شما که زحمت کشیدین اگه لینک کاملشو برا ایفون بریک نشده بدین ممنون میشم :*) من بیل میرم تو لینک یابی.