استفاده از تلفن همراه براي خريد بليط يك فيلم و چك كردن سيانس ها يك چيز است و دانلود كامل فيلم ها چيز ديگري.
شركت اسپرنيت روز دوشنبه فروش سرويس جديد خود را آغاز مي كند. اين سرويس به كاربران تلفن هاي همراه ويدئويي اجازه مي دهد فيلم ها ، برنامه هاي تلويزيوني، كنسرت ها و نمايش هاي كمدي را به طور كامل تماشا كنند.
كاربران مي توانند با پرداخت هزينه ثابت 6.95دلار به صورت ماهانه به علاوه هزينه هاي عادي سرويس به طورنامحدود به فيلم ها و برنامه ها دسترسي داشته باشند و آنها را دانلود كنند. در حقيقت شركت اسپرنيت و ساير ارائه دهندگان خدمات تلفن بي سيم با توجه به مضامين ويدئويي چون برنامه هاي تلويزيوني ، موسيقي و ورزش قصد افزايش درآمدهاي خود را دارند.
اين شركت ها باصرف بيليون دلار براي ساخت شبكه هاي ويدئويي موبايل و سرويس اينترنت پرسرعت و عليرغم طرح مكالمه ارزان تر مي توانند به رشد درآمدهاي خود كمك كنند.
از بين فيلم هايي كه قرار است براي اولين بار در اين سرويس ارائه شود مي توان به فيلم هاي جك يك چشم ، فرشته و مردشرور، شب مرده زنده و مسير كوتاه اشاره كرد.
شركت اسپرنيت قصد دارد در عرض يك هفته 7فيلم جديد ارائه دهد.

به نقل از iritn