به گزارش گروه خبری Gsm، به منظور اینکه کاربران سمعک دار بتوانند به راحتی از گوشی های موبایل سازگار با سمعک استفاده کنند، شرکت ناظر ارتباطات سیار آمریکا، Fcc، در نظر گرفتن استاندارد Ansi C63 را برای شرکت های تولید کننده داخلی گوشی های همراه و نیز گوشی های وارداتی، اجباری کرده است. Fcc آخرین مهلت تولیدکنندگان گوشی و اپراتورهای شبکه برای تولید گوشی های سازگار با سمعک را تا پایان فوریه 2007 اعلام کرده است. بنابراین تا آن زمان حداقل 50 درصد گوشی های بازار باید از این استاندارد برخوردار باشند.
در حال حاضر حدود 25 درصد از گوشی های تولید شده در کل جهان از استانداردهای M3 و یا Ansi U3 برخوردار هستند.
طبق برآوردهای انجام شده هم اکنون حدود یک سوم مردم دنیا از تلفن همراه استفاده می کنند که این مقدار تا سال 2010، 3 میلیارد افزایش خواهد یافت. بنابراین کاربران ناشنوایی که نیاز به استفاده از این تکنولوژی داشت روز به روز بیشتر خواهد شد.
بد نیست بدانیم تقریباً از هر 10 نفر در کل دنیا 1 نفر تا حدودی مشکل شنوایی دارد و این تعداد نیز با توجه به آلودگی های صوتی رو به افزایش است.