سلام،
ببخشيد من هندزفري گوشيمو گم كردم ميخواستم ببينم اگه بخوام بخرم چيز ديگه هاي با كيفيت و قيافه بهتر از هندزفري فابريك خودش هست كه بگيرم؟
گوشي من 6681 هست(همونطور كه ميدونيد مثل هندزفري 6630 ميمونه)