سلام
بنده در هنگام صحبت کردن با گوشی گاهی مواقع خود به خود بروی اسپیکر رفته میخواستم بدانم مشکل از کجاست. البته گوشی و رم را رافرمت کرده ام ولی مشکل همچنان باقی است.
ممنون میشوم اگر بنده را راهنمایی کنید.