سلام دوستان

من هر رامی نصب میکنم با زمان پیام ها مشکل دارم (اس ام اس قاطی میشن )

رادیو 2.14 نصب هست