سلام
روی گوشی یکی از دوستام هم مشکل داشت
هر کاری انجام دادیم نشد
مجبور شدیم رام عوض کنیم
رام انرژی نصب کردیم درست شد
من در مورد امنیا اطلاعاتی ندارم اما اگه رام غیر رسمی براش هست نصب کن.
موفق باشی