اینم از اخبار امروز من
اگه براتون جالب بود و تکراری نبود مثل همیشه دکمه تشکر پایین سمته چپه
:roolleyes: