سلام ببخشید لینک رام ها دو تاش که خرابه یکیش هم پسورد می خواد لطفا اصلاح کنید