خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي - ارتباطات

سايت مركزي و خدمات تلفن‌بانك (ivr) و پيام كوتاه تلفن همراه (sms) پست بانك در راستاي ارايه‌ي خدمات بانكي سريع و مطمئن به هموطنان در سراسر كشور با حضور دكتر «سليماني» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پست بانك و هيات همراه مورد بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا از روابط عمومي و امور بين‌الملل پست بانك: با بهره برداري از سايت مركزي پست بانك امكان ارايه‌ي خدمات پست بانك با استفاده از شبكه كامپيوتري و ارايه‌ي خدمات از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز Atm و Pos در سراسر كشور ايجاد شد.

بنابراين گزارش همچنين هموطنان و مشتريان پست بانك از خدمات ويژه حسابهاي قرض الحسنه جاري پس انداز و سپردهگذاري كوتاه مدت متصل به سيستم بهم پيوسته پست بانك از طريق ارسال پيام كوتاه تلفن همراه (sms) از قبيل: آخرين موجودي، سه گردش آخر حساب، گردشهاي اخير حساب در تعداد روزهاي مودر نظر بهره‌مند شوند.

اين گزارش مي‌افزايد: با ستفاده از سيستم تلفن‌بانك (ivr) پست بانك نيز مشتريان مي‌توانند كليه اطلاعات مربوط به حسابهاي قرض الحسنه جاري، پس انداز، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و گردش حساب خود را در هر زمان از طريق ارتباط تلفني و دورنگار دريافت كنند.

لازم به ذكر است متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به شعب پست بانك و تكميل فرم درخواست و دريافت رمز عبور از مزاياي خدمات تلفنبانك (ivr) و پيام كوتاه (sms) در هر نقطه و هر زمان بهره‌مند شوند.