سخه کاملا فارسی برنامه عکس بردار سری 60
fبا قابلیت عکسبرداری با ابعاد بیشتر
دارای افکت ها و ماسک های فارسی
بیشینه جستجوی کیفیت
زوم با قدرت بالا
قابلیت تنظیم نور
افکت های چشم ماهی آینه وارون

استفاده از دكمه تشكر نشان اهميت پست است...