می خواستم بدونم EF81 توایران هست یا نه ؟ اگر هست قیمتش چنده ؟ اصلا بدرد می خوره یا نه ؟:coonfused: