از نام برنامه معلومه کارش چیه!
با اجرا کردن این برنامه گوشیتون Restart میشه!تو مایه های Restart شدن ویندوز
البته برنامه های دیگه ای هم هستن که این کارو انجاک بدن مث SmartSetting یا FExplorer!!