میتونید یه پروفایل قوی تر داشته باشین.

اگه به دردتون خورد تشکر کنین.