یه خواهش از دوستان خودم
اگه اخبار من براتون جدید بود و در واقع تکراری نبود لطف کنید از دکمه تشکر استفاده کنید
استفاده کردن و یا نکردن شما از این دکمه به ادامه فعالیت من در این تاپیک مربوطه می شه
از همکاریتون ممنونم