ضمن سلام - براي دريافت صورت موبايلتان كافي عبارت 85.6 را به شماره 30009 از طريق sms ارسال نماييد.

نميدانم تكراري يا نه براي من كه تازگي داشت .:15: