سلام
دوستان یک برنامه ای است به نام Arabic/Farsi که باهش میشه فارسی نوشت اگه کسی داره که تو گوشی ان 70 هم کار بکنه بزاره تا بقیه دوستان هم استفاده بکنند