وزارت ارتباطات تايلند اعلام كرد كه 90 درصد از تمامي‌مشتركان سيم كارت‌هاي اعتباري در مناطق جنوبي اين كشور ثبت‌نام داشته‌اند.

تاكنون بسياري از بمب‌گذاري‌هاي انجام شده در تايلند به كمك تلفن همراه رخ داده است كه ثبت‌نام مشتركان مي‌تواند راهي براي جلوگيري با اين مسائل باشد و وزارت Ict تايلند اعلام كرده است كه تمامي‌سيم كارت‌هاي ثبت نام نشده از سوي شركت‌هاي تلفن همراه غير قابل استفاده خواهند شد .

در ديگر بخش‌هاي كشور تايلند در حدود نيمي‌ ‌از سيم كارت‌ها ثبت نام دارند .