ايه برنامه اي براي ضبط صدا مي خواستم براي n70 دستتون درد نكنه