اجراي تعهد ارسال 5 ميليون SMS توسط 3 شركتي كه مجوز خدمات ارزش افزوده دريافت كرده اند بايد از دي ماه عملي شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فناوري اطلاعات ايران ، از عصرارتباط ، شركت هاي رهياب رايانه گستر، مگفا و آتيه پردازداده ها كه اواخر فروردين ماه سال جاري طي برگزاري يك مزايده از سوي شركت ارتباطات سيار موفق به دريافت مجوز ارائه خدمات ارزش افزوده شده اند بايد از اوايل دي ماه سال جاري تعهد ارسال 5 ميليون SMS را در ماه به انجام رسانند.
علي احمديان – مدير پروژه خدمات ارزش افزوده شركت رهياب رايانه گستر- در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر قرار داد ارائه خدمات ارزش افزوده ميان شركت ارتباطات سيار و 3 شركت دريافت كننده اين مجوز تبادل شده است. طبق اين قرار داد شركت ها بايد از يك ماه و نيم ديگر تعهد ارسال 5 ميليون SMS را اجرا كنند.
او در خصوص فعاليت شركت رهياب تا پيش از اجراي تعهدات ادامه داد: تا پيش از اين ارائه خدمات ارزش افزوده بدون توجه به تعهد قيد شده صورت گرفته كه هزينه هاي آن نيز به شركت ارتباطات سيار پرداخت شده است .
او با اشاره به تعرفه مربوط به فعاليت انبوه براي دريافت امكان SMS از شركت ارتباطات سيار گفت : جدول تعرفه ها نيز از سوي شركت ارتباطات سيار مشخص شده كه طبق آن تخفيف هايي براي حجم هاي مختلف SMS تعيين شده است .
شركت ارتباطات سيار اواخر سال گذشته با برگزاري مزايده اي شرايط صدور مجوز براي متقاضيان را به گونه اي طراحي كرده بود كه در اسناد مزايده نه تنها حرفي از تعهد 5 ميليون SMS در هر ماه به ميان نيامده بلكه حداقل ميزان تعهد اعلام شده، سيصد هزار SMS در ماه اعلام شده بود كه طبق آن مقرر شده بود به ازاي ارسال هر SMS، شركت ارتباطات سيار142ريال دريافت كند.
اين در حالي است كه با برگزاري اين مزايده، شركت رهياب رايانه گستر كه پيش از اين نيز هيچ فعاليتي در زمينه ارائه خدمات ارزش افزوده نداشته و متعلق به سازمان بنادر و كشتي راني دولتي است تعهد ارسال 5 ميليون SMS را مطرح كند، تعهد ارسال 5 ميليون SMS در ماه موجب شده كه شركت هاي ديگر كه در رتبه هاي بعدي به لحاظ حجم ارسال SMS در ماه قرار داشتند براي بدست آوردن پروانه ارائه خدمات ارزش افزوده مجبور به قبول تعهد ارسال 5 ميليون SMS شوند.
برنده دوم مزايده شركت مگفا كه وابسته به وزارت صنايع و معادن است نيز اگرچه ارسال يك ميليون و دويست هزار پيام در ماه را پيشنهاد داده بود ولي با قبول تعهد ارسال 5 ميليون SMS پروانه ارائه خدمات ارزش افزوده را دريافت كرد. اما شركت سوم كه سروش رسانه متعلق به صداوسيما بود، به دليل نپذيرفتن اين تعهد از گردونه برندگان مزايده خارج و جاي خود را به تنها شركت متعلق به بخش خصوصي يعني شركت آتيه داده پرداز داد.
پيش از آن كه 2شركت كاملا دولتي و يك شركت خصوصي مجوز ارائه خدمات ارزش افزوده را دريافت كنند، شركت هاي كاريا ارقام، پارس آنلاين، امن افزارگستر شريف و سايت هاي اينترنتي SMS iran و Ir SMSبا استفاده از سيم كارت هاي تلفن همراه عملا در زمينه ارائه خدمات ارزش افزوده فعال بوده اند.