با تشکر از کلیه دوستان که نظر دادن، علت این مشکل رو پیدا کردم گفتم بد نیست همینجا بگم شاید بدرد بقیه هم بخوره مشکل همانطور که بعضی از دوستان گفتن از فریم ور گوشی بود رم رو تو یه گوشی دیگه گذاشتم بدون مشکل کار کرد.