شركت وريزون روز چهارشنبه دادخواستي برعليه يك شركت خاطر نشان كرد كه آنها بعد از ارسال 98هزار پيام اسپم از طرف شركت Ormand Beach دادخواستي تنظيم و به دادگان ايالت نيوجرسي آمريكا فرستادند . در اين پيام هاي ناخواسته به مشتريان وريزون مژده داده مي شد كه آنها بليط مسافرت به باهاماس را برده اند.
با وجوديكه تعداد اسپم هاي ارسالي به تلفن هاي همراه در آمريكا كم است اما گردانندگان سرويس هاي بي سيم بيشتر مراقب چنين حوادثي هستند كه مي توانند براي كاربران و مسئولان هزينه هاي زيادي به بار آورد.
وريزون ، دومين شركت ارائه دهنده سرويس موبايل در آمريكا كه داراي 49.3 ميليون مشتري است خاطر نشان كرد كه اين شركت مانع از فعال شدن فيلترهاي اسپم وريزون مي شدند زيرا با هويت هاي جعلي اقدام به ارسال اسپم مي كردند .
به نظر مي رسد حدود يك چهارم از پيام هاي اسپم به صورت خودكار از طريق شماره تلفن هاي زنجيره اي به مشتريان ارسال مي شود . اما وريزون هنوز متوجه نشده است اين شماره ها چگونه فاش شده اند .
به گفته يكي از تحليل گران ارائه دهندگان سرويس هاي بي سيم بايد از ISPها نيز هوشيارتر باشند زيرا ناشي از ارسال اسپم براي آنها بسيار بيشتر است.