با سلام می خواستم ببینم کسی دیکشنری عربی به فارسی یا بالعکس نداره انگلیسی به عربی را دارم اما عربی به فارسی هم می خواهم مرسی