شركت وريزون روز يكشنبه اعلام كرد كه آنها در حال بررسي مسئله فروش يا ادغام بخش دايركتوري خود هستند. بدين ترتيب آنها مي توانند بيشتر روي خدماتي چون بي سيم و سرويس هاي اطلاعاتي و تلفني متمركز شوند.
به گزارش بخش خبر سايت http://www.iritn.com/ ، وريزون مي تواند بخش دايركتوري خود را به قيمت 17بيليون دلار بفروشد.
Qwest Communi Cation، كوچكترين شركت از چهار شركت عملياتي Big Bell، بخش دايركتوري خود را در سال 2002 به قيمت 7 بيليون دلار فروخت .
شركت وريزون مي تواند گروه دايركتوري خود را كه Information Services نام دارد در سال 2006 بفروشد.
Verizon Information Services حدود 1750 دايركتوري يا كتاب راهنما در 44ايالت و شهر واشنگتن دي سي منتشر كرده است .
اين بخش همچنين مسئول سايت Superpages.com ، بزرگترين Yellow page آنلاين كشور است ، درآمد سال گذشته اين بخش 3.6بيليون دلار برآورد شد اين شركت 7300 كارمند دارد .
فروش اين بخش سال گذشته 5.7درصد كاهش يافت و ممكن است امسال نيز 8.4 درصد كاهش يابد.
تجارت دايركتوري در شركت هاي تلفني چون وريزون بسيار سودمندتر از هر بخش ديگري است زيرا سرمايه گزاري براي تجهيزات اين بخش بسيار كمتر است . اتوماسيون و درآمد حاصله از وب سايت نيز به سودآوري اين بخش ها كمك بسياري مي كند.
وريزون شركت هاي امنيتي Bear، Stearns & CO و Jpmorgan را به عنوان مشاوران مالي خود انتخاب كرده است