مقامات چيني در اقدامي جديد حوادث اضطراري را از طريق پيام کوتاه تلفن همراه به مردم اين کشور اطلاع مي دهند.

برخي از مشترکان تلفن‌هاي همراه در پکن، سوم ژانويه يک پيام هشدار دهنده وضعيت ترافيکي را از سوي اداره‌ي مديريت ترافيک پکن دريافت کردند که در اين پيام به اهالي هشدارداده بود از مسير فروريخته خيابان عبور نکنند.

با توجه به 400 ميليون نفر مشترک تلفن همراه در چين، اين کشور بيش از پيش به نقش تلفن همراه در اطلاع رساني و وضعيت اضطراري اهميت مي دهد و با استفاده از پيام هاي مذکور ، اخبار وقوع حوادث اضطراري و بلايا را به اطلاع مردم مي رساند.

گفتني است در سال 2005 ميلادي نيز ، مردم مناطق " جيانگ سي" و " گان سو" چين از طريق پيام هاي کوتاه تلفن همراه در جريان حوادث اضطراري عمومي قرار گرفتنه اند.