با این برنامه می توانید مدیریت کاملی رو بر تماس هاتون داشته باشید.
این برنامه دو خصوصیت مهم دارد :

1- می تونه شماره های روی Blacklist رو هم مکالمشونو ضبط کنه.

2- یک زمان رو از شما می گیره و بهد از اون زمان خودکار فایل های ذخیره شده رو پاک میکنه.