برنامه ای جهت Sync اطلاعات در اینترنت توسط پاکت پی سی