مسئولين كشور چين اعلام داشتند ، تمامي 200 ميليون كاربر تلفن همراه دراين كشور كه از سرويس تلفني پيش پرداخت استفاده مي كنند بايد سريعا براي بهره مندي از اين سرويس به شركت هاي خدمات رساني مراجعه كنند و ثبت نام كنند در غير اين صورت خدمات رساني به آنها قطع خواهد شد.

شركت هاي خدمات رساني تلفن همراه كشور چين به تمامي كاربران سرويس تلفني پيش پرداخت اعتباري اعلام داشتند تا هرچه سريعتر به شركت هاي مربوطه مراجعه كرده و نام خود را ثبت كنند.
هدف دولت چين از اينگونه فعاليت ها ، شناسايي تمامي دارندگان شماره تلفن ها مي باشد زيرا در اينصورت مي توانند با تخلفات تلفن همراه و ارسال پيغام هاي اسپم و تبليغاتي و تبادل عكس هاي غير اخلاقي و سياسي جلوگيري كنند و عاملان آن را شناسايي كنند.
اين طرح عمومي امنيتي در چند روز اخير توسط مقامات رسمي اطلاع رساني به تمامي كاربران اعلام شد و اين فعاليت ها از اواخر سال آينده آغاز مي شود همچنين كاربران اين سرويس ها تنها شش ماه فرصت دارند تا در اين مراكز نام خود را ثبت كنند. علي رغم غير عادلانه بودن اين طرح جديد ، تنها كاربران جديد اين خدمات ملزم به ثبت نام در اين شركت ها مي باشند.
به طور كلي در بين تمامي كاربران تلفن همراه كشور چين يعني 238 ميليون و 700 هزار نفر مشترك ، 177 ميليون نفر از مشتركين سرويس تلفني پيش پرداختي اعتباري مي باشند. آمار و اقام دقيقتر تعداد اين مشتركين را 200 ميليون بر آورد كرده است.