اشتیاق بسیار کم مردم نسبت به خرید iphoneبه گزارش گروه خبری GSM، این روزها حرف های زیادی در مورد موفقیت گوشی iphone زده می شود و با وجود قیمت بالای این گوشی برخی افراد به دلیل قابلیت ها و کارایی های پیشرفته آن خواستار خرید آن هستند. طبق بررسی که بین 1300 آمریکایی صورت گرفته، 77 درصد آنها آشنایی کمی با iphone داشته اند و از این افراد 41 درصد با توجه به اطلاعات و شنیده هایشان در مورد آیفون، نظر خوبی نسبت به این گوشی دارند. اما در مورد خرید قطعی گوشی فقط 6 درصد قصد خرید را دارند. در واقع، دو سوم افراد احتمال خرید این گوشی را صفر اعلام کردند و مهمترین دلیل این عدم خرید قیمت بالای این گوشی است.
آیا امکان دارد شرکت Apple قیمت گوشی آیفون را کاهش دهد؟ همه چیز با گذر زمان و ورود آیفون به بازار مشخص خواهد شد.