به گزارش گروه خبری GSM، یک شرکت مخابراتی اتریش طرح جدیدی با نام GSM doorbell ( زنگ در GSM ) را طراحی نموده است که قرار است بر روی کشورهای اروپایی آزموده شود، این سیستم که نام کاملش Waleli GSM doorbell است، یک سیستم هوشمند است که قابلیت استفاده بر روی شبکه های GSM را دارد. این سیستم به شما اجازه می دهد که جواب افرادی که پشت در منزلتان ایستاده اند بدهید، با آنها مکالمه نموده و یا در را برایشان باز نمائید.
این سیستم که می تواند همکاری بالایی را با سیستم ها و شبکه های امنیتی حفاظت از منازل را داشته باشد به زودی قرار است بطور جهانی عرضه گردد.
این سیستم که در کنار آیفن نصب می شود با فشرده شدن زنگ باعث زنگ خوردن گوشی شما می شود و می توانید از طریق آن با مهمان خود صحبت کرده و یا با وارد نمودن کد مخصوص در را بر روی آن باز نمائید.