دوستان با توجه به مشکلات چند روز اخیر ایرانسل در شیراز و قطع و وصل شدنهای مکرر خطوط ایرانسل در شیراز که مسئولین این شرکت در توجیه خودشون میگفتن داریم روی آنتهای سطح شهر کار میکنیم از دیشب تمامی خطوط ایرانسل در شیراز Gprs شون قطع شده