.ايران‌‏سل كل مبلغ قرار داد را بدون هيچ گونه قيد و شرطي زودتر از موعد مقرر در اختيار وزارت Ict قرار داد.
محمد مخبر معاون، بنياد مستضعفان و جانبازان، به عنوان يكي از سهامداران ايران‌‏سل در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب، در خصوص روند فعاليت ايران‌‏سل اظهار داشت: قرار بر اين بود كه تا 30 آبان ماه مبلغ قرارداد را به حساب وزارت Ict واريز كرده و حق ليسانس را دريافت كنيم كه شركت ايران‌‏سل زودتر از موعد مقرر به اين امر پرداخت.
وي گفت: شركت Mtn شريك 49 درصدي ايران‌‏سل است و در حال حاضر شركاي شركت ايران‌‏سل كاملا تكميل شده است.

وي با تاكيد براين‌‏كه هيچ مشكلي با Mtn وجود ندارد، يادآور شد: با تبديل حق ليسانس موقت به دائم و اجازه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعاليت رسمي ايران‌‏سل آغاز مي شود.
مخبر با بيان اين كه اگر برنامه‌‏ها طبق زمان‌بندي پيش رود، به اجراي تعهدات خود مي‌‏پردازيم، خاطرنشان كرد: تا پايان سال 84 ، ايران‌‏سل تعدادي سيم كارت 150 هزار توماني در اختيار مردم قرار مي‌‏دهد.

معاون بنياد مستضعفان تصريح كرد: ايران‌‏سل ساختار قانوني پيدا كرده و از اين لحظه به بعد چيزي به نام Mtn، بنياد و صاايران وجود ندارد، بلكه همه در يك كلمه ايران‌‏سل ناميده مي شوند كه از 30 آبان فعاليت خود را آغاز مي كنند.

مخبر با تاكيد براين كه اپراتور دوم تلفن همراه پروژه‌‏اي اقتصادي است، افزود: تنها جنبه ملي اين پروژه براي ما مهم است.